Czym jest unia rynków kapitałowych?

Unia rynków kapitałowych to plan działania Komisji Europejskiej mający na celu zmobilizowanie kapitału w Europie. Kapitał ma być dostępny dla wszystkich przedsiębiorstw, również małych i średnich firm, i projektów infrastrukturalnych, które go potrzebują, aby się rozwijać i tworzyć miejsca pracy.

Głębsze i bardziej zintegrowane rynki kapitałowe zapewnią:

 • przedsiębiorstwom większy wybór źródeł finansowania po niższych kosztach
 • nowe możliwości dla oszczędzających i inwestorów
 • zwiększenie odporności systemu finansowego.

Stworzenie prawdziwego jednolitego rynku kapitałowego w UE do 2019 r. jest kluczowym elementem planu inwestycyjnego ogłoszonego przez Komisję Junckera w listopadzie 2014 r.

Unia rynków kapitałowych: uwolnienie finansowania na rzecz wzrostu gospodarczego w Europie

Unia rynków kapitałowych w skrócie

Wyzwania

 • Inwestycje w Europie są w dalszym ciągu w dużym stopniu uzależnione od banków.
 • Między krajami UE występują znaczne różnice pod względem warunków finansowania.
 • Istnieją różne zasady i praktyki rynkowe w odniesieniu do produktów takich jak instrumenty sekurytyzowane czy oferty na rynku niepublicznym.
 • Akcjonariusze i nabywcy papierów dłużnych przedsiębiorstw rzadko inwestują poza granicami swojego kraju.
 • Wiele MŚP nadal ma ograniczony dostęp do źródeł finansowania.

Cele

 • Rozbudowanie oferty systemu finansowego, tak aby łączył finansowanie bankowe z kompleksowymi i zaawansowanymi rynkami kapitałowymi.
 • Uwolnienie kapitału, który jest obecnie zamrożony w Europie, i wykorzystanie go do pobudzenia gospodarki, po to by oszczędzający mieli więcej możliwości inwestycyjnych, a przedsiębiorstwa miały do dyspozycji szerszą ofertę finansowania po niższych kosztach.
 • Utworzenie prawdziwego jednolitego rynku kapitałowego w UE, na którym inwestorzy mogą inwestować swoje fundusze bez przeszkód za granicą, a przedsiębiorstwa mogą pozyskiwać niezbędne fundusze z różnych źródeł, niezależnie od ich lokalizacji.

Materiały wideo, infografiki i inne dokumenty wyjaśniające