Economic governance review

The European Commission relaunched the public debate on the review of the EU’s economic governance framework...

Ekonomske raziskave

Obseg in vloga ekonomskih raziskav ter glavni makroekonomski modeli in raziskovalna orodja.

Evropski fiskalni odbor

Evropski fiskalni odbor je neodvisno svetovalno telo Evropske komisije.

Nacionalni odbori za produktivnost

Nacionalni odbori za produktivnost so neodvisne institucije, ki si prizadevajo prispevati k razpravi o izzivih na področju produktivnosti z zagotavljanjem kakovostne in neodvisne analize ukrepov. Zagotavljajo tudi uravnotežena mnenja o prednostih in pomanjkljivostih nekaterih ukrepov. Končni cilj je izboljšati zasnovo in izvajanje gospodarskih reform za izboljšanje produktivnosti.

O evropskem gospodarstvu

This is the series of the European Commission providing general information on major EU economic policies as well as a more in-depth look and explanation..

Green budgeting in the EU

Green budgeting means using the tools of budgetary policymaking to help achieve climate and environmental goals