Economic governance review

The European Commission relaunched the public debate on the review of the EU’s economic governance framework...

Ekonomisk forskning

EU-kommissionen bedriver ekonomisk forskning, främst med hjälp av makroekonomiska modeller och forskningsverktyg.

Europeiska finanspolitiska nämnden

Europeiska finanspolitiska nämnden är ett av kommissionens oberoende rådgivande organ.

Nationella produktivitetsnämnder

Nationella produktivitetsnämnder är oberoende organ som ska bidra till debatten om produktivitetsproblem genom att tillhandahålla högkvalitativa och oberoende analyser av politiska utmaningar. De kan ge en balanserad bild av de politiska åtgärdernas för- och nackdelar. Nämndernas yttersta mål är att förbättra utformningen och genomförandet av de ekonomiska reformerna för att öka produktiviteten.

Så fungerar ekonomin i EU

This is the series of the European Commission providing general information on major EU economic policies as well as a more in-depth look and explanation..

Green budgeting in the EU

Green budgeting means using the tools of budgetary policymaking to help achieve climate and environmental goals