Europski instrument za privremenu potporu radi smanjenja rizika od nezaposlenosti u izvanrednoj situaciji (tzv. SURE) dostupan je državama članicama koje trebaju mobilizirati znatna financijska sredstva za borbu protiv gospodarskih i socijalnih posljedica pandemije koronavirusa na svojem državnom području. Može pružiti financijsku pomoć u iznosu do 100 milijardi eura u obliku zajmova EU-a pogođenim državama članicama u slučaju iznenadnih povećanja javnih rashoda radi očuvanja radnih mjesta. Instrument SURE iznimno je važan element sveobuhvatne Komisijine strategije za zaštitu građana i ublažavanje ozbiljnih socioekonomskih posljedica pandemije koronavirusa.

SURE

Konkretno, instrument SURE druga je crta obrane i podupire programe skraćenog radnog vremena i slične mjere kojima države članice štite radna mjesta, a time smanjuje rizik od nezaposlenosti i gubitka prihoda.

Zajmovi državama članicama iz instrumenta SURE temeljit će se na sustavu dobrovoljnih jamstava država članica. Doprinos svake države članice ukupnom iznosu jamstva odgovara njezinu relativnom udjelu u ukupnom bruto nacionalnom dohotku (BND) Europske unije na temelju proračuna EU-a za 2020.

Uspostava instrumenta SURE još je jedan konkretan iskaz solidarnosti Unije jer su se države članice složile da će se međusobno podupirati stavljanjem na raspolaganje dodatnih financijskih sredstava koja će biti dostupna u obliku zajmova.

Vijeće je već odobrilo financijsku potporu u iznosu od 87,9 milijardi eura za 17 država članica. Osim toga, Komisija je 16. studenoga predložila financijsku potporu Irskoj u iznosu od 2,5 milijardi eura, koju će morati odobriti Vijeće. Sa zadnjim prijedlogom Komisije ukupna financijska potpora u okviru instrumenta SURE iznosi oko 90,3 milijarde eura. Italiji, Španjolskoj, Poljskoj, Grčkoj, Hrvatskoj, Litvi, Cipru, Sloveniji, Malti i Latviji već je ukupno isplaćena 31 milijarda eura.

SURE

Države članice i dalje mogu podnositi zahtjeve za financijsku potporu u okviru instrumenta SURE, koji raspolaže sredstvima u ukupnom iznosu do 100 milijardi eura.

Financijska potpora pruža se u obliku zajmova koje EU odobrava državama članicama pod povoljnim uvjetima. Oni će im pomoći da podnesu iznenadna povećanja javnih rashoda za očuvanje radnih mjesta zbog krize uzrokovane koronavirusom, odnosno izravne troškove financiranja nacionalnih programa skraćenog radnog vremena i drugih sličnih mjera koje su, posebno za samozaposlene osobe, uvele zbog pandemije koronavirusa. Instrumentom SURE mogle bi se financirati i neke zdravstvene mjere, posebno na radnom mjestu, uvedene kako bi se osigurao siguran povratak na normalno poslovanje.

Socijalne obveznice instrumenta EU SURE

Kako bi financirala taj instrument, Komisija izdaje socijalne obveznice. Zahvaljujući Okviru za socijalne obveznice ulagatelji u te obveznice mogu se pouzdati da će se prikupljena sredstva doista iskoristiti za socijalne namjene.

Europska komisija je 21. listopada izdala prve socijalne obveznice u vrijednosti od 17 milijardi eura u okviru instrumenta EU SURE radi zaštite radnih mjesta i zadržavanja zaposlenika. Izdanje se sastoji od dviju obveznica, od kojih jedna, u iznosu od 10 milijardi eura, ima dospijeće u listopadu 2030., a druga, u iznosu od 7 milijardi eura, u 2040. Za taj instrument s visokim rejtingom interes ulagatelja bio je vrlo velik, pa je upis obveznica više od 13 puta premašio ponudu, što je povoljno utjecalo na cijenu za obje obveznice. Prikupljena sredstva stavit će se na raspolaganje državama članicama korisnicama u obliku zajmova kako bi mogle pokriti troškove povezane s financiranjem nacionalnih programa skraćenog radnog vremena i sličnih mjera donesenih zbog pandemije.

Socijalne obveznice izdane u okviru programa EU SURE 27. listopada uvrštene su na luksemburšku burzu i na luksemburšku zelenu burzu, vodeću svjetsku platformu namijenjenu isključivo održivim vrijednosnim papirima.

Priopćenja za medije

17. studenoga 2020.
Komisija u okviru instrumenta SURE isplatila 14 milijardi eura za devet država članica Unije

16. studenoga 2020.
Komisija predlaže 2,5 milijarde eura financijske potpore iz instrumenta SURE za Irsku

27. listopada 2020.
Komisija isplatila 17 milijardi eura potpore iz instrumenta SURE

26. listopada 2020.
SURE: Komisija pozdravlja odluku Vijeća o odobrenju 504 milijuna eura za Mađarsku

21. listopada 2020.
Europska komisija izdala prvu emisiju socijalnih obveznica EU SURE

7. listopada 2020.
Europska komisija izdaje socijalne obveznice EU SURE u ukupnom iznosu do 100 milijardi eura

25. rujna 2020.
Komisija pozdravlja odluke da se za 16 država članica izdvoji 87,4 milijarde eura financijske potpore iz instrumenta SURE

25. kolovoza 2020.
Komisija predlaže 5,9 milijardi eura financijske potpore iz instrumenta SURE za Portugal

24. kolovoza 2020.
Koronavirus: Komisija za 15 država članica predlaže 81,4 milijarde eura financijske potpore iz instrumenta SURE

Timeline

 • 01 December 2020

  Commission disburses €8.5 billion under SURE to five Member States

 • 17 November 2020

  The Commission has disbursed €14 billion to Italy, Spain, Greece, Croatia, Lithuania, Cyprus, Slovenia, Malta and Latvia.

 • 16 November 2020

  The Commission proposed financial support of €2.5 billion to Ireland

 • 27 October 2020

  The Commission has disbursed €17 billion to Italy, Spain and Poland

 • 23 October 2020

  The Council decided to grant financial support of €504 million to Hungary

 • 7 October 2020

  The Commission proposed financial support of €504 million to Hungary

 • 25 September 2020

  The Council decided to grant financial support to 16 Member States

 • 22 September 2020

  SURE is activated

 • 24-25 August 2020

  The Commission proposed a financial support of €87.3 billion for 16 Member States

 • 19 May 2020

  The Council approved the proposal and adopted the SURE regulation

 • 2 April 2020

  The Commission proposed the creation of SURE