Mandat

Consiliul bugetar european (CBE) a fost instituit ca urmare a raportului celor cinci președinți intitulat „Finalizarea uniunii economice și monetare a Europei”, cu scopul de a consolida cadrul actual de guvernanță economică.

Principalele responsabilități ale Consiliului bugetar sunt:

  • să evalueze punerea în aplicare a cadrului bugetar al Uniunii și adecvarea orientărilor bugetare efective la nivelul zonei euro și la nivel european
  • să ofere sugestii pentru evoluția viitoare a cadrului bugetar al Uniunii
  • să evalueze orientarea bugetară prospectivă pentru zona euro în ansamblu, pe baza unui raționament economic, precum și orientările bugetare naționale adecvate, în concordanță cu normele prevăzute de Pactul de stabilitate și creștere
  • să coopereze cu consiliile bugetare independente de la nivel național
  • să ofere consiliere ad-hoc președintelui Comisiei.

Componență

În aprilie 2019, Comisia Europeană a decis să reînnoiască mandatul Consiliului bugetar european pentru o a doua și o ultimă perioadă de trei ani, începând cu 20 octombrie 2019.

La data de 9 septembrie 2020, Comisia Europeană l-a desemnat pe Xavier DEBRUN drept nou membru în Consiliul bugetar european, cu un mandat de trei ani.

THYGESEN Niels

Președinte

THYGESEN Niels

Profesor emerit de economie internațională la Universitatea din Copenhaga și fost consilier în cadrul guvernului și al unor instituții internaționale (Danemarca)

DescarcăPDF - 220.6 KB

BEETSMA Roel

Membru

Professor Roel Beetsma

Profesor la Universitatea din Amsterdam și prodecan al Facultății de economie și afaceri (Țările de Jos)

DescarcăPDF - 5.2 KB

BORDIGNON Massimo

Membru

BORDIGNON Massimo

Profesor și director al Departamentului de economie și finanțe la Universitatea Catolică din Milano (Italia)

DescarcăPDF - 81.3 KB

DEBRUN Xavier

Membru

DEBRUN Xavier

Consilier în cadrul Departamentului de cercetare al Băncii Naționale a Belgiei.

DescarcăPDF - 178 KB

SZCZUREK Mateusz

Membru

Szczurek Mateusz

Fost ministru de finanțe, profesor la Universitatea din Varșovia și director asociat la BERD (Polonia)

DescarcăPDF - 4.6 KB

Secretariatul

LARCH Martin

Secretar-șef

LARCH Martin

Gestionează secretariatul Consiliului bugetar european (CBE)

Secretariatul este format dintr-un secretar-șef și personalul administrativ propriu-zis. Răspunde de următoarele activități:

  1. oferă asistență în procesul de luare a deciziilor, pregătind reuniunile Consiliului;
  2. furnizează Consiliului sprijin analitic, statistic, administrativ și logistic de înaltă calitate, sub conducerea președintelui;
  3. asigură cooperarea cu consiliile bugetare naționale.

Rapoarte și publicații

Report01 July 2020

Assessment of the fiscal stance appropriate for the euro area

The European Fiscal Board (EFB) has published its assessment of the general orientation of fiscal policy in the euro area
24 March 2020

Statement by the European Fiscal Board on Covid 19

Statement of European Fiscal Board on Covid 19
Report29 October 2019

2019 annual report of the European Fiscal Board

The European Fiscal Board (EFB) published its third annual report
Report11 September 2019

Assessment of EU fiscal rules with a focus on the six and two-pack legislation

The European Fiscal Board (EFB) published its assessment of EU fiscal rules with a focus on the six and two-pack legislation.
eBook24 July 2019

eBook on the EFB workshop on ‘Independent Fiscal Institutions in the EU Fiscal Framework'

The European Fiscal Board (EFB) published this ebook which contains articles presented at its 2019 workshop.
Report25 June 2019

Assessment of the prospective fiscal stance appropriate for the euro area

The European Fiscal Board (EFB) has published its assessment of the general orientation of fiscal policy in the euro area
Report10 October 2018

2018 annual report of the European Fiscal Board

The European Fiscal Board (EFB) published its second annual report
Report18 June 2018

Assessment of the prospective fiscal stance appropriate for the euro area

The European Fiscal Board (EFB) has published its assessment of the general orientation of fiscal policy in the euro area
06 March 2018

Relocation of the Danish Economic Council away from the Copenhagen area

The European Fiscal Board issued a statement on the relocation of the Danish Economic Council away from the Copenhagen area
Report15 November 2017

2017 annual report of the European Fiscal Board

The European Fiscal Board (EFB) published its first annual report

Report20 June 2017

Assessment of the prospective fiscal stance appropriate for the euro area

The European Fiscal Board published its first report on the overall direction of fiscal policy in the single currency area.

Cercetare

Study01 July 2020

Study on ‘Numerical compliance with EU fiscal rules: The compliance database of the Secretariat of the European Fiscal Board

This study presents a new database developed by the secretariat of the EFB that tracks numerical compliance with the four main rules of the SGP.
Study06 April 2020

Study on ‘Do EU Fiscal Rules Support or Hinder Counter-Cyclical Fiscal Policy?

Our research shows that, if complied with, EU fiscal rules helped law makers mitigate the risk of running pro-cyclical fiscal policy.
eBook24 July 2019

eBook on the EFB workshop on ‘Independent Fiscal Institutions in the EU Fiscal Framework'

The European Fiscal Board (EFB) published this ebook which contains articles presented at its 2019 workshop.
Study06 May 2019

Study on ‘Fiscal Policy and the Assessment of Output Gaps in Real Time: an Exercise in Risk Management’

Study on ‘Fiscal Policy and the Assessment of Output Gaps in Real Time: an Exercise in Risk Management’

Instrumentul de monitorizare a conformității

În ultimii câțiva ani, secretariatul Consiliului bugetar european a colectat informații cu privire la politicile bugetare din statele membre în raport cu regulile Pactului de stabilitate și creștere. Rezultatele sunt rezumate și prezentate într-un instrument ușor de utilizat: INSTRUMENTUL DE MONITORIZARE A CONFORMITĂȚII. Baza de date care stă la baza instrumentului evaluează conformitatea numerică și nu conformitatea juridică în raport cu regulile Pactului de stabilitate și creștere. Rezumând interpretările juridice sau marjele de apreciere permise de litera și spiritul legii, evaluează dacă în termen pur cantitativi, agregatele bugetare relevante – soldul bugetar, ponderea datoriei în PIB sau cheltuielile publice – au evoluat sau nu în concordanță cu principalele linii trasate de reguli.

Documente

DescarcăPDF - 92.9 KB

Raportul celor cinci președinți

Decizia (UE) 2015/1937 a Comisiei din 21 octombrie 2015 de instituire a unui Consiliu bugetar european independent cu rol consultativ

Decizia (UE) 2016/221 a Comisiei din 12 februarie 2016 de modificare a Deciziei (UE) 2015/1937 de instituire a unui Consiliu bugetar european independent cu rol consultativ

Regulamentul de procedură modificat al Consiliul bugetar european

Consiliul bugetar european: Întrebări și răspunsuri

Evenimente

Evenimente CBE

EVENIMENT | 1 iulie 2020

Eveniment CBE 1 iulie

Președintele Consiliului european bugetar a prezentat, la Bruxelles, ultimul raport în domeniul politicii bugetare pentru zona euro. El s-a întâlnit cu președinta von der Leyen și cu Colegiul comisarilor pentru a discuta concluziile-cheie ale noii analize.

EVENIMENT | 2 martie 2020

Președintele CBE a participat la o masă rotundă la nivel înalt organizată de BCE pe tema provocărilor în materie de politici bugetare în conjunctura actuală

Președintele CBE a participat la o masă rotundă la nivel înalt organizată de BCE pe tema provocărilor în materie de politici bugetare în conjunctura actuală. Evenimentul a reunit experți în domeniul finanțelor publice din Sistemul European al Băncilor Centrale și instituții bugetare independente.

EVENIMENT | 28 februarie 2020

Conferința Consiliului bugetar european pe tema „Regândirea cadrului bugetar european”, organizată în comun cu Centrul de Cercetare a Politicii Economice (CEPR) și cu Centrul de Studii Economice din Amsterdam (ACES). Programul complet

Experiența legată de actualul cadru bugetar european este, în cel mai bun caz, inegală, după cum reiese din recentul raport de evaluare a normelor bugetare ale UE, întocmit de Consiliul bugetar european. Într-adevăr, există discuții substanțiale cu privire la modul în care ar putea fi revizuite cel mai bine aceste norme. Conferința reexaminează normele bugetare ale UE. În același timp, adoptă o perspectivă mai largă asupra dispozițiilor UE, analizând oportunitatea unei capacități bugetare centrale și a unor măsuri inovatoare bazate pe o restructurare completă a cadrului bugetar actual.

NOU – Puteți consulta acum înregistrările integrale, documentele și prezentările din cadrul Conferinței.

EVENIMENT | 28 ianuarie 2020

EFB ECFIN

Împreună cu reprezentanți la nivel înalt ai FMI, OCDE și BCE, Consiliul bugetar european a contribuit la o dezbatere privind normele bugetare („Fiscal Rules in Europe: Design and Enforcement”), organizată la Bruxelles de Direcția Generală Afaceri Economice și Financiare a Comisiei Europene. 

EVENIMENT | 15 ianuarie 2020

[["fid":"482387","view_mode":"default","fields":"format":"default","field_file_image_alt_text[en][0][value]":"Comté, Franța","field_file_image_title_text[en][0][value]":false,"field_caption[en][0][value]":"","type":"media","field_deltas":"28":"format":"default","field_file_image_alt_text[en][0][value]":"Comté, Franța","field_file_image_title_text[en][0][value]":false,"field_caption[en][0][value]":"","attributes":"alt":"Comté, Franța","class":"media-element file-default","data-delta":"28"]]

Un post de membru al Consiliului bugetar european este vacant. Cererea de exprimare a interesului a fost publicată în Jurnalul Oficial: 2020/C 13/08

EVENIMENT | 17 ianuarie 2020

EFB EVENT 17012020

Martin Larch, șeful secretariatului Consiliului bugetar european, a avut ocazia de a se adresa reprezentanților parlamentelor naționale în cadrul unui eveniment organizat de Parlamentul European la Bruxelles.

EVENIMENT | 11 decembrie 2019

[["fid":"476974","view_mode":"default","fields":"format":"default","field_file_image_alt_text[en][0][value]":"Münchener Bier IGP","field_file_image_title_text[en][0][value]":false,"field_caption[en][0][value]":"","type":"media","field_deltas":"27":"format":"default","field_file_image_alt_text[en][0][value]":"Münchener Bier IGP","field_file_image_title_text[en][0][value]":false,"field_caption[en][0][value]":"","attributes":"alt":"Münchener Bier IGP","class":"media-element file-default","data-delta":"27"]]

© Uniunea Europeană 2019 – PE/fotograf

Niels Thysgesen s-a numărat printre experții invitați la un seminar al Comisiei ECON a Parlamentului European pentru discuta despre modalitățile de simplificare a Pactului de stabilitate și de creștere: http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/192044/Draft_programme_WS_on_SGP_simplification-original.pdf

EVENIMENT | luni, 18 noiembrie 2019

EFB 18 November event

Mateusz Szczurek și Martin Larch s-au aflat la Praga pentru a cunoaște cea mai nouă instituție bugetară din UE, respectiv Consiliul bugetar ceh. Întâlnirea a fost organizată de reprezentanța UE și a oferit oportunitatea unui schimb foarte fructuos de opinii și experiențe.

EVENIMENT | luni, vineri, 15 noiembrie 2019

15 November 2019 EFB Event

La data de 15 noiembrie 2019, prof. Roel Beetsma, membru al Consiliului bugetar european, a fost invitat la o discuție pe marginea unui document semnat de Olivier Blanchard despre politica bugetară într-un mediu caracterizat de o rată redusă a dobânzii. Discuția a avut loc în cadrul conferinței anuale pe tema cercetării, organizată de Direcția Generală Afaceri Economice și Financiare din cadrul Comisiei Europene.

EVENIMENT | 24 septembrie 2019

Event 24 09 2019

Marți, 24 septembrie 2019, profesorul Niels Thygesen, președintele Consiliului bugetar european, a prezentat, la sediul Parlamentului European din Bruxelles, evaluarea CBE cu privire la orientarea generală a politicii bugetare în zona euro pentru 2020.

EVENIMENT | 14 septembrie 2019

EFB 14092019 event

Sâmbătă, 14 septembrie 2019, Niels Thygesen, președintele Consiliului bugetar european, a participat la reuniunea informală ECOFIN de la Helsinki pentru a prezenta recentul raport al Consiliului cu privire la eficacitatea normelor bugetare ale UE.

EVENIMENT | 8 iulie 2019

EFB event 09 July 2019

Luni, 8 iulie 2019, profesorul Niels Thygesen, președintele Consiliului bugetar european, a participat la Bruxelles la reuniunea miniștrilor de finanțe din zona euro. El a prezentat și discutat evaluarea CBE cu privire la orientarea generală a politicii bugetare în zona euro pentru 2020. În perspectiva acestei reuniuni, profesorul Thygesen a avut un schimb de opinii cu președintele Eurogrupului, Mario Centeno.

CBE – EVENIMENT | 25 iunie 2019

250620119 efb event

Marți, 25 iunie 2019, Consiliul bugetar european a publicat evaluarea orientării generale a politicii bugetare în zona euro pentru 2020. Consiliul concluzionează că, într-o economie capabilă să funcționeze la potențial maxim, o orientare bugetară neutră pentru zona euro în ansamblu este necesară în 2020.

CBE – EVENIMENT | 28 februarie 2019

First Workshop by the European Fiscal Board

Joi, 28 februarie 2019, a avut loc la Bruxelles primul seminar al Consiliului bugetar european. Obiectivul a fost schimbul de bune practici pentru a consolida eficacitatea pe termen lung a instituțiilor bugetare independente.

Evenimente externe

EVENIMENT | 4-5 februarie 2019

Meeting MS Lisbon OECDNetworkCopyright OECD

În perioada 4-5 februarie 2019, dl Mateusz Szczurek, membru al Consiliului bugetar european, a participat, la Lisabona, la cea de-a 11-a reuniune anuală a rețelei responsabililor cu bugetul din cadrul parlamentelor și instituțiilor bugetare independente (PBO-IFI), instituită de OCDE. Reuniunea a constituit o ocazie de a prezenta activitatea CBE în fața unui public internațional și de a face schimb de bune practici cu alte instituții bugetare independente.

EVENIMENT | 28 noiembrie 2018

EFB 28 November 2018 event

Joi, 28 noiembrie, prof. Niels Thygesen, președintele Consiliului bugetar european, a prezentat raportul anual pe 2018 al CBE, în cadrul Mecanismului european de stabilitate (MES), la Luxemburg.

EVENIMENT | 22 noiembrie 2018

EFB Bruegel© Bruegel 2018

Joi, 22 noiembrie, prof. Niels Thygesen, președintele Consiliului bugetar european, a prezentat raportul anual pe 2018 al CBE la sediul din Bruxelles al Bruegel, un grup de reflecție pe teme economice. O înregistrare video a evenimentului este disponibilă pe site-ul Bruegel.

EVENIMENT | 22 noiembrie 2018

EFB EP© European Union 2018 – EP/photographer

Joi, 22 noiembrie, Eloïse Orseau, membră a secretariatului CBE, a prezentat raportul anual pe 2018 în cadrul unei întâlniri cu administrațiile parlamentelor naționale, desfășurată la sediul Parlamentului European. Întâlnirea a avut drept obiectiv să consolideze cooperarea și o mai bună înțelegere în rândul administrațiilor parlamentelor naționale din UE cu privire la principalele etape și instrumente ale Semestrului european, prin intermediul schimbului de cunoștințe și de bune practici.

EVENIMENT | 3-4 iulie 2018

Event - 3-4 July 2018 - Seoul

În perioada 3-4 iulie 2018, dl Mateusz Szczurek, membru al Consiliului bugetar european, a participat, la Seul, la cea de-a 10-a reuniune anuală a rețelei responsabililor cu bugetul din cadrul parlamentelor și instituțiilor bugetare independente (PBO-IFI), instituită de OCDE. Reuniunea a constituit o ocazie de a prezenta activitatea CBE în fața unui public internațional și de a face schimb de bune practici cu alte instituții bugetare independente.

EVENIMENT | 2 iulie 2018

EFB event 2 July 2018

Luni, 2 iulie, prof. Niels Thygesen, președintele Consiliului bugetar european, a prezentat cel mai recent raport al CBE, la sediul din Bruxelles al Bruegel, un grup de reflecție pe teme economice.

EVENIMENT | 18 iunie 2018

EFB event 18 June 2018

Luni, 18 iunie, Consiliul bugetar european a prezentat presei ultimul său raport. Acesta evaluează situația și perspectivele macroeconomice în zona euro și oferă consiliere independentă cu privire la orientarea generală a politicilor bugetare în zona cu moneda unică. De asemenea, include o analiză a modalităților de îmbunătățire a arhitecturii bugetare a uniunii economice și monetare.

EVENIMENT | 10 mai 2018

Roel Beetsma

La data de 10 mai 2018, Consiliul bugetar european a participat la conferința proiectului de cercetare ADEMU, care a avut loc la Institutul Universitar European din Florența. Obiectivul ADEMU este să reevalueze cadrul financiar și monetar global al UE și, în special, al zonei euro. Roel Beetsma, membru al Consiliului bugetar european și profesor de economie la Universitatea din Amsterdam, a fost invitat să ia cuvântul în cadrul unei mese rotunde cu titlul „A New Fiscal and Monetary Framework for the EMU? The EU Presidents’ roadmap in 2018.”

EVENIMENT | 12 aprilie 2018

EFB event 12 April

La data de 12 aprilie 2018, prof. Niels Thygesen, președintele Consiliului bugetar european, s-a întâlnit la Lisabona cu președintele Eurogrupului, ministrul portughez de finanțe, Mário Centeno. În aceeași zi, a avut discuții cu membri ai Consiliului bugetar independent din Portugalia.

EVENIMENT | 22 martie 2018

EFB event 22 March 2018

La data de 22 martie 2018, Consiliul bugetar european a participat la cel de-al 20-lea seminar pe tema finanțelor publice organizat de Banca d’Italia sub titlul „Fiscal challenges for the Euro area: institutional and policy fixes” (Provocări bugetare pentru zona euro: soluții instituționale și de politică). Roel Beetsma, membru al Consiliului, a fost invitat la discuțiile grupului care a revizuit actualul cadru bugetar al UE. Aceste discuții au fost precedate de prezentarea raportului anual pe 2017 al Consiliului bugetar european.

Contact