Statele membre care trebuie să mobilizeze mijloace financiare semnificative pentru a combate consecințele economice și sociale negative ale epidemiei de COVID-19 de pe teritoriul lor pot apela la Instrumentul european de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj într-o situație de urgență (SURE). Astfel, statele membre afectate pot primi de la UE asistență financiară de până la 100 de miliarde EUR, sub formă de împrumuturi, bani cu care să facă față creșterii bruște a cheltuielilor publice pentru menținerea locurilor de muncă. Instrumentul SURE este un element esențial al strategiei cuprinzătoare elaborate de UE pentru protejarea cetățenilor și atenuarea consecințelor socioeconomice foarte grave ale pandemiei de COVID-19.

SURE

Mai exact, Instrumentul SURE acționează ca o a doua linie de apărare, sprijinind schemele de șomaj tehnic și măsurile similare, pentru a ajuta statele membre să protejeze locurile de muncă și, prin urmare, angajații și lucrătorii independenți, împotriva riscului de șomaj și de pierdere a veniturilor.

Împrumuturile acordate statelor membre în cadrul Instrumentului SURE sunt susținute de un sistem de garanții voluntare din partea statelor membre. Contribuția fiecărui stat membru la valoarea totală a garanției corespunde cotei-părți relative care îi revine din venitul național brut (VNB) total al Uniunii Europene, pe baza bugetului UE pentru 2020.

Înființarea SURE reprezintă încă o expresie tangibilă a solidarității Uniunii, prin care statele membre sunt de acord să se sprijine reciproc prin intermediul Uniunii, punând la dispoziție resurse financiare suplimentare cu ajutorul împrumuturilor.

În urma cererilor de asistență suplimentară venite din partea a 6 state membre (Belgia, Cipru, Grecia, Letonia, Lituania și Malta), Consiliul a aprobat propunerile Comisiei de a le acorda încă 3,7 miliarde EUR. Sprijinul financiar total acordat prin acest instrument a ajuns astfel la 94,3 miliarde EUR, de care au beneficiat 19 state membre.

Odată cu cel mai recent transfer (de pe 25 mai 2021), UE a furnizat aproape 90 de miliarde EUR sub formă de împrumuturi back-to-back. Toate cele 19 state membre ale UE care au solicitat să beneficieze de sistem au primit parțial sau integral suma solicitată. Și alte state membre pot depune solicitări pentru a beneficia de sprijinul financiar acordat în cadrul SURE, resursele totale disponibile în cadrul instrumentului fiind de până la 100 de miliarde EUR.

Țara
Valoarea propusă a împrumutului

Sume plătite
Belgia

8,197 miliarde

8,197 miliarde

Bulgaria

511 milioane

511 milioane

Cipru

603 milioane

603 milioane

Estonia

230 milioane

230 milioane

Grecia

5,265 miliarde

5,265 miliarde

Spania

21,324 miliarde

21,324 miliarde

Croația

1,02 miliarde

1,02 miliarde

Ungaria

504 milioane

504 milioane

Irlanda

2,473 miliarde

2,473 miliarde

Italia

27,438 miliarde

27,438 miliarde

Lituania

957 milioane

957 milioane

Letonia

305 milioane

305 milioane

Malta

420 milioane

420 milioane

Polonia

11,236 miliarde

8,236 miliarde

Portugalia

5,934 miliarde

5,41 miliarde

România

4,099 miliarde

3 miliarde

Slovenia

1,113 miliarde

1,113 miliarde

Slovacia

630 milioane

630 milioane

Cehia

2 miliarde

2 miliarde

Total

94,3 miliarde

89,6 miliarde

Notă: Sumele din tabel sunt rotunjite în jos la cel mai apropiat milion.

Sprijinul financiar este oferit sub formă de împrumuturi acordate de UE în condiții avantajoase statelor membre. Aceste împrumuturi vor ajuta statele membre să facă față creșterilor bruște ale cheltuielilor publice menite să mențină locurile de muncă în contextul crizei provocate de pandemie. Mai exact, împrumuturile respective vor ajuta statele membre să acopere costurile legate direct de finanțarea sistemelor naționale de șomaj tehnic și a altor măsuri similare puse în aplicare ca răspuns la pandemia de coronavirus, în special pentru lucrătorii independenți. În mod auxiliar, Instrumentul SURE ar putea finanța și unele măsuri legate de sănătate, în special la locul de muncă, menite să asigure revenirea în condiții de siguranță la o activitate economică normală.

Obligațiunile UE cu impact social emise prin SURE

Pentru finanțarea acestui instrument, Comisia emite obligațiuni cu impact social. Cadrul privind obligațiunile cu impact social este menit să le ofere investitorilor în aceste obligațiuni certitudinea că fondurile mobilizate vor servi unui obiectiv cu adevărat social.

Până pe 18 mai, Comisia Europeană a emis șase runde de obligațiuni cu impact social, în valoare de 89,6 miliarde EUR, în cadrul Instrumentului SURE al UE. Acesta este menit să contribuie la protejarea locurilor de muncă și la menținerea nivelului de ocupare a forței de muncă. Emisiunile au constat în obligațiuni cu scadența la 5, 10 și 15 ani. Investitorii s-au arătat foarte interesați de aceste instrumente cu rating ridicat. Obligațiunile au fost suprasubscrise, ceea ce a condus la condiții de preț foarte favorabile. Fondurile colectate sunt transferate statelor membre beneficiare sub formă de împrumuturi, pentru a le ajuta să acopere direct costurile legate de finanțarea sistemelor naționale de șomaj tehnic și a unor măsuri similare, puse în aplicare ca răspuns la pandemie.

La 27 octombrie, obligațiunea cu impact social emisă în cadrul Instrumentului SURE al UE a fost cotată la bursa din Luxemburg și va fi prezentată pe Luxembourg Green Exchange, platforma bursieră numărul unu din lume dedicată exclusiv valorilor mobiliare durabile.

Noutăți

Calendar

 • 25 mai 2021

  Comisia transferă 14,1 miliarde EUR unui număr de 12 state membre

 • 23 aprilie 2021

  Consiliul decide să acorde sprijin financiar suplimentar unui număr de 6 state membre

 • 30 martie 2021

  Comisia transferă 13 miliarde EUR unui număr de 6 state membre

 • 30 martie 2021

  Comisia propune să acorde un sprijin suplimentar de 3,7 miliarde EUR unui număr de 6 state membre

 • 16 martie 2021

  Comisia transferă 9 miliarde EUR unui număr de 7 state membre, în cadrul Instrumentului SURE

 • 26 februarie 2021

  Comisia propune asistență financiară de 230 de milioane EUR pentru Estonia, în cadrul Instrumentului SURE

 • 2 februarie 2021

  Comisia transferă 14 miliarde EUR unui număr de 9 state membre, în cadrul Instrumentului SURE

 • 1 decembrie 2020

  Comisia transferă 8,5 miliarde EUR unui număr de 5 state membre, în cadrul instrumentului SURE

 • 17 noiembrie 2020

  Comisia transferă 14 miliarde EUR către Italia, Spania, Grecia, Croația, Lituania, Cipru, Slovenia, Malta și Letonia.

 • 16 noiembrie 2020

  Comisia propune un sprijin financiar în valoare de 2,5 miliarde EUR pentru Irlanda

 • 27 octombrie 2020

  Comisia transferă 17 miliarde EUR către Italia, Spania și Polonia.

 • 23 octombrie 2020

  Consiliul decide să acorde Ungariei un sprijin financiar de 504 milioane EUR

 • 7 octombrie 2020

  Comisia propune un sprijin financiar în valoare de 504 milioane EUR pentru Ungaria

 • 25 septembrie 2020

  Consiliul decide să acorde sprijin financiar unui număr de 16 state membre

 • 22 septembrie 2020

  Este activat Instrumentul SURE

 • 24-25 august 2020

  Comisia propune un sprijin financiar în valoare de 87,3 miliarde EUR pentru 16 state membre:

 • 19 mai 2020

  Consiliul aprobă propunerea și adoptă Regulamentul SURE

 • 2 aprilie 2020

  Comisia propune crearea SURE