Wat is de eurozone?

De eurozone bestaat uit de lidstaten van de Europese Unie die de euro als munt hebben ingevoerd.

Voordelen van de euro

De euro is er gekomen omdat een gemeenschappelijke munt veel voordeliger is dan de vroegere situatie waarin ieder EU-land een eigen munteenheid had. Dankzij de euro zijn er geen koersschommelingen meer, vallen de wisselkosten weg en wordt de gemeenschappelijke markt versterkt. Bovendien zorgt de euro voor nauwe samenwerking tussen de EU-landen voor een stabiele munt en economie, en daar heeft iedereen baat bij.

De internationale rol van de euro

De euro zou zijn wereldwijde rol verder kunnen ontwikkelen, in lijn met het economische en financiële gewicht van de eurozone.

Publieke opinie over de euro

Het is essentieel om te volgen hoe het publiek tegenover de euro staat en een goed te begrijpen hoe de publieke opinie over de euro beïnvloed wordt. Zo kunnen we een eventueel tekort aan informatie onder EU-burgers opsporen en erachter komen hoe we beter met hen kunnen communiceren.