Co je eurozóna?

Eurozónu tvoří ty členské státy Evropské unie, které za svou měnu přijaly euro.

Jaké výhody má jednotná měna?

Euro bylo založeno proto, že společná měna má mnoho výhod a přínosů oproti předchozí situaci, kdy měl každý členský stát svou vlastní měnu. Nedochází však pouze k eliminaci rizik výkyvů kurzu a nákladů na směnu a k posílení jednotného trhu: S eurem rovněž členské státy daleko těsněji spolupracují, protože jim záleží na stabilitě měny a ekonomiky, z čehož máme prospěch my všichni.

Úloha eura na mezinárodní scéně

Euro by mohlo dále rozvíjet své postavení v mezinárodním měřítku, které by odráželo ekonomickou a finanční sílu eurozóny.

Veřejné mínění o otázce eura

Sledovat vývoj veřejného mínění o otázce eura a pochopit základní faktory, které názor veřejnosti ovlivňují, je nesmírně důležité.