Bord Fiskali Ewropew (EFB)

Il-Bord Fiskali Ewropew (EFB) hu korp konsultattiv indipendenti tal-Kummissjoni.

Bordijiet Nazzjonali tal-Produttività

Il-Bordijiet tal-Produttività Nazzjonali huma istituzzjonijiet indipendenti li għandhom l-għan li jinformaw id-dibattitu dwar l-isfidi tal-politika relatata mal-produttività billi jipprovdu analiżi ta’ politika ta’ kwalità għolja u indipendenti. Dawn jistgħu joffru opinjonijiet bilanċjati dwar il-vantaġġi u l-iżvantaġġi ta’ ċerti miżuri ta’ politika. L-għan aħħari tagħhom huwa li jtejbu t-tfassil u l-implimentazzjoni ta’ riformi ekonomiċi li jtejbu l-produttività.

L-ekonomija Ewropea spjegata

This is the series of the European Commission providing general information on major EU economic policies as well as a more in-depth look and explanation..