Θέσεις εργασίας και οικονομία κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού

Μάθετε για τους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ, τις δράσεις για τις κρατικές ενισχύσεις και την πρωτοβουλία επενδύσεων για την αντιμετώπιση του κορονοϊού.

Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο (ΕΔΣ)

Το Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο (ΕΔΣ) είναι ένα ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

National Productivity Boards

National Productivity Boards are independent institutions that help to analyse economic productivity and competitiveness developments and challenges.