Euro je valuta 19 zemalja EU-a i više od 340 milijuna građana EU-a te je druga najvažnija valuta u svijetu. Euro je uveden 1. siječnja 1999. i već slavi 20. rođendan: (na stranici) EUROat20. Želite li znati više: Povijest eura i Europske središnje banke

Euro at 20

Jačanjem međunarodne uloge eura jača i europski utjecaj u svijetu. Jačanjem eura Europska unija moći će bolje štititi svoje građane i poduzeća, braniti svoje vrijednosti i promicati svoje interese na globalnoj razini u skladu s multilateralizmom koji se temelji na pravilima. Time će se povećati otpornost međunarodnog financijskog sustava jer će tržišni subjekti širom svijeta imati veću mogućnost izbora, a međunarodno gospodarstvo postat će manje osjetljivo na šokove uzrokovane pretjeranim oslanjanjem mnogih sektora na jednu valutu. Euro bi i dalje trebao služiti promicanju i širenju europskog programa odgovorne trgovine, kojim se europskim poduzećima nastoji omogućiti da neometano trguju širom svijeta i pridonose europskom gospodarstvu, ali i zaštititi socijalni i regulatorni model unutar Europe.

Što euro znači Europljanima

Javna potpora euru vrlo je visoka još od pokretanja istraživanja u 2002. Većina građana i dalje podupire gospodarske reforme i zaokruživanje cijena kako bi se iz optjecaja uklonile kovanice od jednog i dva centa. U jesen 2018. udio ispitanika koji euro smatraju dobrim za EU na rekordno je visokim razinama, naime, 74 % ispitanika u cijelom europodručju izjavilo je da je euro dobar za EU. S druge strane, samo je 15 % ispitanika izjavilo da je euro štetan za njihovu zemlju, što je smanjenje od jednog postotnog boda.

EURO good bad

Više informacija o najnovijim podacima iz 2018. dostupno je ovdje. Redovita ispitivanja javnog mnijenja sadrže sažeta izvješća i bodovne liste po zemljama: Javno mnijenje o euru.

Produbljenje ekonomske i monetarne unije

Jači euro oslanja se na čvrstu institucijsku strukturu ekonomske i monetarne unije, kao i na otporan bankarski sustav EU-a i likvidna tržišta kapitala. Za jačanje međunarodne uloge eura potrebno je daljnje produbljivanje ekonomske i monetarne unije (dovršetak bankovne unije i razvoj dubokih i likvidnih tržišta kapitala kroz uniju tržišta kapitala).

Stoga inicijative za jačanje međunarodne uloge eura dopunjuju mjere koje se planiraju i već provode kako bi se produbila europska ekonomska i monetarna unija.

Trenutačna međunarodna uloga eura

Uspjeh eura kao stabilne i vjerodostojne valute znači da on već ima važnu ulogu izvan granica EU-a i europodručja.

 • Udio Europske unije u globalnom bruto domaćem proizvodu procjenjuje se na oko 17 %. Procjenjuje se da udio europodručja iznosi oko 12 %.

Share EU and Euro area in total World GDP

 • Euro je druga najčešće korištena valuta prema kriteriju udjela u globalnim plaćanjima. Udio eura u globalnim plaćanjima iznosio je 2017. oko 36 %. Za usporedbu, američki dolar čini oko 40 % ukupnih plaćanja.

The euro as an international payment currency

 • Šezdeset zemalja i područja na svijetu, u kojima živi oko 175 milijuna ljudi, odlučilo je upotrebljavati euro kao svoju valutu ili je svoju valutu vezalo uz euro.
 • Udio eura u globalnim deviznim pričuvama trenutačno iznosi oko 20 %. Za usporedbu, udio američkog dolara veći je od 60 %. Nijedna druga valuta ne premašuje udio od 5 %.

Share 3

EU i dalje ima vodeću ulogu u međunarodnoj trgovini te razvojnoj i humanitarnoj pomoći.

 • EU je najveći trgovinski blok na svijetu i glavni trgovinski partner 80 zemalja diljem svijeta. Nedavno sklopljen sporazum o gospodarskom partnerstvu između EU-a i Japana najveći je trgovinski sporazum koji je EU ikad sklopio.
 • EU je zajedno sa svojim državama članicama i dalje najveći donator razvojne i humanitarne pomoći na svijetu. U 2017. ukupni iznos službene razvojne pomoći iznosio je 75,7 milijardi EUR, a doprinos EU-a iznosio je 57 %.

Koristi od veće međunarodne uloge eura

Europsko gospodarstvo može imati koristi od šire globalne upotrebe eura.

 • Niži troškovi i manji rizik za europska poduzeća koja trguju na međunarodnoj razini. Trgovanje u eurima umjesto u stranoj valuti uklonit će valutni rizik i ostale povezane troškove posebno za mala i srednja europska poduzeća.
 • Veća mogućnost izbora za tržišne subjekte širom svijeta.
 • Niže kamatne stope za europska kućanstva, poduzeća i države članice. Veća privlačnost eura kao sigurnog sredstva pohrane vrijednosti dovodi do smanjenja kamatne stope (ili stope povrata) koju traže ulagači.
 • Sigurniji pristup financiranju za europska poduzeća i vlade, čak i u razdobljima vanjske financijske nestabilnosti, zahvaljujući snažnijim, likvidnijim i integriranijim europskim financijskim tržištima.
 • Veća neovisnost europskih potrošača i poduzeća, što im omogućuje izvršenje i primanje plaćanja u međunarodnoj trgovini i financiranje uz smanjenu izloženost zakonskim mjerama koje su poduzele treće zemlje, kao što su izvanteritorijalne sankcije.
 • Jači međunarodni financijski sustav i međunarodno gospodarstvo koji su zbog toga manje izloženi tečajnim šokovima.

Koristi od šire upotrebe međunarodne valute povezane su s povećanim globalnim odgovornostima, u skladu s mandatima središnjih banaka. Iako su prednosti snažnije međunarodne uloge eura veće od mogućih izazova, potrebno je pažljivo razmotriti njezine posljedice, primjerice kada je riječ o bilanci plaćanja između europodručja i ostatka svijeta. 

Jačanje i samostalnost europskog financijskog sektora

Europska financijska tržišta ključna su za europsko gospodarstvo. Na tim tržištima banke i ulagači nude financiranje europskim poduzećima i građanima. Financijska tržišta obuhvaćaju jednostavne proizvode poput bankovnog zajma ili vlasničkog kapitala za novoosnovana poduzeća kao i sofisticirane izvedenice kojima se koriste banke i poduzeća radi upravljanja svojim financijskim rizicima.

Komisija će provesti dodatne mjere radi jačanja europskog financijskog sektora i pokretanja pozitivnog kruga. Naime, povećanjem privlačnosti eura proširit će se i njegova upotreba, što će ga učiniti još privlačnijim.

 • Jačanje likvidnosti i otpornosti infrastrukture europskog tržišta.
 • Stvaranje pouzdanog okvira za pouzdane referentne kamatne stope.
 • Potpora potpuno integriranom sustavu trenutačnih plaćanja u EU-u.
 • Savjetovanje o likvidnosti eura na deviznim tržištima.

Međunarodni financijski sektor

Euro je tijekom posljednjih 20 godina postao druga najvažnija međunarodna valuta. Inicijative povezane s međunarodnim financijskim sektorom uključuju sljedeće:

 • potporu suradnji središnjih banaka radi očuvanja globalne financijske stabilnosti
 • povećanje udjela dužničkih instrumenata u eurima koje izdaju europska tijela
 • jačanje gospodarske diplomacije radi promicanja upotrebe eura u plaćanjima i kao rezervne valute
 • tehničku potporu zemljama u razvoju radi poboljšanja pristupa sustavu plaćanja u eurima

Kako bi potakla međunarodnu ulogu eura, Europa treba pojačati suradnju s međunarodnim akterima. Snažna ekonomska i monetarna unija EU-a otvorila bi prostor za daljnji razvoj međunarodne uloge eura i ostvarenje njegova punog potencijala. Pokrenut će se razne inicijative usmjerene na međunarodni financijski sektor kao što su stalna suradnja središnjih banaka radi očuvanja financijske stabilnosti; povećanje udjela dužničkih instrumenata u eurima koje izdaju europski subjekti; jačanje gospodarske diplomacije radi promicanja eura i pružanje tehničke pomoći stranim subjektima kako bi im se poboljšao pristup sustavu plaćanja u eurima. To će zahtijevati dodatne mjere (osim produbljivanja europske monetarne unije, unije tržišta kapitala i dovršenja bankarske unije).

Euro u ključnim strateškim sektorima

Energetika

EU je najveći svjetski uvoznik energije koji uvozom zadovoljava 90 % svojih potreba za naftom odnosno oko 70 % svojih potreba za plinom. U posljednjih 5 godina prosječni godišnji trošak EU-a za uvoz energije iznosio je 300 milijardi EUR. Više od 93 % obujma trgovanja energentima odnosi se na naftu, a svi trenutačni ugovori za njezinu isporuku izraženi su u dolarima.

Sirovine i zrakoplovi

Kada je riječ o tržištima osnovnih sirovina i prehrambenih proizvoda, Europa troši otprilike 10 % svjetskih sirovina i veliki je uvoznik. Međutim, na globalnim burzama sirovinama trguje se uglavnom u američkim dolarima. To se odnosi i na visoko standardizirana tržišta prehrambenih proizvoda, kao što su žitarice, uljarice i šećer.

Kad je riječ o proizvodnji zrakoplova, u nedavnoj studiji o valutama računa u tom sektoru zaključuje se da se gotovo svi računi izdaju u američkim dolarima, čak i u europodručju, na primjer, više od polovine prihoda društva Airbus iskazuje se u američkim dolarima.

Visual trade

Informativni članci

Saznajte više o različitim inicijativama za jačanje međunarodne uloge eura.

Uloga eura

Unija tržišta kapitala

Bankarska unija

Dokumenti

Komunikacija „Prema snažnijoj međunarodnoj ulozi eura”

Preporuka o međunarodnoj ulozi eura u području energije

Savjetovanja

1. Savjetovanje o utjecaju eura na likvidnost deviznih tržišta

Komisija će pokrenuti ciljano savjetovanje s akterima na financijskom tržištu radi utvrđivanja mogućih prepreka i poticaja za jačanje uloge eura na deviznom tržištu.

Savjetovanje započinje početkom 2019.

2. Savjetovanje o ulozi eura u području energije

Komisija će pokrenuti savjetovanje i pozvati dionike da iznesu mišljenja o tržišnom potencijalu šire upotrebe transakcija u eurima u sektoru nafte, rafiniranih proizvoda i plina. Konkretno, u okviru savjetovanja prikupljat će se povratne informacije o potrebi izrade referentnih ugovora za isporuku sirove nafte denominiranih u eurima i jačanja ugovora za isporuku rafiniranih proizvoda.

Savjetovanje započinje u razdoblju siječanj – travanj 2019.

3. Savjetovanje o ulozi eura u sektoru neenergetskih nepoljoprivrednih sirovina (metali i minerali)

Kada je riječ o sektoru neenergetskih nepoljoprivrednih sirovina (metali i minerali), Komisija će sudjelovati u opsežnom savjetovanju s dionicima radi utvrđivanja načina za povećanje obujma trgovanja u eurima, posebno u kontekstu transakcija na burzama koje se nalaze u Europi i izravnih transakcija između europskih poduzeća.

Savjetovanje započinje sredinom siječnja 2019.

4. Savjetovanje o ulozi eura u međunarodnoj trgovini poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima

Komisija će se savjetovati s dionicima radi utvrđivanja načina za povećanje trgovanja u eurima, posebno u transakcijama unutar Europe i izravnim transakcijama između europskih poduzeća.

Savjetovanje započinje 23. siječnja 2019.

5. Savjetovanje o ulozi eura u području prijevoznih sredstava

Komisija će se s dionicima savjetovati o mogućim mjerama za promicanje upotrebe eura među proizvođačima u prometnom sektoru (zrakoplovni, pomorski i željeznički promet). U okviru savjetovanja detaljnije će se istražiti razlozi neupotrebe eura u velikom broju najvažnijih međunarodnih transakcija i pokušati utvrditi uvjeti za promicanje eura u transakcijama s europskim poduzećima.

Savjetovanje započinje sredinom siječnja 2019.