Współpraca z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym

Współpraca z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym

Zadaniem Europejskiego Banku Inwestycyjnego jest wspieranie – poprzez finansowanie inwestycji – integracji, wyważonego rozwoju oraz spójności gospodarczej i społecznej UE. Europejski Bank Inwestycyjny i Europejski Fundusz Inwestycyjny tworzą grupę EBI.

Współpraca z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym

Współpraca z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym

Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) to specjalistyczny instrument UE do celów inwestycji na niepublicznym rynku kapitałowym oraz udzielania gwarancji i mikrofinansowania, zwłaszcza na rzecz MŚP, mikroprzedsiębiorstw i przedsiębiorstw społecznych. EFI jest częścią Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego i należy w części do Komisji Europejskiej.

Coordination with the European Bank for Reconstruction and Development

Coordination with the European Bank for Reconstruction and Development

The European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) is an international financial institution designed to foster transition towards open market-oriented economies and to promote private and entrepreneurial development across 30 countries in Central and Eastern Europe, Central Asia and, since 2011, the Southern and Eastern Mediterranean region.