Economic governance review

The European Commission relaunched the public debate on the review of the EU’s economic governance framework...

Ekonomska istraživanja

Opseg i uloga ekonomskih istraživanja, glavni makroekonomski modeli i istraživački alati.

Europski fiskalni odbor (EFB)

Europski fiskalni odbor (EFB) je neovisno savjetodavno tijelo Komisije.

Nacionalni odbori za produktivnost

Nacionalni odbori za produktivnost neovisne su institucije usmjerene na pružanje informacija u raspravi o političkim izazovima povezanima s produktivnošću pružanjem visokokvalitetne i neovisne političke analize. Mogu ponuditi uravnotežena stajališta o prednostima i nedostacima određenih mjera politike. Njima se nastoji poboljšati izradu i provedbu gospodarskih reformi radi poboljšanja produktivnosti.

O europskom gospodarstvu

This is the series of the European Commission providing general information on major EU economic policies as well as a more in-depth look and explanation..

Green budgeting in the EU

Green budgeting means using the tools of budgetary policymaking to help achieve climate and environmental goals