Digitale overheidsdiensten

Technologische oplossingen voor overheidsdiensten, bedrijven en mensen, informatie-uitwisseling.

Samenwerkingsplatform voor IT bij de overheid

De strategie van de Europese Commissie voor grensoverschrijdende digitale overheidsdiensten, de digitale overheid en de digitale eengemaakte markt.

Strategie van de Commissie voor de digitale overheid

De digitale overheid en de digitale interne markt

Informatie over de elektronische uitwisseling van socialezekerheidsgegevense (EESSI) binnen de EU, de EU-regels voor de coördinatie van de sociale zekerheid, openbare gids van socialezekerheidsorganen.

Elektronische uitwisseling van socialezekerheidsgegevens

Nadere gegevens over acties in het kader van de strategie voor de digitale eengemaakte markt van de EU.

Digitale eengemaakte markt voor bedrijfsleven en consumenten

Elektronisch aanbesteden in het kader van de EU-richtlijn voor overheidsopdrachten, tijdschema van aanbestedingsplannen van de Europese Commissie, belangrijke beleidsdocumenten.

Strategie voor elektronisch aanbesteden

Elektronische facturering en betaling

EU-richtlijn voor elektronische facturering, Europese initiatieven inzake elektronische facturering, controle op de verenigbaarheid met de EU-voorschriften, uitwisseling van informatie over elektronische facturering.

Elektronische facturering

EU-regels voor betalingsdiensten.

Elektronische betalingsdiensten

Elektronische douane

Vervanging van de papieren douaneprocedures door elektronische, EU-wetgeving en -initiatieven op het gebied van elektronische douane, strategisch plan voor elektronische douane in de EU.

Elektronische douane