Euroopa Komisjon korraldab regulaarselt arvamusküsitlusi nii euroala riikides kui ka uuemates ELi liikmesriikides, kus euro võetakse tõenäoliselt kasutusele.

Iga Eurobaromeetri kiiruuring sisaldab kokkuvõtvat aruannet, mis hõlmab riikide tulemusi alates 2006. aastast, ning üksikasjalikku analüütilist aruannet.

Arvamusküsitlused euroalasse kuuluvates liikmesriikides

Arvamusküsitlused liikmesriikides, kus ei ole eurot veel kasutusele võetud

Arvamusküsitlusi käsitlev taustteave

Euro pangatähtede ja müntide kasutuselevõtule 1. jaanuaril 2002 eelnes ning järgnes intensiivne avaliku arvamuse jälgimine. Arvamusküsitlusi hakati korraldama juba 2000. aastal ning 2001. aastal ja üleminekule järgnenud kuudel teostati neid peaaegu igakuiselt. Neid korraldatakse pidevalt siiani, kuid pikemate ajavahemike järel. Alates 2002. aasta lõpust on komisjon mõõtnud ja hinnanud avalikku arvamust euroala riikides vähemalt kord aastas. Asjaomaste uuringute tulemused koos ajavahemikku 2000–2002 käsitlevate andmetega võimaldavad näha, kuidas euroala kodanike arvamused uue vääringu kohta on aja jooksul muutunud.

Komisjon on alates 2004. aastast korraldanud ELiga pärast seda aastat ühinenud ja euro kasutuselvõtuks valmistuvates riikides arvamusküsitlusi kaks korda aastas. Uuringute sagedust võib suurendada nendes riikides, kus euro varsti kasutusele võetakse või kus seda on hiljuti tehtud (näiteks Läti (2014) ja Leedu (2015)). Sellisel juhul võivad uuringud olla sagedasemad ja hõlmata rohkem küsimusi.

Suurem osa arvamusküsitlustest korraldatakse telefoni teel ja need on kättesaadavad Eurobaromeetri veebisaidil. Seal avaldatakse ka harvem teostatavad kvalitatiivsed uuringud, mis põhinevad vahetutel intervjuudel ja sihtrühmade abi kasutades.