Prednosti eura

Prednosti eura

Euro je uveden zato što jedinstvena valuta nudi mnoštvo prednosti i koristi u usporedbi s prijašnjom situacijom u kojoj je svaka država članica imala vlastitu valutu. Osim što su uklonjeni rizici fluktuacije i troškovi razmjene valuta te je ojačano jedinstveno tržište, zbog eura države članice uže surađuju na stabilnoj valuti i gospodarstvu na dobrobit svih nas.

Javno mnijenje o euru

Javno mnijenje o euru

Nužno je pratiti stanje javnog mnijenja o euru i razumjeti temeljne čimbenike koji utječu na njega. Tako se može otkriti imaju li građani EU-a dovoljno informacija i prilagođavati komunikacijske poruke i alate njihovim stvarnim potrebama.

Pronađite govornika za svoj događaj o euru

Pronađite govornika za svoj događaj o euru

Ako organizirate događaj o ekonomskoj monetarnoj uniji i/ili euru u ime organizacije, škole ili neke druge ustanove, pošaljite zahtjev Predstavništvu Europske komisije u svojoj državi koje će vam rado pomoći pri pronalasku odgovarajućeg govornika.