Vad är euroområdet?

Euroområdet består av de EU-länder som har antagit euron som sin nationella valuta.

Fördelarna med euron

Euron infördes eftersom en gemensam valuta ger många fördelar och vinster jämfört med tidigare, då varje EU-land hade sin egen valuta. Man slipper riskerna med kurssvängningar och växlingskostnader och den inre marknaden stärks. Dessutom innebär euron ett närmare samarbete mellan EU-länderna om en stabil valuta och en ekonomi som gagnar oss alla.

Allmänhetens inställning till euron

Det är viktigt för EU att veta vad allmänheten tycker om euron och vilka faktorer som påverkar opinionsläget. Då kan man få klarhet i om EU-invånarna behöver mer information och kan anpassa kommunikationen.