EU:n laatustandardit

CE-merkintä – CE-merkintää koskevat EU:n säännöt, CE-merkinnän saaminen, tuojia ja jakelijoita koskevat säännöt ja standardit.

CE-merkintä EU:ssa – Tietoa CE-merkinnän saamisesta tuotteelle EU-maissa ja merkinnän tekemisestä.

Ympäristömerkki – EU:n ympäristömerkkiin liittyviä uutisia ja analyyseja, ympäristömerkin saaneiden tuotteiden haku.

EU:n ympäristömerkki – EU:n ympäristömerkin kattamat tuotteet, ympäristömerkin kriteerit, ympäristömerkin haku, hakemus- ja vuosimaksut. 

Energiamerkinnät

Energiatehokkaat tuotteet – Energiatehokkaita tuotteita koskevat vaatimukset, energiamerkintöjä ja ekologista suunnittelua koskevat EU-säännöt, EU:n Energy Star -ohjelma. 

Energiamerkinnät – Tietoa energiankulutukseen perustuvista tuotteiden merkinnöistä, energiamerkintöjä koskevat EU-säännöt, tuotteet, joilta vaaditaan energiamerkintä, teknisten asiakirjojen toimittaminen, etämyyntiä koskevat säännöt.

Kalojen ja elintarvikkeiden merkinnät

Kalatuotteiden merkinnät – Elintarvikkeiden pakkausmerkintöjä ja kuluttajia palvelevia merkintöjä koskevat EU:n ohjeet, kalastustuotteiden ympäristömerkki, kalastustuotteita koskeva EU-lainsäädäntö.

Elintarvikkeiden merkinnät – Elintarvikkeiden pakkausmerkintöjä ja kuluttajia palvelevia merkintöjä, terveysväittämiä, luonnontuotteita ja lisäravinteita sekä tiettyjä elintarvikeryhmiä koskevat EU:n säännöt.

EMAS-sertifiointi – Tietoa EU:n ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmästä (EMAS), vaatimukset ja hyödyt, EMAS pk-yrityksille, EMAS-todistuksia myöntävät kansalliset viranomaiset.

Ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmä (EMAS) 
Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatumerkinnät
Kemikaalien merkinnät

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatumerkinnät –Maataloustuotteissa käytettävät EU-logot, EU:n laatumerkinnän saaneiden tuotteiden tietokannat, maataloustuotteiden suojattuja merkintöjä koskevat EU:n säännöt ja aloitteet.

EU:n luomutunnus – Tietoa EU:n luomutunnuksesta, luonnonmukainen tuotanto, säännöt, valvonta, kansainvälinen kauppa.

Kemikaalien merkinnät

Kemikaalien merkinnät – Kemikaalien luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun EU-asetuksen noudattaminen, kemikaalien luokittelu, aineen tietojen toimittaminen luokitusten ja merkintöjen luetteloon.