Mis on euroala?

Euroala koosneb nendest Euroopa Liidu liikmesriikidest, kes on omavääringuna kasutusele võtnud euro.

Euro eelised ja sellest saadav kasu

Euro loodi, kuna ühisrahal on mitmeid eeliseid ja kasutegureid võrreldes varasemate tingimustega, mil igal liikmesriigil oli oma valuuta. Ühisraha abil on kõrvaldatud vahetuskursside kõikumisest tulenevad riskid ja lisakulud ning ühtne turg on muudetud kindlamaks. See on ka innustanud liikmesriike tegema meile kõigile kasuliku stabiilse valuuta ja majanduse saavutamise nimel tihedamat koostööd.

Avalik arvamus euro kohta

On oluline jälgida avalikku arvamust euro kohta ja mõista seda mõjutavaid põhitegureid. See aitab tuvastada ELi kodanike teabelünki ning kohandada edastatavaid sõnumeid ja vahendeid vastavalt kodanike tegelikele vajadustele.