Įgaliojimai

Valdyba buvo įsteigta po penkių pirmininkų pranešimo „Europos ekonominės ir pinigų sąjungos sukūrimas“, siekiant sustiprinti esamą ekonomikos valdymo sistemą.

Pagrindinės Europos fiskalinės valdybos užduotys:

  • vertinti Europos Sąjungos fiskalinės sistemos įgyvendinimą ir esamos fiskalinės krypties tinkamumą euro zonoje ir nacionaliniu lygmeniu,
  • teikti siūlymus dėl būsimos Europos Sąjungos fiskalinės sistemos raidos,
  • remiantis ekonominiu vertinimu, vertinti visai euro zonai tinkamas perspektyvias fiskalinės politikos kryptis ir tinkamas nacionalinės fiskalinės politikos kryptis, laikantis Stabilumo ir augimo pakto taisyklių,
  • bendradarbiauti su nacionalinėmis nepriklausomomis fiskalinėmis tarybomis,
  • teikti atskiras konsultacijas Komisijos Pirmininkui.

Sudėtis

THYGESEN Niels

Pirmininkas

THYGESEN NielsTHYGESEN Niels

Kopenhagos universiteto tarptautinės ekonomikos profesorius emeritas ir buvęs vyriausybių ir tarptautinių institucijų konsultantas (Danija).

ParsisiųsdintiPDF - 220.6 KB

BEETSMA Roel

Narys

BEETSMA Roel Professor Roel Beetsma

Amsterdamo universiteto profesorius ir Ekonomikos ir verslo fakulteto dekano pavaduotojas (Nyderlandai).

ParsisiųsdintiPDF - 5.2 KB

BORDIGNON Massimo

Narys

BORDIGNON MassimoBORDIGNON Massimo

Milano katalikiškojo universiteto profesorius ir Ekonomikos ir finansų departamento direktorius (Italija).

ParsisiųsdintiPDF - 81.3 KB

DUCHENE Sandrine

Narė

DUCHENE SandrineDUCHENE Sandrine

„AXA France“ generalinė sekretorė, atsakinga už auditą ir reikalavimų laikymąsi (Prancūzija).

ParsisiųsdintiPDF - 144.9 KB

SZCZUREK Mateusz

Narys

Szczurek MateuszSzczurek Mateusz

Buvęs finansų ministras, Varšuvos universiteto dėstytojas ir ERPB asocijuotasis direktorius (Lenkija).

ParsisiųsdintiPDF - 4.6 KB

Sekretoriatas

LARCH Martin

Sekretoriato vadovas

LARCH MartinLARCH Martin

Europos fiskalinės valdybos sekretoriato vadovas.

Sekretoriatą sudaro sekretoriato vadovas ir apibrėžtas užduotis vykdantys pagalbiniai darbuotojai. Sekretoriato funkcijos:

  1. Padeda Valdybai priimti sprendimus organizuodamas Valdybos posėdžius.
  2. Teikia kokybišką analitinę, statistinę, administracinę ir logistinę paramą Valdybai, vadovaujant pirmininkui.
  3. Užtikrina bendradarbiavimą su nacionalinėmis fiskalinėmis tarybomis.

Ataskaitos ir leidiniai

Assessment of the prospective fiscal stance appropriate for the euro area
Report25 June 2019

Assessment of the prospective fiscal stance appropriate for the euro area

European Fiscal Board (EFB) has published its assessment of the general orientation of fiscal policy in the euro area

Report on the EFB workshop on ‘Independent Fiscal Institutions in the EU Fiscal Framework'
Report30 April 2019

Report on the EFB workshop on ‘Independent Fiscal Institutions in the EU Fiscal Framework'

The European Fiscal Board (EFB) published this report which contains articles presented at its 2019 workshop

2018 annual report of the European Fiscal Board
Report10 October 2018

2018 annual report of the European Fiscal Board

The European Fiscal Board (EFB) published its second annual report

Assessment of the prospective fiscal stance appropriate for the euro area
Report18 June 2018

Assessment of the prospective fiscal stance appropriate for the euro area

European Fiscal Board (EFB) has published its assessment of the general orientation of fiscal policy in the euro area

Relocation of the Danish Economic Council away from the Copenhagen area
06 March 2018

Relocation of the Danish Economic Council away from the Copenhagen area

The European Fiscal Board issued a statement on the relocation of the Danish Economic Council away from the Copenhagen area

2017 annual report of the European Fiscal Board
Report15 November 2017

2017 annual report of the European Fiscal Board

The European Fiscal Board (EFB) published its first annual report

Assessment of the prospective fiscal stance appropriate for the euro area
Report20 June 2017

Assessment of the prospective fiscal stance appropriate for the euro area

The European Fiscal Board published its first report on the overall direction of fiscal policy in the single currency area.

Dokumentai

ParsisiųsdintiPDF - 92.9 KB

Penkių pirmininkų pranešimas

2015 m. spalio 21 d. Komisijos sprendimas (ES) 2015/1937, kuriuo įsteigiama nepriklausoma patariamoji Europos fiskalinė valdyba

2016 m. vasario 12 d. Komisijos sprendimas (ES) 2016/221, iš dalies keičiantis Sprendimą (ES) 2015/1937, kuriuo įsteigiama nepriklausoma patariamoji Europos fiskalinė valdyba

Kvietimas pareikšti susidomėjimą dalyvauti atrankoje į Europos fiskalinės valdybos narius

Europos fiskalinė valdyba: Kausimai ir atsakymai

Renginiai

Europos fiskalinės valdybos renginiai

EFV RENGINYS | 2019 m. vasario 28 d.

First Workshop by the European Fiscal Board

2019 m. vasario 28 d. (ketvirtadienį) Briuselyje įvyko pirmasis Europos fiskalinės valdybos seminaras. Jo tikslas buvo pasikeisti geriausia patirtimi siekiant didesnio ilgalaikio nepriklausomų fiskalinių institucijų veiksmingumo.

Išorės renginiai

RENGINYS | 2019 m. vasario 4–5 d.

Meeting MS Lisbon OECDNetworkCopyright OECD

2019 m. vasario 4–5 d. Europos fiskalinės valdybos (EFV) narys Mateuszas Szczurekas dalyvavo 11-ajame metiniame Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) parlamentinių biudžeto pareigūnų ir nepriklausomų fiskalinių institucijų tinklo susitikime Lisabonoje. Susitikimas suteikė puikią progą supažindinti tarptautinę auditoriją su EFV darbu ir pasikeisti geriausia patirtimi su kitomis nepriklausomomis fiskalinėmis institucijomis.

RENGINYS | 2018 m. lapkričio 28 d.

EFB 28 November 2018 event

Lapkričio 28 d. (ketvirtadienį) Europos fiskalinės valdybos pirmininkas prof. Nielsas Thygesenas Europos stabilumo mechanizmo (ESM) organizacijai Liuksemburge pristatė 2018 m. Valdybos metinę ataskaitą.

RENGINYS | 2018 m. lapkričio 22 d.

EFB Bruegel© Bruegel 2018

Lapkričio 22 d. (ketvirtadienį) Europos fiskalinės valdybos pirmininkas prof. Nielsas Thygesenas ekspertų grupei „Bruegel“ Briuselyje pristatė 2018 m. Valdybos metinę ataskaitą. Renginio vaizdo įrašas pateikiamas „Bruegel“ interneto svetainėje.

RENGINYS | 2018 m. lapkričio 22 d.

EFB EP© European Union 2018 – EP/photographer

Lapkričio 22 d. (ketvirtadienį) EFV sekretoriato atstovė Eloïse Orseau pristatė 2018 m. metinę ataskaitą Europos Parlamente, susitikime su nacionalinių parlamentų administracijų atstovais. Šio seminaro tikslas buvo stiprinti ES nacionalinių parlamentų administracijų bendradarbiavimą ir išplėsti jų žinias apie pagrindinius Europos semestro proceso etapus ir priemones dalijantis žiniomis ir keičiantis gerąja patirtimi.

RENGINYS | 2018 m. liepos 3–4 d.

Event - 3-4 July 2018 - Seoul

2018 m. liepos 3–4 d. Europos fiskalinės valdybos (EFV) narys Mateuszas Szczurekas dalyvavo 10-ajame metiniame Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) parlamentinių biudžeto pareigūnų ir nepriklausomų fiskalinių institucijų tinklo susitikime Seule. Susitikimas suteikė puikią progą supažindinti tarptautinę auditoriją su EFV darbu ir pasikeisti geriausia patirtimi su kitomis nepriklausomomis fiskalinėmis institucijomis.

RENGINYS | 2018 m. liepos 2 d.

EFB event 2 July 2018

Liepos 2 d. (pirmadienį) Europos fiskalinės valdybos pirmininkas prof. Nielsas Thygesenas ekspertų grupei „Bruegel“ Briuselyje pristatė naujausią ataskaitą.

RENGINYS | 2018 m. birželio 18 d.

EFB event 18 June 2018

Birželio 18 d., pirmadienį, Europos fiskalinė valdyba pateikė žiniasklaidai savo naujausią ataskaitą. Joje įvertinama makroekonominė padėtis, perspektyvos euro zonoje ir pateikiama nepriklausomų rekomendacijų dėl fiskalinės politikos bendros krypties bendros valiutos erdvėje. Joje taip pat aptariama, kaip pagerinti fiskalinę ekonominės ir pinigų sąjungos struktūrą.

RENGINYS | 2018 m. gegužės 10 d.

Roel Beetsma

2018 m. gegužės 10 d. Europos fiskalinė valdyba dalyvavo baigiamojoje mokslinių tyrimų projekto ADEMU konferencijoje, surengtoje Europos universitetiniame institute Florencijoje. Mokslinių tyrimų projekto ADEMU tikslas – iš naujo įvertinti bendrą ES ir ypač euro zonos fiskalinę ir pinigų sistemą. Europos fiskalinės valdybos narys ir Amsterdamo universiteto ekonomikos profesorius Roelis Beetsma buvo pakviestas kalbėti politikos ekspertų grupėje tema Nauja ekonominės ir pinigų sąjungos fiskalinė ir pinigų sistema? ES institucijų Pirmininkų 2018 m. veiksmų planas.

RENGINYS | 2018 m. balandžio 12 d.

EFB event 12 April

2018 m. balandžio 12 d. – Europos fiskalinės valdybos pirmininkas profesorius Nielsas Thygesenas Lisabonoje susitiko su Euro grupės pirmininku Portugalijos finansų ministru Mário Centeno. Tą pačią dieną jis taip pat kalbėjosi su Portugalijos nepriklausomos fiskalinės tarybos nariais.

RENGINYS | 2018 m. kovo 22 d.

EFB event 22 March 2018

2018 m. kovo 22 d. Europos fiskalinė valdyba dalyvavo 20-ajame „Banca d’Italia“ viešųjų finansų seminare „Fiskaliniai euro zonos uždaviniai: instituciniai ir politikos sprendimai“. Valdybos narys Roelis Beetsma buvo pakviestas į politikos ekspertų grupės diskusijas aptarti dabartinės ES fiskalinės sistemos. Prieš šias diskusijas buvo pristatyta Europos fiskalinės valdybos 2017 m. metinė ataskaita.

Kontaktiniai duomenys