Kapitalmarknadsunionen i korthet

Kapitalmarknadsunionen är kommissionens plan för att mobilisera kapital i EU. Pengarna ska slussas vidare till företag, t.ex. små och medelstora företag, och infrastrukturprojekt som behövs för att ekonomin ska kunna växa och skapa jobb.

En fördjupad och mer integrerad kapitalmarknad kommer att

 • ge företagen ett större utbud av finansieringsmöjligheter till lägre kostnad
 • ge sparare och investerare nya investeringsmöjligheter
 • göra det finansiella systemet mer motståndskraftigt.

En verklig inre marknad för kapital i EU som ska stå färdig 2019 är en viktig del av den investeringsplan som Junckerkommissionen presenterade i november 2014.

Kapitalmarknadsunionen – att frigöra medel för Europas tillväxt

Kapitalmarknadsunionen

Utmaningarna

 • Investeringarna i EU är fortfarande mycket beroende av bankerna.
 • Det råder stora skillnader i finansieringsvillkor mellan EU-länderna.
 • Det finns olika regler och rutiner på marknaderna för produkter som värdepapperiserade instrument och privata placeringar.
 • Aktieägare och köpare av företagspapper investerar sällan utanför det egna landet.
 • Många småföretag har fortsatt svårt att få tag på finansiering.

Målen

 • Kapitalmarknadsunionen ska leda till ett mer diversifierat finansiellt system som kompletterar bankernas finansiering med mer utvecklade kapitalmarknader.
 • Den ska frigöra kapital i EU som nu är låst och se till att det kommer till nytta för ekonomin så att spararna får fler investeringsmöjligheter och företagen ett större utbud av finansiering till lägre kostnad.
 • Den ska skapa en genuin inre marknad för kapital i EU där investerarna kan investera över gränserna utan hinder och företagen kan få tag på kapital från en rad olika källor, oavsett var de finns.

Videoklipp, infografi och annat bakgrundsmaterial