Eurooppalaisella hätätilasta aiheutuvien työttömyysriskien lieventämisen tilapäisellä tukivälineellä eli SURE-välineellä autetaan niitä EU-maita, joille koituu merkittäviä kustannuksia koronaviruspandemian kielteisten taloudellisten ja sosiaalisten seurausten torjumisesta. SURE-välineestä voidaan myöntää jopa 100 miljardia euroa taloudellista apua EU-lainoina. Tuella kompensoidaan työpaikkojen säilyttämisestä johtuvaa julkisten menojen äkillistä kasvua. SURE on keskeinen väline EU:n kokonaisvaltaisessa strategiassa, jolla pyritään suojelemaan ihmisiä ja lieventämään koronaviruspandemian vakavia sosioekonomisia seurauksia.

SURE

SURE-välineellä tuetaan työajan lyhentämisjärjestelyjä ja muita vastaavia toimenpiteitä, jotta EU-maat voivat suojella työpaikkoja, työntekijöitä ja itsenäisiä ammatinharjoittajia työttömyyden ja tulonmenetysten riskiltä.

EU-maille SURE-välineestä myönnettävät lainat taataan niiden antamien vapaaehtoisten takausten järjestelmällä. Kunkin EU-maan osuus takuun kokonaismäärästä vastaa sen suhteellista osuutta EU:n yhteenlasketusta bruttokansantulosta (BKTL), joka perustuu EU:n vuoden 2020 talousarvioon.

Välineen käyttöönotto on uusi konkreettinen osoitus unionin yhteisvastuusta. EU-maat sopivat tukevansa toisiaan unionin kautta tarjoamalla lisärahoitusta lainojen muodossa.

Kuudelle EU-maalle (Belgia, Kreikka, Kypros, Latvia, Liettua ja Malta) ehdotettujen 3,7 miljardin euron lisätukea koskevien ehdotusten seurauksena neuvosto hyväksyi komission ehdotusten perusteella 94,3 miljardin euron rahoitustuen 19 EU-maalle.

Viimeisimmän tukierän (25.5.2021) myötä EU on myöntänyt yhteensä lähes 90 miljardia euroa back-to-back-lainoja. Kaikki järjestelmästä tukea pyytäneistä 19 EU-maasta ovat saaneet ainakin osan pyydetystä määrästä. Muut EU-maat voivat edelleen hakea SURE-tukea, jonka kokonaisrahoituskapasiteetti on jopa 100 miljardia euroa.

Maa
Ehdotettu lainamäärä

Maksettu
Belgia

8,197 mrd.

8,197 mrd.

Itävalta

511 milj.

511 milj.

Kypros

603 milj.

603 milj.

Viro

230 milj.

230 milj.

Kreikka

5,265 mrd.

5,265 mrd.

Espanja

21,324 mrd.

21,324 mrd.

Kroatia

1,02 mrd.

1,02 mrd.

Unkari

504 milj.

504 milj.

Irlanti

2,473 mrd.

2,473 mrd.

Italia

27,438 mrd.

27,438 mrd.

Liettua

957 milj.

957 milj.

Latvia

305 milj.

305 milj.

Malta

420 milj.

420 milj.

Puola

11,236 mrd.

8,236 mrd.

Portugali

5,934 mrd.

5,41 mrd.

Romania

4,099 mrd.

3 mrd.

Slovenia

1,113 mrd.

1,113 mrd.

Slovakia

630 milj.

630 milj.

Tšekki

2 mrd.

2 mrd.

Yhteensä

94,3 mrd.

89,6 mrd.

Huom. Taulukossa esitetyt määrät on pyöristetty alaspäin lähimpään miljoonaan euroon.

Rahoitustuki annetaan lainoina, jotka EU myöntää jäsenmaille edullisin ehdoin. Lainat auttavat EU-maita selviytymään työllisyyden turvaamisesta aiheutuneesta julkisten menojen äkillisestä kasvusta. Niillä autetaan EU-maita erityisesti kattamaan kustannuksia, jotka liittyvät suoraan kansallisten työajan lyhentämisjärjestelyjen rahoittamiseen tai muihin vastaaviin, erityisesti itsenäisiä ammatinharjoittajia koskeviin toimenpiteisiin. SURE-välineestä voitaisiin rahoittaa myös terveyteen liittyviä toimenpiteitä erityisesti työpaikoilla ja näin varmistaa turvallinen paluu talouden normaaliin toimintaan.

EU:n sosiaalivaikutteiset SURE-joukkovelkakirjalainat

SURE-välineen rahoittamiseksi komissio on laskenut liikkeeseen sosiaalisia joukkovelkakirjoja. Sosiaalivaikutteisia joukkovelkakirjoja koskevan kehyksen tarkoituksena on antaa näihin joukkovelkakirjoihin sijoittaville takeet siitä, että niiden avulla kerätyt varat edistävät sosiaalisia tavoitteita.

Komissio oli 18.5.2021 mennessä laskenut SURE-välineen puitteissa liikkeeseen kuudella kierroksella 89,6 miljardin euron arvosta sosiaalisia joukkovelkakirjoja, minkä tarkoituksena on auttaa turvaamaan työpaikkoja ja pitämään ihmiset töissä. Liikkeeseenlasku koostui viiden, kymmenen ja 15 vuoden joukkovelkakirjoista. Sijoittajien kiinnostus näitä korkean luottoluokituksen instrumentteja kohtaan oli erittäin suuri, ja ylimerkinnän ansiosta joukkolainojen hinnoitteluehdot muodostuivat edullisiksi. Kerätyt varat siirretään jäsenmaille lainoina, joilla niitä autetaan selviytymään työajan lyhentämisjärjestelyjen ja muiden vastaavien pandemian vuoksi toteutettujen toimien kustannuksista.

EU:n SURE-tukivälineen sosiaalivaikutteinen joukkolaina noteerattiin 27.10.2020 Luxemburgin arvopaperipörssin vihreässä pörssissä (LGX), joka on maailman johtava yksinomaan kestäviin arvopapereihin keskittyvä pörssi.

Aikajana

 • 25.5.2021

  Komissio maksaa 14,1 miljardia euroa 12 EU-maalle

 • 23.4.2021

  Neuvosto päättää myöntää taloudellista lisäapua kuudelle EU-maalle

 • 30.3.2021

  Komissio maksaa 13 miljardia euroa kuudelle EU-maalle

 • 30.3.2021

  Komissio ehdottaa 3,7 miljardia euron lisätukea kuudelle EU-maalle

 • 16.3.2021

  Komissio maksaa SURE-välineestä 9 miljardia euroa seitsemälle EU-maalle

 • 26.2.2021

  Komissio esittää SURE-välineestä 230 miljoonaa euroa Virolle

 • 2.2.2021

  Komissio maksaa SURE-välineestä 14 miljardia euroa yhdeksälle EU-maalle

 • 1.12.2020

  Komissio maksaa SURE-välineestä 8,5 miljardia euroa viidelle EU-maalle

 • 17.11.2020

  Komissio on maksanut 14 miljardia euroa Italialle, Espanjalle, Kreikalle, Kroatialle, Liettualle, Kyprokselle, Slovenialle, Maltalle ja Latvialle.

 • 16.11.2020

  Komissio ehdotti 2,5 miljardin euron taloudellista apua Irlannille

 • 27.10.2020

  Komissio on maksanut 17 miljardia euroa Italialle, Espanjalle ja Puolalle

 • 23.10.2020

  Neuvosto päätti myöntää 504 miljoonaa euroa taloudellista apua Unkarille

 • 7.10.2020

  Komissio ehdotti 504 miljoonan euron taloudellista apua Unkarille

 • 25.9.2020

  Neuvosto päätti myöntää taloudellista apua 16 EU-maalle

 • 22.9.2020

  SURE-tukiväline otetaan käyttöön

 • 24.–25.8.2020

  Komissio ehdotti 87,3 miljardin euron taloudellista apua 16 EU-maalle

 • 19.5.2020

  Neuvosto hyväksyi ehdotetun SURE-asetuksen

 • 2.4.2020

  Komissio ehdotti SURE-välineen perustamista