Det tillfälliga stödinstrumentet för att minska risken för arbetslöshet i en krissituation (SURE) riktar sig till medlemsländer som behöver få fram betydande ekonomiska medel för att motverka de ekonomiska och sociala konsekvenserna av coronautbrottet. SURE kan ge ekonomiskt stöd på upp till 100 miljarder euro i form av lån från EU till drabbade medlemsländer. Pengarna ska bidra till att täcka plötsligt ökande offentliga utgifter för att rädda sysselsättningen. SURE är ett viktigt inslag i EU:s övergripande strategi för att skydda människor och mildra de allvarliga samhällsekonomiska konsekvenserna av coronapandemin.

SURE

Det ska fungera som en andra försvarslinje och stödja system för korttidsarbete och liknande åtgärder. Syftet är att hjälpa medlemsländerna att rädda arbetstillfällen och därmed skydda anställda och egenföretagare mot risken för arbetslöshet och inkomstförlust.

Lån till medlemsländer genom SURE-instrumentet stöds av ett system med frivilliga garantier från medlemsländerna. Varje medlemslands bidrag till det totala garantibeloppet motsvarar dess relativa andel av EU:s totala bruttonationalinkomst (baserat på EU-budgeten för 2020).

SURE-instrumentet är ytterligare ett konkret uttryck för solidaritet inom EU och innebär att medlemsländerna enas om att hjälpa varandra via EU genom att ställa ytterligare ekonomiska medel till förfogande i form av lån.

Rådet har redan godkänt ekonomiskt stöd på totalt 87,9 miljarder euro till 17 medlemsländer. Dessutom föreslog kommissionen den 16 november att Irland ska få ekonomiskt stöd på 2,5 miljarder euro. Om man räknar med kommissionens senaste förslag uppgår alltså det totala ekonomiska stödet från SURE till drygt 90 miljarder euro. 31 miljarder euro har redan betalats ut till Cypern, Grekland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovenien och Spanien.

SURE

Medlemsländerna kan fortfarande ansöka om ekonomiskt stöd från SURE, som har en total budget på upp till 100 miljarder euro.

Det ekonomiska stödet ges i form av lån på förmånliga villkor från EU. Lånen ska hjälpa EU-länderna att täcka plötsliga ökningar av de offentliga utgifterna för att bevara jobben under coronapandemin. Lånen ska särskilt täcka kostnaderna för att inrätta eller förlänga nationella system för korttidsarbete och andra liknande åtgärder som länderna har infört, särskilt för egenföretagare, med anledning av den aktuella krisen. SURE kan också finansiera vissa hälsorelaterade åtgärder, i synnerhet på arbetsplatser, för att se till att den ekonomiska verksamheten kan återupptas på ett säkert sätt.

EU-SURE-obligationer

För att finansiera instrumentet har kommissionen emitterat sociala obligationer. Ramverket för sociala obligationer ska ge investerarna i dessa obligationer en garanti för att de mobiliserade medlen verkligen kommer att tjäna sociala syften.

Den 21 oktober gjorde kommissionen en första emission av sociala obligationer till ett värde av 17 miljarder euro inom ramen för SURE-instrumentet. Emissionen omfattade två olika obligationer: en på 10 miljarder euro som ska återbetalas i oktober 2030 och en på 7 miljarder euro som ska återbetalas 2040. Investerarnas intresse för detta högt rankade instrument var mycket stort, och obligationerna övertecknades mer än 13 gånger, vilket ledde till gynnsamma prissättningsvillkor för båda varianterna. Pengarna från emissionen kommer att överföras till de mottagande EU-länderna i form av lån som ska hjälpa dem att täcka de kostnader som är direkt kopplade till finansieringen av nationella system för korttidsarbete och andra liknande åtgärder med anledning av pandemin.

Den 27 oktober noterades EU:s sociala obligationer på Luxemburgs fondbörs (LuxSE). De kan nu handlas på Luxemburgs gröna börs (LGX), världens ledande plattform som uteslutande är inriktad på hållbara värdepapper.

Pressmeddelanden

17 november 2020
EU-kommissionen betalar ut totalt 14 miljarder euro till nio medlemsländer genom SURE

16 november 2020
Kommissionen föreslår ekonomiskt stöd på 2,5 miljarder euro till Irland genom SURE

27 oktober 2020
Kommissionen betalar ut 17 miljarder euro i stöd från SURE

26 oktober 2020
SURE – Kommissionen välkomnar rådets beslut att godkänna 504 miljoner euro till Ungern

21 oktober 2020
EU-kommissionen ger ut EU:s första sociala obligationer inom SURE

7 oktober 2020
EU-kommissionen utfärdar sociala obligationer upp till ett värde av 100 miljarder euro

25 september 2020
Kommissionen föreslår ekonomiskt stöd på 81,4 miljarder euro till 16 medlemsländer genom SURE

25 augusti 2020
Kommissionen föreslår ekonomiskt stöd på 5,9 miljarder euro till Portugal genom SURE

24 augusti 2020
Coronaviruset – kommissionen föreslår ekonomiskt stöd på 81,4 miljarder euro till 15 medlemsländer inom ramen för SURE

Timeline

 • 23 April 2021

  The Council decides to grant additional financial support to six Member States

 • 30 March 2021

  The Commission disburses €13 billion to 6 Member States

 • 30 March 2021

  The Commission proposes to provide €3.7 billion additional support to 6 Member States

 • 16 March 2021

  Commission disburses €9 billion under SURE to seven Member States

 • 26 February 2021

  Commission proposes to provide €230 million to Estonia under SURE

 • 2 February 2021

  Commission disburses €14 billion under SURE to nine Member States

 • 01 December 2020

  Commission disburses €8.5 billion under SURE to five Member States

 • 17 November 2020

  The Commission has disbursed €14 billion to Italy, Spain, Greece, Croatia, Lithuania, Cyprus, Slovenia, Malta and Latvia.

 • 16 November 2020

  The Commission proposed financial support of €2.5 billion to Ireland

 • 27 October 2020

  The Commission has disbursed €17 billion to Italy, Spain and Poland

 • 23 October 2020

  The Council decided to grant financial support of €504 million to Hungary

 • 7 October 2020

  The Commission proposed financial support of €504 million to Hungary

 • 25 September 2020

  The Council decided to grant financial support to 16 Member States

 • 22 September 2020

  SURE is activated

 • 24-25 August 2020

  The Commission proposed a financial support of €87.3 billion for 16 Member States

 • 19 May 2020

  The Council approved the proposal and adopted the SURE regulation

 • 2 April 2020

  The Commission proposed the creation of SURE