Úloha Evropské investiční banky

Úkolem Evropské investiční banky je přispívat prostřednictvím financování investic k integraci, vyváženému rozvoji a hospodářské a sociální soudržnosti v EU. Evropská investiční banka a Evropský investiční fond tvoří skupinu EIB.

Koordinace s Evropským investičním fondem

EIF slouží EU jako zvláštní nástroj k zajištění soukromého kapitálu, záruk a mikrofinancování a zaměřuje se především na podporu malých a středních podniků, mikropodniků a sociálních podniků. Fond je členem skupiny Evropské investiční banky a částečně ve vlastnictví Evropské komise.

Coordination with the European Bank for Reconstruction and Development

The European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) is an international financial institution designed to foster transition towards open market-oriented economies and to promote private and entrepreneurial development across 30 countries in Central and Eastern Europe, Central Asia and, since 2011, the Southern and Eastern Mediterranean region.