Oversigt over kapitalmarkedsunionen

Kapitalmarkedsunionen er Europa-Kommissionens plan for at mobilisere kapital i Europa og kanalisere den hen til alle de virksomheder, bl.a. SMV'er, og infrastrukturprojekter, som har behov for den for at vokse og skabe arbejdspladser.

Mere sammenhængende og integrerede kapitalmarkeder vil

 • give virksomhederne flere finansieringsmuligheder til en lavere pris
 • give sparerne og investorerne nye muligheder
 • gøre det finansielle system mere modstandsdygtigt.

Oprettelsen af et ægte indre marked for kapital i EU inden 2019 er et vigtigt element i den investeringsplan, som Juncker-Kommissionen fremlagde i november 2014.

Capital Markets Union: unlocking funding for Europe's growth

Kapitalmarkedsunionen kort fortalt

Udfordringerne

 • Investeringerne i Europa er fortsat stærkt afhængige af bankerne.
 • Der er store forskelle i finansieringsvilkårene EU-landene imellem.
 • Reglerne og markedspraksissen for produkter som securitiserede instrumenter og privatplaceringer er forskellige fra land til land.
 • Aktionærer og købere af erhvervsobligationer krydser kun sjældent deres nationale grænser, når de investerer.
 • Mange SMV'er har stadig begrænset adgang til finansiering.

Målene

 • At fremme et mere diversificeret finansielt system ved at supplere bankfinansiering med dybe og udviklede kapitalmarkeder.
 • At frigøre kapital i Europa, som i øjeblikket er indefrosset, og sætte den til at arbejde for økonomien, så sparerne får flere investeringsvalg og virksomhederne et større udvalg af billigere finansiering.
 • At etablere et ægte indre kapitalmarked i EU, hvor investorer uden hindringer kan investere deres midler på tværs af grænserne, og virksomheder kan skaffe den nødvendige kapital fra flere forskellige kilder, uanset hvor de hører hjemme.

Videoer, infografik og forklarende tekster