Kaj je območje evra

Območje evra sestavljajo države članice Evropske unije, ki so za svojo valuto sprejele evro.

Prednosti evra

Evro je nastal, ker enotna valuta zagotavlja številne prednosti in koristi v primerjavi z lastnimi valutami posameznih držav članic. Uvedba evra ni odpravila samo tveganja zaradi nihanja menjalnih tečajev in stroškov menjave ter okrepila enotni trg, evro je tudi spodbudil tesnejše sodelovanje med državami članicami za krepitev stabilne valute in gospodarstva v korist vseh državljanov.

Javno mnenje o evru

Spremljanje javnega mnenja o evru in razumevanje dejavnikov, ki vplivajo nanj, je zelo pomembno. Tako se lahko hitro odzovemo na morebitno nezadostno obveščenost državljanov EU in prilagodimo način obveščanja njihovim dejanskim potrebam.