E-valitsus haldusasutuste jaoks

Tehnoloogialahendused haldusasutuste, äriühingute ja eraisikute jaoks, teabe jagamine.

Koostööplatvorm e-valitsuse spetsialistidele

Euroopa Komisjoni strateegia piiriüleste digitaalsete avalike teenuste kohta, e-valitsus digitaalsel ühtsel turul.

Komisjoni strateegia e-valitsuse kohta

E-valitsus digitaalsel ühtsel turul

Teave ELi sotsiaalkindlustusalase teabe elektroonilise vahetamise (EESSI) kohta, ELi eeskirjad sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta, sotsiaalkindlustusasutuste avalik kataloog.

Sotsiaalkindlustusalase teabe elektrooniline vahetamine (EESSI)

ELi digitaalse ühtse turu strateegiaga hõlmatud meetmete üksikasjad.

Digitaalse ühtse turu strateegia äriühingute ja tarbijate jaoks

E-hanked kui ELi riigihangete direktiivi osa, Euroopa Komisjoni e-hangete ajakava, peamised poliitikadokumendid.

E-hanke strateegia

E-maksed ja e-arved

ELi e-arvete direktiiv, e-arvete Euroopa algatused, kuidas kontrollida vastavust ELi eeskirjadele, e-arveid käsitlev teabevahetus.

E-arved

ELi eeskirjad makseteenuste kohta.

Elektroonilised makseteenused

Elektroonilised tollisüsteemid

Kuidas kavatseb EL asendada pabervormidega tolliprotseduurid elektrooniliste toimingute vastu, elektroonilise tollisüsteemiga seotud ELi õigusaktid ja algatused, elektroonilisi tollisüsteeme käsitlev ELi strateegiline kava.

Elektroonilised tollisüsteemid