SURE, de tijdelijke steun om het risico op werkloosheid in noodsituaties te beperken, is er voor EU-landen die voor hoge uitgaven staan om de negatieve economische en sociale gevolgen van de coronapandemie op te vangen. SURE beschikt over een budget van 100 miljard euro dat bestemd is voor leningen van de EU aan lidstaten die met een plotselinge stijging van de overheidsuitgaven worden geconfronteerd om banen te redden. Het is een essentieel onderdeel van de EU-strategie om de bevolking te ontzien en de ernstige economische en maatschappelijke gevolgen van de coronapandemie te beperken.

SURE

Het fungeert als een tweede verdedigingslinie, ter ondersteuning van regelingen voor tijdelijke werkloosheid en soortgelijke maatregelen, om de lidstaten te helpen banen te redden en om werknemers en zelfstandigen te beschermen tegen werkloosheid en inkomstenverlies.

De leningen die in het kader van SURE aan de lidstaten worden verstrekt, worden gewaarborgd door een systeem van vrijwillige garanties van de lidstaten. De bijdrage van elke lidstaat aan het totale bedrag van de garantie stemt overeen met zijn relatieve aandeel in het totale bruto nationaal inkomen (bni) van de Europese Unie, op basis van de EU-begroting voor 2020.

SURE is een nieuw, tastbaar bewijs van solidariteit, waarbij de EU-landen elkaar steun toezeggen via de EU door extra geld beschikbaar te stellen in de vorm van leningen.

Met haar voorstellen voor aanvullende steun van 3,7 miljard euro voor zes lidstaten (België, Cyprus, Griekenland, Letland, Litouwen en Malta) brengt de Commissie het totaalbedrag van de financiële steun die de Raad in het kader van SURE aan 19 lidstaten heeft toegezegd, op 94,3 miljard euro.

Met deze laatste uitbetaling (25 mei 2021) heeft de EU bijna 90 miljard euro aan back-to-backleningen verstrekt. Alle 19 EU-lidstaten die om toepassing van de regeling hebben verzocht, hebben het gevraagde bedrag geheel of gedeeltelijk ontvangen. De overige lidstaten kunnen nog steeds steunaanvragen indienen voor SURE, dat een totaalbudget van maximaal 100 miljard euro heeft.

Land
Gevraagde lening

Uitgekeerd
België

8,197 miljard

8,197 miljard

Bulgarije

511 miljoen

511 miljoen

Cyprus

604 miljoen

604 miljoen

Estland

230 miljoen

230 miljoen

Griekenland

5,265 miljard

5,265 miljard

Spanje

21,324 miljard

21,324 miljard

Kroatië

1,02 miljard

1,02 miljard

Hongarije

504 miljoen

504 miljoen

Ierland

2,5 miljard

2,5 miljard

Italië

27,438 miljard

27,438 miljard

Litouwen

957 miljoen

957 miljoen

Letland

305 miljoen

305 miljoen

Malta

420 miljoen

420 miljoen

Polen

11,236 miljard

8,236 miljard

Portugal

5,934 miljard

5,41 miljard

Roemenië

4,099 miljard

3 miljard

Slovenië

1,113 miljard

1,113 miljard

Slowakije

630 miljoen

630 miljoen

Tsjechië

2 miljard

2 miljard

Totaal

94,3 miljard

89,6 miljard

De leningen worden verleend tegen gunstige voorwaarden. Ze dienen om plotse stijgingen van de overheidsuitgaven als gevolg van maatregelen tot behoud van de werkgelegenheid in de context van de pandemie op te vangen. Zij helpen de overheid om de kosten te dekken die rechtstreeks verband houden met de financiering van de nationale tijdelijke werkloosheidsregelingen en vergelijkbare regelingen voor zelfstandigen. SURE kan ook worden gebruikt voor de financiering van sommige gezondheidsgerelateerde maatregelen, met name op de werkplek, om te zorgen voor een veilige terugkeer naar een normale economische activiteit.

Sociale obligaties

Om SURE te financieren, heeft de Commissie sociale obligaties uitgegeven. Dankzij het kader voor sociale obligaties kunnen beleggers in deze obligaties erop vertrouwen dat de aangetrokken middelen een echt sociaal doel dienen.

Op 18 mei 2021 had de Europese Commissie in het kader van SURE al zes keer sociale obligaties, voor in totaal 89,6 miljard euro, uitgegeven om banen te helpen beschermen en mensen aan het werk te houden. Het ging om obligaties met een looptijd van 5, 10 en 15 jaar. De interesse van beleggers hiervoor was, dankzij de hoge rating, erg groot en de overtekening resulteerde in gunstige prijsvoorwaarden voor de obligaties. De opbrengst gaat in de vorm van leningen naar de begunstigde landen, die daarmee hun tijdelijke werkloosheidsregelingen en andere coronamaatregelen kunnen financieren.

De sociale obligatie SURE werd op 27 oktober genoteerd aan de Luxemburgse effectenbeurs en aangeboden op de Luxemburg Green Exchange, wereldwijd het toonaangevende platform voor duurzame effecten.

Tijdlijn

 • 25 mei 2021

  De Commissie betaalt 14,1 miljard euro uit aan 12 lidstaten

 • 23 april 2021

  De Raad besluit extra financiële bijstand te verlenen aan zes lidstaten

 • 30 maart 2021

  De Commissie betaalt 13 miljard euro uit aan zes lidstaten

 • 30 maart 2021

  De Commissie stelt voor om 3,7 miljard extra steun te verlenen aan zes lidstaten

 • 16 maart 2021

  De Commissie betaalt 9 miljard euro uit aan zeven lidstaten in het kader van SURE

 • 26 februari 2021

  De Commissie stelt voor Estland 230 miljoen euro te lenen in het kader van SURE

 • 2 februari 2021

  De Commissie betaalt negen lidstaten 14 miljard euro uit in het kader van SURE

 • 1 december 2020

  De Commissie betaalt vijf lidstaten 8,5 miljard euro uit in het kader van SURE

 • 17 november 2020

  De Commissie betaalt 14 miljard euro uit aan Italië, Spanje, Griekenland, Kroatië, Litouwen, Cyprus, Slovenië, Malta en Letland

 • 16 november 2020

  De Commissie stelt voor 2,5 miljard euro aan financiële bijstand te verlenen aan Ierland

 • 27 oktober 2020

  De Commissie betaalt 17 miljard euro uit aan Italië, Spanje en Polen

 • 23 oktober 2020

  De Raad besluit 504 miljoen euro aan financiële bijstand toe te kennen aan Hongarije

 • 7 oktober 2020

  De Commissie stelt voor 504 miljoen euro aan financiële bijstand te verlenen aan Hongarije.

 • 25 september 2020

  De Raad besluit financiële bijstand te verlenen aan 16 lidstaten.

 • 22 september 2020

  SURE wordt geactiveerd

 • 24-25 augustus 2020

  De Commissie stelt voor 87,3 miljard euro aan financiële bijstand te verlenen aan 16 lidstaten

 • 19 mei 2020

  De Raad keurt het voorstel goed en stelt de SURE-verordening vast

 • 2 april 2020

  De Commissie doet een voorstel tot het opzetten van SURE