Uporaba uredbe REACH, določbe uredbe, delo Evropske agencije za kemikalije (ECHA).

Zahteve za uporabo kemikalij

Skladnost z uredbo EU o razvrščanju, označevanju in pakiranju, razvrščanje kemikalij, registracija snovi.

Razvrščanje, označevanje, pakiranje kemikalij

Podatki o kemičnih snoveh, ki potrebujejo dodatno ali posebno zakonodajo. 

Posebne kemikalije

Uredba REACH, uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju (CLP), zakonodaja v zvezi z biocidi, pesticidi, farmacevtskimi, kozmetičnimi izdelki in endokrinimi motilci. 

Kako EU ureja uporabo kemikalij

Pregled predpisov EU v zvezi z aditivi za živila, aromami, onesnaževali, kemičnimi snovmi v embalaži, materiali, ki prihajajo v stik s hrano, ter zdravili za uporabo v veterinarski medicini. 

Kemijska varnost živil