Economic governance review

The European Commission relaunched the public debate on the review of the EU’s economic governance framework...

Europos fiskalinė valdyba

Europos fiskalinė valdyba (EFV) yra nepriklausoma patariamoji Komisijos įstaiga.

Nacionalinės produktyvumo tarybos

Nacionalinės produktyvumo tarybos yra nepriklausomos institucijos, kurių paskirtis – prisidėti prie diskusijų apie politikos uždavinius, susijusius su produktyvumu, teikiant kokybišką ir nepriklausomą politikos analizę. Jos gali pasiūlyti proporcingą tam tikrų politikos priemonių privalumų ir trūkumų įvertinimą. Galutinis jų tikslas – tobulinti ekonominių produktyvumo didinimo reformų rengimą ir įgyvendinimą.

Apie Europos ekonomiką

This is the series of the European Commission providing general information on major EU economic policies as well as a more in-depth look and explanation..