Standardi kakovosti EU

Oznaka CE – pravila EU o označevanju z oznako CE, pridobitev oznake CE, pravila in standardi za uvoznike in distributerje.

Oznaka CE v Evropi – Informacije o oznaki CE v državah EU, kako reproducirati oznako CE.

Okoljski znak – novice, posodobitve in analiza pobude EU o okoljskem znaku, izdelki z okoljskim znakom.

Okoljski znak EU – izdelki, ki jih zajema pobuda EU o okoljskem znaku, merila za uvedbo znaka za okolje, pridobitev in uporaba znaka za okolje, letne pristojbine. 

Energijske nalepke

Energijsko varčni izdelki – zahteve za energijsko učinkovite proizvode, pravila EU o označevanju z energijskimi nalepkami in ekološkem načrtovanju izdelkov, program EU Energy Star. 

Energijske nalepke – označevanje energijske učinkovitosti izdelkov, pravila EU o označevanju izdelkov z energijskimi nalepkami, kateri izdelki potrebujejo energijsko nalepko, tehnična dokumentacija, pravila za prodajo na daljavo.

Označevanje rib in živil

Oznake za ribje izdelke – smernice EU v zvezi z informacijami o živilih in oznakah za potrošnike, okoljski znak za ribje izdelke, zakonodaja EU za ribiške proizvode.

Pravila o označevanju živil – pravila EU za označevanje živil in informacije za potrošnike, zdravstvene trditve, naravni izdelki in dodatki, predpisi za posebne skupine živil.

Certificiranje EMAS – sistem EU za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS), zahteve in prednosti sistema EMAS, EMAS za mala podjetja, nacionalni organi, ki izdajajo certifikate EMAS.

Sistem za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS) – Sistem za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS) 
Oznake kakovosti za kmetijske proizvode in živila
Označevanje kemikalij

Oznake kakovosti za kmetijske proizvode in živila – logotipi EU za kmetijske proizvode, podatkovne zbirke proizvodov z oznako kakovosti EU, predpisi in pobude o zaščiti kmetijskih proizvodov v EU.

Ekološki logotip EU – informacije o ekološkem logotipu EU, ekološka pridelava, pravila, inšpekcije, mednarodna trgovina.

Označevanje kemikalij

Označevanje kemikalij – skladnost z uredbo EU o razvrščanju, označevanju in pakiranju, razvrščanje kemikalij, registriranje snovi.