Koostöö Euroopa Investeerimispangaga

Euroopa Investeerimispanga ülesanne on aidata investeeringute rahastamise kaudu kaasa integratsioonile, tasakaalustatud arengule ning majanduslikule ja sotsiaalsele ühtekuuluvusele ELis. Euroopa Investeerimispank ja Euroopa Investeerimisfond moodustavad Euroopa Investeerimispanga grupi.

Koostöö Euroopa Investeerimisfondiga

Euroopa Investeerimisfond on ELi spetsialiseerunud üksus börsivälise kapitali, tagatiste ja mikrofinantseerimise valdkonnas, mis toetab eeskätt VKEsid, mikro- ja sotsiaalseid ettevõtteid. EIF on osa Euroopa Investeerimispanga grupist ja selle üks omanikke on Euroopa Komisjon.

Coordination with the European Bank for Reconstruction and Development

The European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) is an international financial institution designed to foster transition towards open market-oriented economies and to promote private and entrepreneurial development across 30 countries in Central and Eastern Europe, Central Asia and, since 2011, the Southern and Eastern Mediterranean region.