Economic governance review

The European Commission relaunched the public debate on the review of the EU’s economic governance framework...

Badania gospodarcze

Zakres i rola badań gospodarczych oraz główne modele makroekonomiczne i narzędzia badawcze

Europejska Rada Budżetowa

Europejska Rada Budżetowa to niezależny organ doradczy Komisji.

Krajowe rady ds. produktywności

Krajowe rady ds. produktywności to niezależnie instytucje, których celem jest wnoszenie wkładu w debatę na temat wyzwań politycznych związanych z produktywnością poprzez sporządzanie wysokiej jakości niezależnych analiz politycznych. Rady mogą formułować zrównoważone opinie dotyczące zalet i wad określonych środków z zakresu polityki. Ich głównym zadaniem jest usprawnianie procesu opracowywania i wdrażania reform gospodarczych, aby zwiększyć produktywność.

Gospodarka europejska – najważniejsze informacje

This is the series of the European Commission providing general information on major EU economic policies as well as a more in-depth look and explanation..

Green budgeting in the EU

Green budgeting means using the tools of budgetary policymaking to help achieve climate and environmental goals