ELi kvaliteedistandardid

CE-märgis – ELi eeskirjad CE-märgiste kohta, kuidas saada CE-märgist, eeskirjad ja standardid importijatele ja edasimüüjatele.

CE-märgis Euroopas – teave CE-märgise kohta ELi riikides, kuidas CE-märgist kasutada.

Õkomärgis – ELi ökomärgise algatuse uudised, ajakohastused ja analüüs, leia ökomärgist kandvad tooted.

ELi ökomärgis – ELi ökomärgist kandvad tooted, ökomärgise saamise kriteeriumid, kuidas taotleda ökomärgist, kohaldamine ja aastatasu määrad. 

Energiamärgised

Energiatõhusad tooted – Energiatõhusate toodete nõuded, ELi energiamärgise ja ökodisaini eeskirjad, ELi Energy Stari programm. 

Energiamärgised – kuidas märgistatakse tooteid vastavalt energiatarbimisele, energiamärgistust käsitlevad ELi määrused, milliste toodete puhul on energiamärgised nõutavad, kuidas esitada tehnilist dokumentatsiooni, kaugmüügi eeskirjad.

Kalandustoodete ja toiduainete märgistused

Kalandustoodete märgised – ELi eeskirjad toidualase teabe ja tarbijale suunatud märgiste kohta, kalandustoodete ökomärgis, kalandustooteid käsitlevad ELi õigusaktid.

Toiduainete märgistamist käsitlevad eeskirjad – ELi eeskirjad toiduainete märgistamise ja tarbijale suunatud teabe kohta, tervisealased väited, loodustooted ja toidulisandid, konkreetseid toiduainerühmi käsitlevad määrused.

EMASi sertifikaadid – ELi keskkonnajuhtimis- ja keskkonnaauditeerimissüsteem, selle nõuded ja kasutegurid, EMAS väikeettevõtjatele, EMASi sertifikaate välja andvad riiklikud asutused.

Keskkonnajuhtimis- ja keskkonnaauditeerimissüsteem EMAS – Keskkonnajuhtimis- ja keskkonnaauditeerimissüsteem EMAS. 
Põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedimärgised
Kemikaalide märgistamine

Põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedimärgised – ELi logod põllumajandustoodete jaoks, ELi kvaliteedimärgist omavate toodete andmebaas, eeskirjad ja algatused põllumajandustoodete kaitse kohta ELis.

ELi mahetoodete logo – ELi mahetoodete logo, mahetootmine, eeskirjad, kontroll, rahvusvaheline kaubandus.

Kemikaalide märgistamine

Kemikaalide märgistamine – Kuidas täita klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist käsitleva ELi määruse nõudeid, kuidas klassifitseerida kemikaale, ainete esitamine klassifitseerimis- ja märgistusandmikku.