Mikä on euroalue?

Euroalueeseen kuuluvat ne Euroopan unionin jäsenvaltiot, jotka ovat ottaneet euron yhteiseksi rahakseen.

Euron edut

Euro on tuonut monia hyötyjä verrattuna aikaan, jolloin jokaisella EU-maalla oli oma rahayksikkönsä. Valuuttakurssien vaihteluriskit ja valuutanvaihtokulut ovat poistuneet ja EU:n sisämarkkinat ovat vahvistuneet. Euron käyttöönotto on myös tiivistänyt EU:n jäsenvaltioiden yhteistyötä vakaan valuutan ja talouden luomiseksi, mistä hyötyvät kaikki kansalaiset.

Kansalaisten mielipide eurosta

On tärkeää, että EU ja jäsenmaat seuraavat julkista mielipidettä eurosta. Näin voidaan ymmärtää siihen vaikuttavia tekijöitä, havaita mahdolliset tiedotusvajeet ja mukauttaa viestintää vastaamaan EU-kansalaisten tarpeita.