Παρουσίαση της ένωσης κεφαλαιαγορών

Η ένωση κεφαλαιαγορών είναι ένα σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κινητοποίηση κεφαλαίων στην Ευρώπη, και για τη διοχέτευσή τους σε όλες τις επιχειρήσεις, μεταξύ άλλων στις ΜΜΕ, καθώς και σε έργα υποδομής που χρειάζονται τα κεφάλαια αυτά για να επεκταθούν και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας.

Οι βαθύτερες και πιο ολοκληρωμένες κεφαλαιαγορές:

 • θα παρέχουν στις επιχειρήσεις περισσότερες επιλογές χρηματοδότησης με χαμηλότερο κόστος
 • θα προσφέρουν νέες ευκαιρίες για τους αποταμιευτές και τους επενδυτές
 • θα ενισχύσουν την ανθεκτικότητα του χρηματοοικονομικού συστήματος

Η δημιουργία μιας πραγματικής ενιαίας κεφαλαιαγοράς στην ΕΕ μέχρι το 2019 αποτελεί βασικό στοιχείο του Επενδυτικού Σχεδίου που ανακοίνωσε η Επιτροπή Γιούνκερ τον Νοέμβριο του 2014.

Capital Markets Union: unlocking funding for Europe's growth

Η Ένωση Κεφαλαιαγορών με λίγα λόγια

Οι προκλήσεις

 • οι επενδύσεις στην Ευρώπη εξακολουθούν να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις τράπεζες
 • οι όροι χρηματοδότησης διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των χωρών της ΕΕ
 • υπάρχουν διαφορετικοί κανόνες και πρακτικές της αγοράς για προϊόντα όπως τα τιτλοποιημένα μέσα ή οι ιδιωτικές τοποθετήσεις
 • οι μέτοχοι και οι αγοραστές των εταιρικών χρεών επενδύουν σπάνια πέραν των εθνικών τους συνόρων
 • πολλές ΜΜΕ εξακολουθούν να έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση

Οι στόχοι

 • ανάπτυξη ενός πιο διαφοροποιημένου χρηματοπιστωτικού συστήματος που θα συμπληρώνει την τραπεζική χρηματοδότηση χάρη στην εμβάθυνση και περαιτέρω ανάπτυξη των κεφαλαιαγορών
 • «ξεκλείδωμα» των κεφαλαίων σε όλη την Ευρώπη, τα οποία επί του παρόντος είναι παγωμένα, και αξιοποίησή τους προς όφελος της οικονομίας. Έτσι θα δοθούν στους αποταμιευτές περισσότερες επενδυτικές επιλογές και στις επιχειρήσεις μεγαλύτερες δυνατότητες χρηματοδότησης με χαμηλότερο κόστος
 • δημιουργία μιας πραγματικά ενιαίας κεφαλαιαγοράς στην ΕΕ όπου οι επενδυτές θα μπορούν να επενδύουν κεφάλαια πέραν των εθνικών τους συνόρων χωρίς εμπόδια και οι επιχειρήσεις θα μπορούν να συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα κεφάλαια από ποικίλες πηγές, ανεξαρτήτως τόπου εγκατάστασης.

Βίντεο, ενημερωτικά γραφήματα και άλλα επεξηγηματικά έγγραφα