Икономически изследвания

Икономически изследвания

  • Macroeconomic models
  • Европейски фискален съвет (ЕФС)

    Европейски фискален съвет (ЕФС)

    Европейският фискален съвет (ЕФС) е независим консултативен орган към Комисията. Той предоставя на Комисията оценка на изпълнението на фискалната рамка на Съюза и адекватността на актуалната фискална позиция на равнището на еврозоната и на национално равнище.