Eriolukorras töötuseriski leevendamiseks pakutava ajutise toetuse Euroopa rahastu (TERA) on kättesaadav liikmesriikidele, mis peavad panema välja suure hulga raha, et võidelda oma territooriumil koroonaviiruse puhangu negatiivsete majanduslike ja sotsiaalsete tagajärgedega. TERA võimaldab mõjutatud liikmesriikidele anda liidu laenudena rahalist abi kuni 100 miljardi euro ulatuses, et tulla toime tööhõive säilitamiseks tehtavate avaliku sektori kulutuste järsu suurenemisega. TERA on oluline osa ELi terviklikust strateegiast, mille eesmärk on kaitsta kodanikke ja leevendada koroonaviiruse pandeemia tõsiseid negatiivseid sotsiaalmajanduslikke tagajärgi.

SURE

Eelkõige toimib tööhõive toetamise erakorraline rahastu teisese kaitsemeetmena, toetades lühendatud tööaja kavasid ja samalaadseid meetmeid, mis aitavad liikmesriikidel kaitsta töökohti ning millega seeläbi kaitstakse palgatöötajaid ja füüsilisest isikust ettevõtjaid töötuseriski ja sissetuleku kaotuse eest.

TERA rahastu raames liikmesriikidele antud laene toetatakse liikmesriikide vabatahtlike garantiide süsteemist. Iga liikmesriigi osamaks tagatise kogusummasse vastab tema suhtelisele osale Euroopa Liidu kogurahvatulust, mis põhineb ELi 2020. aasta eelarvel.

TERA loomine on veel üks liidu solidaarsuse käegakatsutav tulemus, mille puhul liikmesriigid nõustuvad üksteist liidu kaudu toetama, tehes täiendavad rahalised vahendid kättesaadavaks laenudena.

Nõukogu on juba heaks kiitnud kokku 87,9 miljardi euro suuruse rahalise toetuse 17 liikmesriigile. Lisaks tegi komisjon 16. novembril ettepaneku anda Iirimaale 2,5 miljardit eurot rahalist toetust, mida nõukogu ei ole veel heaks kiitnud. Koos komisjoni viimase ettepanekuga on TERA raames antav üldine rahaline toetus 90,3 miljardit eurot (ümardatud summa). Itaaliale, Hispaaniale, Poolale, Kreekale, Horvaatiale, Leedule, Küprosele, Sloveeniale, Maltale ja Lätile on juba välja makstud 31 miljardit eurot.

SURE

Liikmesriigid võivad endiselt esitada taotlusi rahalise toetuse saamiseks TERA raames, mille kogumaht on kuni 100 miljardit eurot

Rahalist toetust saadakse laenudena, mida EL annab liikmesriikidele soodsatel tingimustel. Need laenud aitavad liikmesriikidel tulla toime avaliku sektori kulutuste järsu suurenemisega, mis tuleneb tööhõive säilitamise meetmetest pandeemiakriisi kontekstis. Eelkõige aitavad need liikmesriikidel katta kulusid, mis on otseselt seotud riiklike lühendatud tööaja kavade rahastamise ja muude meetmetega, mis riigid on kehtestanud vastuseks koroonaviiruse pandeemiale, eriti füüsilisest isikust ettevõtjate jaoks. Lisaks võidakse TERA raames rahastada ka teatavaid töökohal rakendatavaid tervisemeetmeid, et tagada turvaline naasmine tavapärase majandustegevuse juurde.

ELi TERA sotsiaalsed võlakirjad

Vahendi rahastamiseks on komisjon emiteerinud sotsiaalseid võlakirju. Sotsiaalsete võlakirjade raamistiku eesmärk on anda nendesse võlakirjadesse investeerijatele kindlustunne, et kaasatud vahendid teenivad tõeliselt sotsiaalset eesmärki.

21. oktoobril emiteeris Euroopa Komisjon ELi TERA raames 17 miljardi euro suuruse sotsiaalsete võlakirjade algpaketi, et aidata kaitsta töökohti ja hoida inimesi tööl. See emissioon koosnes kahest võlakirjast: 10 miljardit eurot tagasimaksmistähtajaga 2030. aasta oktoobris ja 7 miljardit eurot tagasimaksmistähtajaga 2040. aastal. Investoritel oli nende kõrge reitinguga väärtpaberite vastu väga suur huvi – võlakirjad märgiti enam kui 13 korda üle ja sellega kaasnesid mõlemale võlakirjale soodsad hinnatingimused. Kogutud rahalised vahendid kantakse toetust saavatele liikmesriikidele üle laenudena, et aidata neil vahetult katta kulusid, mis on seotud riiklike lühendatud tööaja kavade ja muude sarnaste pandeemiale reageerimiseks võetud meetmete rahastamisega.

27. oktoobril noteeriti ELi TERA emiteeritud sotsiaalvõlakirjad Luxembourgi börsil ja võetakse Luxembourgi rohelise börsi nimekirja. Tegu on maailma juhtiva platvormiga, kuhu pääsevad ainult kestlikud võlakirjad.

Pressiteated

17. november 2020
Komisjon eraldab üheksale liikmesriigile tööhõive toetamise erakorralisest rahastust TERA 14 miljardit eurot

16. november 2020
Komisjon teeb ettepaneku eraldada Iirimaale tööhõive toetamise erakorralisest rahastust TERA 2,5 miljardit eurot

27. oktoober 2020
Komisjon teeb TERA esimesed osamaksed summas 17 miljardit eurot

26. oktoober 2020
TERA: Komisjonil on hea meel nõukogu otsuse üle kiita heaks 504 miljoni euro eraldamine Ungarile

21. oktoober 2020
Euroopa Komisjon emiteerib esimesed ELi TERA sotsiaalsed võlakirjad

7. oktoober 2020
Euroopa Komisjon emiteerib kuni 100 miljardi euro väärtuses ELi TERA-võlakirju sotsiaalsete võlakirjadena

25. september 2020
Komisjonil on hea meel otsuste üle eraldada TERA raames 16 liikmesriigile 87,4 miljardit eurot rahalist toetust

25. august 2020
Komisjon teeb ettepaneku eraldada TERA raames Portugalile 5,9 miljardit eurot rahalist toetust

24. august 2020
Koroonaviirus: Komisjon teeb ettepaneku eraldada erakorralisest tööhõive toetamise rahastust 15 liikmesriigile 81,4 miljardit eurot rahalist toetust

Timeline

 • 23 April 2021

  The Council decides to grant additional financial support to six Member States

 • 30 March 2021

  The Commission disburses €13 billion to 6 Member States

 • 30 March 2021

  The Commission proposes to provide €3.7 billion additional support to 6 Member States

 • 16 March 2021

  Commission disburses €9 billion under SURE to seven Member States

 • 26 February 2021

  Commission proposes to provide €230 million to Estonia under SURE

 • 2 February 2021

  Commission disburses €14 billion under SURE to nine Member States

 • 01 December 2020

  Commission disburses €8.5 billion under SURE to five Member States

 • 17 November 2020

  The Commission has disbursed €14 billion to Italy, Spain, Greece, Croatia, Lithuania, Cyprus, Slovenia, Malta and Latvia.

 • 16 November 2020

  The Commission proposed financial support of €2.5 billion to Ireland

 • 27 October 2020

  The Commission has disbursed €17 billion to Italy, Spain and Poland

 • 23 October 2020

  The Council decided to grant financial support of €504 million to Hungary

 • 7 October 2020

  The Commission proposed financial support of €504 million to Hungary

 • 25 September 2020

  The Council decided to grant financial support to 16 Member States

 • 22 September 2020

  SURE is activated

 • 24-25 August 2020

  The Commission proposed a financial support of €87.3 billion for 16 Member States

 • 19 May 2020

  The Council approved the proposal and adopted the SURE regulation

 • 2 April 2020

  The Commission proposed the creation of SURE