Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεξάγει τακτικά δημοσκοπήσεις τόσο στις χώρες της Ευρωζώνης όσο και στα νεότερα κράτη μέλη της ΕΕ, τα οποία πρόκειται να υιοθετήσουν το ευρώ.

Κάθε έκτακτο Ευρωβαρόμετρο περιλαμβάνει συνοπτική έκθεση με πίνακες αποτελεσμάτων για κάθε χώρα από το 2006 και μετά, καθώς και λεπτομερή αναλυτική έκθεση.

Δημοσκοπήσεις στα κράτη μέλη της Ευρωζώνης

Δημοσκοπήσεις στα κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη υιοθετήσει το ευρώ

Γενικές πληροφορίες για τις δημοσκοπήσεις

Πριν και μετά την εισαγωγή των χαρτονομισμάτων και κερμάτων του ευρώ, την 1η Ιανουαρίου 2002, πραγματοποιήθηκαν πολυάριθμες σφυγμομετρήσεις της κοινής γνώμης. Οι σχετικές δημοσκοπήσεις ξεκίνησαν το 2000 και πραγματοποιούνταν σχεδόν σε μηνιαία βάση το 2001 καθώς και αμέσως μετά τη μετάβαση στο ευρώ, και έκτοτε συνεχίστηκαν, αλλά σε αραιότερα διαστήματα. Από τα τέλη του 2002, η Επιτροπή πραγματοποιεί σφυγμομετρήσεις και εκτιμήσεις της κοινής γνώμης τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο στις χώρες της Ευρωζώνης. Χάρη στα αποτελέσματα των ερευνών αυτών, καθώς και στα στοιχεία για το διάστημα 2000-2002, φαίνεται πώς εξελίσσονται οι απόψεις των πολιτών των χωρών της Ευρωζώνης για το νέο τους νόμισμα με την πάροδο του χρόνου.

Επίσης, από το 2004 η Επιτροπή πραγματοποιεί δημοσκοπήσεις δύο φορές τον χρόνο στις χώρες που προσχώρησαν τότε στην ΕΕ και προετοιμάζονται να υιοθετήσουν το ευρώ. Η συχνότητα των δημοσκοπήσεων μπορεί να αυξηθεί στις χώρες που είτε πρόκειται να υιοθετήσουν σύντομα το ευρώ είτε το έχουν υιοθετήσει πρόσφατα, όπως η Εσθονία, η Λετονία (το 2014) και η Λιθουανία (το 2015). Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, οι δημοσκοπήσεις μπορούν να γίνονται πιο συχνά και να θίγουν επιπλέον ζητήματα.

Οι περισσότερες δημοσκοπήσεις έχουν τη μορφή τηλεφωνικών συνεντεύξεων και είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο του Ευρωβαρόμετρου, όπου δημοσιεύονται και οι λιγότερο συχνές ποιοτικές μελέτες που βασίζονται σε προσωπικές συνεντεύξεις και στοχευμένες ομάδες.