Zakres uprawnień

Radę ustanowiono w wyniku sprawozdania pięciu przewodniczących pt. „Dokończenie budowy europejskiej unii gospodarczej i walutowej”, aby wzmocnić obecne ramy zarządzania gospodarczego.

Do głównych obowiązków Europejskiej Rady Budżetowej należy:

  • ocena wdrażania unijnych ram budżetowych oraz ocena adekwatności rzeczywistego kursu polityki budżetowej w strefie euro i na poziomie krajowym
  • przedstawianie propozycji dotyczących przyszłego rozwoju unijnych ram budżetowych
  • ocena przyszłego kursu polityki budżetowej właściwej dla strefy euro jako całości w oparciu o wyniki analizy ekonomicznej, a także w oparciu o odpowiednie krajowe kursy polityki budżetowej, zgodnie z zasadami ustanowionymi w pakcie stabilności i wzrostu
  • prowadzenie współpracy z krajowymi niezależnymi radami budżetowymi
  • doraźne doradztwo dla przewodniczącego Komisji.

Skład

W kwietniu 2019 r. Komisja Europejska zdecydowała o przedłużeniu mandatu Europejskiej Rady Budżetowej na drugą (i ostatnią) trzyletnią kadencję rozpoczynającą się 20 października 2019 r.

9 września 2020 r. Xavier DEBRUN został mianowany przez Komisję Europejską nowym członkiem Europejskiej Rady Budżetowej na trzyletnią kadencję.

THYGESEN Niels

Przewodniczący

THYGESEN Niels

Emerytowany profesor w dziedzinie międzynarodowych stosunków gospodarczych na Uniwersytecie Kopenhaskim oraz były doradca rządów i instytucji międzynarodowych, Dania

PobierzPDF - 220.6 KB

BEETSMA Roel

Członek

Profesor Roel Beetsma

Profesor na Uniwersytecie Amsterdamskim i wicedziekan Wydziału Ekonomii i Przedsiębiorczości, Holandia

PobierzPDF - 189.2 KB

BORDIGNON Massimo

Członek

BORDIGNON Massimo

Profesor i kierownik Zakładu Ekonomii i Finansów na Katolickim Uniwersytecie Najświętszego Serca w Mediolanie, Włochy

PobierzPDF - 81.3 KB

DEBRUN Xavier

Członek

DEBRUN Xavier

Doradca w Departamencie Badań Narodowego Banku Belgii

PobierzPDF - 193 KB

SZCZUREK Mateusz

Członek

Szczurek Mateusz

Były minister finansów, wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim i zastępca dyrektora EBOR, Polska

PobierzPDF - 4.6 KB

Sekretariat

LARCH Martin

Kierownik sekretariatu

LARCH Martin

Zarządza sekretariatem Europejskiej Rady Budżetowej.

Sekretariat składa się z kierownika sekretariatu i specjalnych pracowników pomocniczych. Sekretariat odpowiada za następujące zadania:

  1. pomoc w procesie decyzyjnym Rady poprzez przygotowywanie posiedzeń Rady
  2. zapewnianie Radzie wysokiej jakości wsparcia analitycznego, statystycznego, administracyjnego i logistycznego pod kierownictwem przewodniczącego
  3. zapewnianie współpracy z krajowymi radami polityki budżetowej.

Sprawozdania i publikacje

20 October 2020

2020 annual report of the European Fiscal Board

The European Fiscal Board (EFB) published its fourth annual report
Report01 July 2020

Assessment of the fiscal stance appropriate for the euro area

The European Fiscal Board (EFB) has published its assessment of the general orientation of fiscal policy in the euro area
24 March 2020

Statement by the European Fiscal Board on Covid 19

Statement of European Fiscal Board on Covid 19
Report29 October 2019

2019 annual report of the European Fiscal Board

The European Fiscal Board (EFB) published its third annual report
Report11 September 2019

Assessment of EU fiscal rules with a focus on the six and two-pack legislation

The European Fiscal Board (EFB) published its assessment of EU fiscal rules with a focus on the six and two-pack legislation.
eBook24 July 2019

eBook on the EFB workshop on ‘Independent Fiscal Institutions in the EU Fiscal Framework'

The European Fiscal Board (EFB) published this ebook which contains articles presented at its 2019 workshop.
Report25 June 2019

Assessment of the prospective fiscal stance appropriate for the euro area

The European Fiscal Board (EFB) has published its assessment of the general orientation of fiscal policy in the euro area
Report10 October 2018

2018 annual report of the European Fiscal Board

The European Fiscal Board (EFB) published its second annual report
Report18 June 2018

Assessment of the prospective fiscal stance appropriate for the euro area

The European Fiscal Board (EFB) has published its assessment of the general orientation of fiscal policy in the euro area
06 March 2018

Relocation of the Danish Economic Council away from the Copenhagen area

The European Fiscal Board issued a statement on the relocation of the Danish Economic Council away from the Copenhagen area
Report15 November 2017

2017 annual report of the European Fiscal Board

The European Fiscal Board (EFB) published its first annual report

Report20 June 2017

Assessment of the prospective fiscal stance appropriate for the euro area

The European Fiscal Board published its first report on the overall direction of fiscal policy in the single currency area.

Badania

Study15 January 2021

Study on ‘Do EU Fiscal Rules Support or Hinder Counter-Cyclical Fiscal Policy?

Our research was published in the Journal of International Money and Finance.
Study01 July 2020

Study on ‘Numerical compliance with EU fiscal rules: The compliance database of the Secretariat of the European Fiscal Board

This study presents a new database developed by the secretariat of the EFB that tracks numerical compliance with the four main rules of the SGP.
eBook24 July 2019

eBook on the EFB workshop on ‘Independent Fiscal Institutions in the EU Fiscal Framework'

The European Fiscal Board (EFB) published this ebook which contains articles presented at its 2019 workshop.
Study06 May 2019

Study on ‘Fiscal Policy and the Assessment of Output Gaps in Real Time: an Exercise in Risk Management’

Study on ‘Fiscal Policy and the Assessment of Output Gaps in Real Time: an Exercise in Risk Management’

Compliance tracker

Przez ostatnie kilka lat sekretariat Europejskiej Rady Budżetowej zbierał informacje na temat polityki budżetowej w państwach członkowskich UE pod kątem przestrzegania zasad paktu stabilności i wzrostu. Wyniki podsumowano i zaprezentowano w łatwym w obsłudze narzędziu COMPLIANCE TRACKER. W bazie danych, na której opiera się narzędzie, oceniono przestrzeganie zasad paktu pod kątem numerycznym, a nie prawnym. Niezależnie od wykładni prawnej czy też marginesu swobody, na jaki zezwala litera lub duch prawa, oceniono, czy w kategoriach czysto ilościowych dane fiskalne, takie jak saldo budżetowe, relacja długu do PKB czy też wydatki publiczne, ewoluowały zgodnie z podstawowym kierunkiem polityki wynikającym z przepisów.

Dokumenty

PobierzPDF - 92.9 KB

Sprawozdanie pięciu przewodniczących

Decyzja Komisji (UE) 2015/1937 z dnia 21 października 2015 r. ustanawiająca niezależną doradczą Europejską Radę Budżetową

Decyzja Komisji (UE) 2016/221 z dnia 12 lutego 2016 r. zmieniająca decyzję (UE) 2015/1937 ustanawiającą niezależną doradczą Europejską Radę Budżetową

Zmieniony regulamin Europejskiej Rady Budżetowej

Europejska Rada Budżetowa – pytania i odpowiedzi

Wydarzenia

Wydarzenia Europejskiej Rady Budżetowej

WYDARZENIE | 26 lutego 2021 r.

EFB 26 February event

Konferencja Europejskiej Rady Budżetowej zatytułowana „Wysokie zadłużenie, niskie stopy i przypadki skrajne: oparte na regułach ramy budżetowe pod presją”. Pełny program jest dostępny tutaj.

UWAGA – Pełne wersje przemówień, dokumentów i prezentacji dostępne są tutaj.

WYDARZENIE | 28 stycznia 2021 r.

EFB event 21Jan

Przewodniczący Europejskiej Rady Budżetowej wziął udział w panelu politycznym podczas tegorocznego webinarium ECFIN poświęconego polityce budżetowej, w którym wzięło udział blisko 400 uczestników.

WYDARZENIE | 1 lipca 2020 r.

EFB event 1 July

Przewodniczący Europejskiej Rady Budżetowej przedstawił w Brukseli najnowsze sprawozdanie na temat polityki budżetowej w strefie euro. Spotkał się z przewodniczącą Ursulą von der Leyen i z kolegium komisarzy w celu omówienia najważniejszych wniosków wynikających z nowej analizy.

WYDARZENIE | 2 marca 2020 r.

Przewodniczący Europejskiej Rady Budżetowej wziął udział w panelu wysokiego szczebla w EBC poświęconym bieżącym wyzwaniom polityki fiskalnej. Na forum tym spotkali się eksperci w dziedzinie finansów publicznych z Europejskiego Systemu Banków Centralnych i niezależnych instytucji fiskalnych.

WYDARZENIE | 28 lutego 2020 r.

EFB Conference 28 February 2020

Konferencja Europejskiej Rady Budżetowej „Nowe podejście do europejskich ram fiskalnych” zorganizowana wspólnie z Ośrodkiem Badań Polityki Gospodarczej (CEPR) i Amsterdamskim Ośrodkiem Badań Europejskich (ACES). Pełny program jest dostępny tutaj.

Jak wynika z niedawnego sprawozdania Europejskiej Rady Budżetowej oceniającego zasady fiskalne w UE, doświadczenia z realizacji obecnych ram fiskalnych w Europie są co najmniej niejednoznaczne. Trwa debata na temat najlepszych sposobów reformy tych ram. Tematem konferencji jest przegląd ram fiskalnych w UE, a także temat szerszego podejścia do mechanizmów w UE i analiza różnych możliwości kompleksowej reformy obowiązujących ram fiskalnych takich jak centralny mechanizm zdolności fiskalnej i inne teoretyczne, nowatorskie rozwiązania.

NOWOŚĆ – Pełne sprawozdanie, dokumenty i prezentacje dostępne są tutaj.

WYDARZENIE | 28 stycznia 2020 r.

EFB ECFIN

Europejska Rada Budżetowa, obok MFW, OECD i EBC, wzięła udział w debacie na temat „Reguły fiskalne w Europie: opracowanie i egzekwowanie” zorganizowanej w Brukseli przez Komisję Europejską i jej Dyrekcję Generalną ds. Gospodarczych i Finansowych. 

WYDARZENIE | 15 stycznia 2020 r.

EFB icon

Jedno stanowisko członka Europejskiej Rady Budżetowej pozostaje nieobsadzone. Zaproszenie do wyrażenia zainteresowania zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym: 2020/C 13/08

WYDARZENIE | 17 stycznia 2020 r.

EFB EVENT 17012020

Martin Larch, kierownik sekretariatu Europejskiej Rady Budżetowej, miał okazje rozmawiać z przedstawicielami parlamentów narodowych w ramach spotkania zorganizowanego przez Parlament Europejski w Brukseli.

WYDARZENIE | 11 grudnia 2019 r.

© Unia Europejska 2019 – PE/fotograf

Niels Thygesen dołączył do grupy ekspertów zaproszonych na warsztaty komisji ECON w Parlamencie Europejskim. Tematem dyskusji były możliwości uproszczenia paktu stabilności i wzrostu: http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/192044/Draft_programme_WS_on_SGP_simplification-original.pdf

WYDARZENIE | 18 listopada 2019 r.

EFB – wydarzenie 18 listopada

Mateusz Szczurek i Martin Larch spotkali się w Pradze z przedstawicielami najmłodszej w UE instytucji fiskalnej – Czeskiej Rady Fiskalnej. Spotkanie zostało zorganizowane pod patronatem przedstawicielstwa UE i było okazją do owocnej wymiany poglądów i doświadczeń.

WYDARZENIE | 15 listopada 2019 r.

Podczas corocznej konferencji naukowej zorganizowanej 15 listopada 2019 r. przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Gospodarczych i Finansowych prof. Roel Beetsma, członek Europejskiej Rady Budżetowej, został zaproszony do dyskusji nad artykułem autorstwa Olivera Blancharda na temat polityki budżetowej w czasach niskich stóp procentowych.

WYDARZENIE | 24 września 2019 r.

Wydarzenie 24 09 2019

24 września w Parlamencie Europejskim w Brukseli prof. Niels Thygesen, przewodniczący Europejskiej Rady Budżetowej (EFB), przedstawił opracowaną przez EFB ocenę ogólnego ukierunkowania polityki budżetowej w strefie euro na rok 2020.

WYDARZENIE | 14 września 2019 r.

EFB 14092019 event

14 września 2019 r. podczas nieformalnego spotkania ministrów finansów i gospodarki w Helsinkach prof. Niels Thygesen, przewodniczący Europejskiej Rady Budżetowej (EFB), przedstawił najnowsze sprawozdanie EFB na temat skuteczności unijnych reguł fiskalnych.

WYDARZENIE | 8 lipca 2019 r.

EFB event 09 July 2019

8 lipca prof. Niels Thygesen, przewodniczący Europejskiej Rady Budżetowej (EFB), wziął udział w spotkaniu ministrów finansów strefy euro w Brukseli. Podczas spotkania przedstawił i omówił opracowaną przez EFB ocenę ogólnego ukierunkowania polityki budżetowej w strefie euro na 2020 r. Przed spotkaniem prof. Thygesen rozmawiał również z przewodniczącym Eurogrupy Mariem Centenem.

WYDARZENIE Europejskiej Rady Budżetowej | 25 czerwca 2019 r.

250620119 efb event

25 czerwca 2019 r. Europejska Rada Budżetowa opublikowała ocenę ogólnego ukierunkowania polityki budżetowej w strefie euro na 2020 r. Rada stwierdza, że w związku z przewidywaniem, że gospodarka będzie funkcjonować na miarę swojego potencjału w 2020 r., odpowiedni będzie neutralny kurs polityki budżetowej dla strefy euro jako całości.

WYDARZENIE Europejskiej Rady Budżetowej | 28 lutego 2019 r.

Pierwsze warsztaty Europejskiej Rady Budżetowej

W czwartek 28 lutego 2019 r. w Brukseli odbyły się pierwsze warsztaty Europejskiej Rady Budżetowej. Służyły one wymianie najlepszych praktyk w celu trwałej poprawy skuteczności międzynarodowych instytucji finansowych.

Wydarzenia zewnętrzne

WYDARZENIE | 4-5 lutego 2019 r.

Meeting MS Lisbon OECDNetworkCopyright OECD

W dniach 4–5 lutego 2019 r. Mateusz Szczurek, członek Europejskiej Rady Budżetowej, uczestniczył w Lizbonie w 11. corocznym posiedzeniu sieci OECD skupiającej urzędników odpowiedzialnych za budżety parlamentów i niezależnych instytucji finansowych (PBO-IFIs). Spotkanie było doskonałą okazją do zaprezentowania międzynarodowemu forum prac Europejskiej Rady Budżetowej i do wymiany najlepszych praktyk z innymi niezależnymi instytucjami finansowymi.

WYDARZENIE | 28 listopada 2018 r.

wydarzenie EFB 28 listopada 2018 r.

W czwartek 28 listopada w Luksemburgu prof. Niels Thygesen, przewodniczący Europejskiej Rady Budżetowej, przedstawił roczne sprawozdanie zarządu Europejskiego Mechanizmu Stabilności (EMS) za 2018 r..

WYDARZENIE | 22 listopada 2018 r.

EFB Bruegel© Bruegel 2018

W czwartek 22 listopada prof. Niels Thygesen, przewodniczący Europejskiej Rady Budżetowej, przedstawił sprawozdanie zarządu za 2018 r. w Bruegel – brukselskim gospodarczym ośrodku analitycznym. Nagranie wideo jest dostępne na stronie internetowej ośrodka analitycznego Bruegel.

WYDARZENIE | 22 listopada 2018 r.

EFB EP© European Union 2018 – EP/photographer

W czwartek 22 listopada Eloïse Orseau z sekretariatu EFB przedstawiła sprawozdanie roczne za 2018 r. podczas spotkania z administracją parlamentów narodowych w Parlamencie Europejskim. Celem spotkania było zacieśnienie współpracy między przedstawicielami administracji parlamentów narodowych państw UE oraz przybliżenie im najważniejszych etapów i narzędzi w procedurze europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej. Założeniem było dzielenie się wiedzą i wymiana najlepszych praktyk.

WYDARZENIE | 3-4 lipca 2018 r.

3-4 lipca 2018 r. - Seul

W dniach 3-4 lipca 2018 r. Mateusz Szczurek, członek Europejskiej Rady Budżetowej, uczestniczył w Seulu w 10. corocznym posiedzeniu sieci OECD skupiającej urzędników odpowiedzialnych za budżety parlamentów i niezależnych instytucji finansowych (PBO-IFIs). Spotkanie było doskonałą okazją do zaprezentowania międzynarodowemu forum prac Europejskiej Rady Budżetowej i do wymiany najlepszych praktyk z innymi niezależnymi instytucjami finansowymi.

WYDARZENIE | 2 lipca 2018 r.

wydarzenie EFB - 2 lipca 2018 r.

W poniedziałek 2 lipca prof. Niels Thygesen, przewodniczący Europejskiej Rady Budżetowej, przedstawił najnowsze sprawozdanie zarządu w Bruegel – brukselskim gospodarczym ośrodku analitycznym.

WYDARZENIE | 18 czerwca 2018 r.

wydarzenie EFB - 18 czerwca 2018 r.

W poniedziałek 18 czerwca Europejska Rada Budżetowa przedstawiła najnowsze sprawozdanie dla prasy. W sprawozdaniu zawarto ocenę sytuacji makroekonomicznej i prognozy dla strefy euro. Przedstawiono niezależną opinię na temat ogólnej orientacji polityki budżetowej w strefie euro. Sprawozdanie obejmuje również dyskusję na temat sposobu poprawy architektury fiskalnej w unii gospodarczej i walutowej.

WYDARZENIE | 10 maja 2018 r.

Roel Beetsma

W dniu 10 maja 2018 r. Europejska Rada Budżetowa uczestniczyła w konferencji podsumowującej projektu badawczego ADEMU w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji. Celem projektu badawczego ADEMU jest ocena ogólnych ram fiskalnych i monetarnych w UE, zwłaszcza w strefie euro. Roel Beetsma, członek Europejskiej Rady Budżetowej i profesor ekonomii na Uniwersytecie Amsterdamskim, został zaproszony do zabrania głosu w dyskusji panelowej na temat: Nowa polityka gospodarcza i fiskalna dla UGW? Plan działania przewodniczących UE w 2018 r.

WYDARZENIE | 12 kwietnia 2018 r.

EFB event 12 April

12 kwietnia 2018 r. – profesor Niels Thygesen, przewodniczący Europejskiej Rady Budżetowej, spotkał się w Lizbonie z przewodniczącym Eurogrupy, Mário Centeno (portugalskim ministrem finansów). W tym samym dniu wziął też udział w debacie z członkami niezależnej portugalskiej rady budżetowej.

WYDARZENIE | 22 marca 2018 r.

EFB event 22 March 2018

22 marca 2018 r. Europejska Rada Budżetowa wzięła udział w 20. warsztatach organizowanych przez włoski bank Banca d'Italia na temat finansów publicznych: „Wyzwania budżetowe w strefie euro: rozwiązania instytucjonalne i polityczne”. Roel Beetsma, członek Rady, został zaproszony do udziału w panelu politycznym omawiającym obecne ramy budżetowe UE. Przed panelem miała miejsce prezentacja rocznego sprawozdania Europejskiej Rady Budżetowej za 2017 r.

Kontakt