Įgaliojimai

Valdyba buvo įsteigta po penkių pirmininkų pranešimo „Europos ekonominės ir pinigų sąjungos sukūrimas“, siekiant sustiprinti esamą ekonomikos valdymo sistemą.

Pagrindinės Europos fiskalinės valdybos užduotys:

  • vertinti Europos Sąjungos fiskalinės sistemos įgyvendinimą ir esamos fiskalinės krypties tinkamumą euro zonoje ir nacionaliniu lygmeniu,
  • teikti siūlymus dėl būsimos Europos Sąjungos fiskalinės sistemos raidos,
  • remiantis ekonominiu vertinimu, vertinti visai euro zonai tinkamas perspektyvias fiskalinės politikos kryptis ir tinkamas nacionalinės fiskalinės politikos kryptis, laikantis Stabilumo ir augimo pakto taisyklių,
  • bendradarbiauti su nacionalinėmis nepriklausomomis fiskalinėmis tarybomis,
  • teikti atskiras konsultacijas Komisijos Pirmininkui.

Sudėtis

2019 m. balandžio mėn. Europos Komisija nusprendė pratęsti Europos fiskalinės valdybos įgaliojimus antrai ir paskutinei trejų metų kadencijai, kuri prasideda 2019 m. spalio 20 d.

2020 m. rugsėjo 9 d. Europos Komisija paskyrė Xavierą DEBRUNĄ nauju Europos fiskalinės valdybos nariu trejų metų kadencijai.

THYGESEN Niels

Pirmininkas

THYGESEN Niels

Kopenhagos universiteto tarptautinės ekonomikos profesorius emeritas ir buvęs vyriausybių ir tarptautinių institucijų konsultantas (Danija).

ParsisiųsdintiPDF - 220.6 KB

BEETSMA Roel

Narys

Professor Roel Beetsma

Amsterdamo universiteto profesorius ir Ekonomikos ir verslo fakulteto dekano pavaduotojas (Nyderlandai).

ParsisiųsdintiPDF - 189.2 KB

BORDIGNON Massimo

Narys

BORDIGNON Massimo

Milano katalikiškojo universiteto profesorius ir Ekonomikos ir finansų departamento direktorius (Italija).

ParsisiųsdintiPDF - 81.3 KB

DEBRUN Xavier

Narys

DEBRUN Xavier

Belgijos nacionalinio banko tyrimų departamento patarėjas.

ParsisiųsdintiPDF - 193 KB

SZCZUREK Mateusz

Narys

Szczurek Mateusz

Buvęs finansų ministras, Varšuvos universiteto dėstytojas ir ERPB asocijuotasis direktorius (Lenkija).

ParsisiųsdintiPDF - 4.6 KB

Sekretoriatas

LARCH Martin

Sekretoriato vadovas

LARCH Martin

Europos fiskalinės valdybos sekretoriato vadovas.

Sekretoriatą sudaro sekretoriato vadovas ir apibrėžtas užduotis vykdantys pagalbiniai darbuotojai. Sekretoriato funkcijos:

  1. Padeda Valdybai priimti sprendimus organizuodamas Valdybos posėdžius.
  2. Teikia kokybišką analitinę, statistinę, administracinę ir logistinę paramą Valdybai, vadovaujant pirmininkui.
  3. Užtikrina bendradarbiavimą su nacionalinėmis fiskalinėmis tarybomis.

Ataskaitos ir leidiniai

08 March 2021

Rules-based fiscal frameworks under stress

The European Fiscal Board and its Secretariat published a short article on VoxEU summarizing the main conclusions of the Annual Conference
26 October 2020

Reforming the EU fiscal framework: Now is the time

The European Fiscal Board and its Secretariat published a short article on VoxEU
20 October 2020

2020 annual report of the European Fiscal Board

The European Fiscal Board (EFB) published its fourth annual report
24 September 2020

Tracking compliance with EU fiscal rule

The Secretariat of the EFB published a short article on VoxEU
Report01 July 2020

Assessment of the fiscal stance appropriate for the euro area

The European Fiscal Board (EFB) has published its assessment of the general orientation of fiscal policy in the euro area
24 March 2020

Statement by the European Fiscal Board on Covid 19

Statement of European Fiscal Board on Covid 19
Report29 October 2019

2019 annual report of the European Fiscal Board

The European Fiscal Board (EFB) published its third annual report
Report11 September 2019

Assessment of EU fiscal rules with a focus on the six and two-pack legislation

The European Fiscal Board (EFB) published its assessment of EU fiscal rules with a focus on the six and two-pack legislation.
eBook24 July 2019

eBook on the EFB workshop on ‘Independent Fiscal Institutions in the EU Fiscal Framework'

The European Fiscal Board (EFB) published this ebook which contains articles presented at its 2019 workshop.
Report25 June 2019

Assessment of the prospective fiscal stance appropriate for the euro area

The European Fiscal Board (EFB) has published its assessment of the general orientation of fiscal policy in the euro area
Report10 October 2018

2018 annual report of the European Fiscal Board

The European Fiscal Board (EFB) published its second annual report
26 September 2018

Reforming the EU fiscal framework: A proposal by the European Fiscal Board

The EFB and its Secretariat published a short article on VoxEU
Report18 June 2018

Assessment of the prospective fiscal stance appropriate for the euro area

The European Fiscal Board (EFB) has published its assessment of the general orientation of fiscal policy in the euro area
06 March 2018

Relocation of the Danish Economic Council away from the Copenhagen area

The European Fiscal Board issued a statement on the relocation of the Danish Economic Council away from the Copenhagen area
Report15 November 2017

2017 annual report of the European Fiscal Board

The European Fiscal Board (EFB) published its first annual report

Report20 June 2017

Assessment of the prospective fiscal stance appropriate for the euro area

The European Fiscal Board published its first report on the overall direction of fiscal policy in the single currency area.

Moksliniai tyrimai

Study31 March 2021

Study on “Fiscal stabilisation in real time: An exercise in risk management”

Our research was published in Economic Modelling.
Study15 January 2021

Study on ‘Do EU Fiscal Rules Support or Hinder Counter-Cyclical Fiscal Policy?

Our research was published in the Journal of International Money and Finance.
Study01 July 2020

Study on ‘Numerical compliance with EU fiscal rules: The compliance database of the Secretariat of the European Fiscal Board

This study presents a new database developed by the secretariat of the EFB that tracks numerical compliance with the four main rules of the SGP.
eBook24 July 2019

eBook on the EFB workshop on ‘Independent Fiscal Institutions in the EU Fiscal Framework'

The European Fiscal Board (EFB) published this ebook which contains articles presented at its 2019 workshop.
Study06 May 2019

Study on ‘Fiscal Policy and the Assessment of Output Gaps in Real Time: an Exercise in Risk Management’

Study on ‘Fiscal Policy and the Assessment of Output Gaps in Real Time: an Exercise in Risk Management’

Atitikties stebėjimo priemonė

Kelerius pastaruosius metus Europos fiskalinės valdybos sekretoriatas rinko informaciją apie ES valstybių narių biudžeto politiką, susijusią su Stabilumo ir augimo pakto (SAP) taisyklėmis. Rezultatai apibendrinti ir pateikti patogioje naudoti ATITIKTIES STEBĖJIMO PRIEMONĖJE. Priemonės reikmėms naudojamoje duomenų bazėje vertinami skaitiniai, o ne teisiniai SAP taisyklių atitikties aspektai. Atsiribojus nuo teisinių interpretacijų ar įstatymo raidės arba dvasios leidžiamos veiksmų laisvės, priemonėje grynai kiekybiniu požiūriu vertinama, ar atitinkami suvestiniai fiskaliniai rodikliai – biudžeto balansas, skolos ir BVP santykis arba valdžios sektoriaus išlaidos – kito taip, kaip iš esmės numatyta taisyklėse, ar ne.

Dokumentai

ParsisiųsdintiPDF - 92.9 KB

Penkių pirmininkų pranešimas

2015 m. spalio 21 d. Komisijos sprendimas (ES) 2015/1937, kuriuo įsteigiama nepriklausoma patariamoji Europos fiskalinė valdyba

2016 m. vasario 12 d. Komisijos sprendimas (ES) 2016/221, iš dalies keičiantis Sprendimą (ES) 2015/1937, kuriuo įsteigiama nepriklausoma patariamoji Europos fiskalinė valdyba

Pakeistos Europos fiskalinės valdybos darbo tvarkos taisyklės

Europos fiskalinė valdyba: Kausimai ir atsakymai

Renginiai

Europos fiskalinės valdybos renginiai

RENGINYS | 2021 m. balandžio 23 d.

EFB 23 April event

CSEP ir TVF aukšto lygio apskritojo stalo diskusijose Nielsas Thygesenas apžvelgė ES fiskalinės sistemos istoriją ir rezultatus: Apskritojo stalo diskusijos | Tvarių finansų ir vidutinio laikotarpio fiskalinių sistemų užtikrinimas. Tarptautinė patirtis ir aktualumas Indijai. CSEP

RENGINYS | 2021 m. balandžio 21 d.

EFB 21 April Event

Aukšto lygio ESM seminare dėl skolų tvarumo EFV narys Xavieras Debrunas įspėjo neignoruoti skolų pokyčių mažų palūkanų normų laikais.

RENGINIAI | 2021 m. kovo 11 d.

eunifi 4

EFV pirmininkas aptarė būsimą Stabilumo ir augimo pakto raidą, atsižvelgdamas į neseniai vykusio ES nepriklausomų fiskalinių institucijų tinko posėdžio rezultatus.

oecd 18

EFV su EBPO pasikeitė nuomonėmis dėl ES ekonomikos valdymo sistemos.

RENGINYS | 2021 m. vasario 26 d.

EFB 26 February event

Europos fiskalinės valdybos konferencija tema „Didelės skolos, mažos palūkanų normos ir nuokrypių zonos įvykiai. Taisyklėmis grindžiamos fiskalinės sistemos esant sunkumams“. Išsami konferencijos programa.

NAUJA! Nesutrumpintos kalbos, dokumentai ir pranešimai.

RENGINYS | 2021 m. sausio 28 d.

EFB event 21Jan

EFV pirmininkas dalyvavo iškilios politikos specialistų grupės diskusijose per šių metų ECFIN internetinį fiskalinės politikos seminarą, kurio auditoriją sudarė beveik 400 dalyvių.

RENGINYS 2020 m. liepos 1 d.

EFB event 1 July

Europos fiskalinės valdybos pirmininkas Briuselyje pristatė naujausią euro zonos fiskalinės politikos ataskaitą. Jis susitiko su Komisijos Pirmininke Ursula von der Leyen ir Komisijos nariais, kad aptartų pagrindinius naujosios analizės aspektus.

RENGINYS 2020 m. kovo 2 d.

The EFB chair contributed to a high-level panel at the ECB on fiscal policy challenges at the current juncture

EFV pirmininkas dalyvavo ECB aukšto lygio darbo grupėje aptariant fiskalinės politikos klausimus esamomis aplinkybėmis. Šis darbas subūrė Europos centrinių bankų sistemos ir nepriklausomų fiskalinių institucijų viešųjų finansų ekspertus.

RENGINYS 2020 m. vasario 28 d.

EFB Conference 28 February 2020

Europos fiskalinės valdybos konferencija „Europos fiskalinės sistemos peržiūra“, organizuojama kartu su Ekonominės politikos tyrimų centru (CEPR) ir Amsterdamo Europos studijų centru (ACES). Išsami konferencijos programa.

Kaip parodė naujausia Europos fiskalinės valdybos ES fiskalinių taisyklių vertinimo ataskaita, nuomonės apie dabartinę Europos fiskalinę sistemą yra mažų mažiausiai nevienareikšmės. Vyksta rimtos diskusijos, kaip jas reikėtų pakeisti. Šioje konferencijoje bus dar kartą aptartos ES fiskalinės taisyklės. Be to, ES sistema bus svarstoma plačiau – t. y., bus įvertinta, ar reikėtų centrinių fiskalinių pajėgumų ir novatoriškų priemonių, tuo tikslu visiškai atnaujinant dabartinę fiskalinę sistemą.

NAUJA! Nesutrumpinti įrašai, dokumentai ir pranešimai.

RENGINYS 2020 m. sausio 28 d.

EFB ECFIN

Kartu su aukšto lygio TVF, EBPO ir ECB atstovais Europos fiskalinė valdyba dalyvavo diskusijoje „Fiskalinės taisyklės Europoje. Sistema ir vykdymo užtikrinimas“, kurią Briuselyje surengė Europos Komisijos Ekonomikos ir finansų reikalų generalinis direktoratas. 

RENGINYS 2020 m. sausio 15 d.

EFB icon

Ieškoma kandidatų į laisvą Europos fiskalinės valdybos nario vietą. Kvietimas pareikšti susidomėjimą paskelbtas Oficialiajame leidinyje 2020/C 13/08.

RENGINYS 2020 m. sausio 17 d.

EFB EVENT 17012020

Europos Parlamento Briuselyje suorganizuotame renginyje Europos fiskalinės valdybos sekretoriato vadovas Martinas Larch turėjo progą pabendrauti su nacionalinių parlamentų atstovais.

RENGINYS 2019 m. gruodžio 11 d.

Workshop of the ECON committee of the European Parliament

© European Union 2019 – EP/photographer

Nielsas Thygesenas dirbo ekspertų grupėje, kuri buvo pakviesta į Europos Parlamento Ekonomikos ir pinigų politikos (ECON) komiteto praktinį seminarą aptarti, kaip būtų galima supaprastinti Stabilumo ir augimo paktą: http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/192044/Draft_programme_WS_on_SGP_simplification-original.pdf

RENGINYS 2019 m. lapkričio 18 d.

EFB 18 November event

Mateuszas Szczurekas ir Martinas Larch lankėsi Prahoje, kur susitiko su pačios jauniausios nepriklausomos nacionalinės fiskalinės institucijos – Čekijos fiskalinės tarybos – atstovais. Susitikimas, kurį finansavo ES atstovybė, buvo puiki proga pasikeisti nuomonėmis ir patirtimi.

RENGINYS 2019 m. lapkričio 15 d.

15 November 2019 EFB Event

2019 m. lapkričio 15 d. Europos fiskalinės valdybos narys prof. Roel Beetsma dalyvavo Metinėje mokslinių tyrimų konferencijoje, surengtoje Europos Komisijos Ekonomikos ir finansų reikalų generalinio direktorato, į kurią jis buvo pakviestas aptarti Olivier Blanchard dokumento dėl fiskalinės politikos žemų palūkanų normų aplinkoje.

RENGINYS 2019 m. rugsėjo 24 d.

Event 24 09 2019

Rugsėjo 24 d., antradienį, Europos fiskalinės valdybos pirmininkas prof. Nielsas Thygesenas Europos Parlamente Briuselyje pristatė valdybos atliktą bendros fiskalinės politikos krypties euro zonoje 2020 m. vertinimą.

RENGINYS 2019 m. rugsėjo 14 d.

EFB 14092019 event

2019 m. rugsėjo 14 d., šeštadienį, Helsinkyje vykusiame neoficialiame ECOFIN tarybos posėdyje Europos fiskalinės valdybos pirmininkas Nielsas Thygesenas pristatė naujausią Valdybos parengtą ES fiskalinių taisyklių veiksmingumo ataskaitą.

RENGINYS 2019 m. liepos 8 d.

EFB event 09 July 2019

Liepos 8 d., pirmadienį, Europos fiskalinės valdybos (EFV) pirmininkas prof. N. Thygesenas dalyvavo Briuselyje vykusiame finansų ministrų susitikime. Jis pristatė EFV atliktą bendros fiskalinės politikos krypties euro zonoje 2020 m. vertinimą, kuris susitikime buvo aptartas. Prieš posėdį prof. N. Thygesenas susitiko su Euro grupės pirmininku Mario Centeno.

EFV RENGINYS | 2019 m. birželio 25 d.

250620119 efb event

2019 m. birželio 25 d., antradienį, Europos fiskalinė valdyba paskelbė bendros fiskalinės politikos krypties euro zonoje 2020 m. vertinimą. Valdyba padarė išvadą, kad arti savo potencialo veikiančios ekonomikos sąlygomis visai euro zonai 2020 m. tinka neutrali fiskalinės politikos kryptis.

EFV RENGINYS | 2019 m. vasario 28 d.

First Workshop by the European Fiscal Board

2019 m. vasario 28 d., ketvirtadienį, Briuselyje įvyko pirmasis Europos fiskalinės valdybos seminaras. Jo tikslas buvo pasikeisti geriausia patirtimi siekiant didesnio ilgalaikio nepriklausomų fiskalinių institucijų veiksmingumo.

Išorės renginiai

RENGINYS | 2019 m. vasario 4–5 d.

Meeting MS Lisbon OECDNetworkCopyright OECD

2019 m. vasario 4–5 d. Europos fiskalinės valdybos (EFV) narys Mateuszas Szczurekas dalyvavo 11-ajame metiniame Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) parlamentinių biudžeto pareigūnų ir nepriklausomų fiskalinių institucijų tinklo susitikime Lisabonoje. Susitikimas suteikė puikią progą supažindinti tarptautinę auditoriją su EFV darbu ir pasikeisti geriausia patirtimi su kitomis nepriklausomomis fiskalinėmis institucijomis.

RENGINYS | 2018 m. lapkričio 28 d.

EFB 28 November 2018 event

Lapkričio 28 d., ketvirtadienį, Europos fiskalinės valdybos pirmininkas prof. Nielsas Thygesenas Europos stabilumo mechanizmo (ESM) organizacijai Liuksemburge pristatė 2018 m. Valdybos metinę ataskaitą.

RENGINYS | 2018 m. lapkričio 22 d.

EFB Bruegel© Bruegel 2018

Lapkričio 22 d., ketvirtadienį, Europos fiskalinės valdybos pirmininkas prof. Nielsas Thygesenas ekspertų grupei „Bruegel“ Briuselyje pristatė 2018 m. Valdybos metinę ataskaitą. Renginio vaizdo įrašas pateikiamas „Bruegel“ interneto svetainėje.

RENGINYS | 2018 m. lapkričio 22 d.

EFB EP© European Union 2018 – EP/photographer

Lapkričio 22 d., ketvirtadienį, EFV sekretoriato atstovė Eloïse Orseau pristatė 2018 m. metinę ataskaitą Europos Parlamente, susitikime su nacionalinių parlamentų administracijų atstovais. Šio seminaro tikslas buvo stiprinti ES nacionalinių parlamentų administracijų bendradarbiavimą ir išplėsti jų žinias apie pagrindinius Europos semestro proceso etapus ir priemones dalijantis žiniomis ir keičiantis gerąja patirtimi.

RENGINYS | 2018 m. liepos 3–4 d.

Event - 3-4 July 2018 - Seoul

2018 m. liepos 3–4 d. Europos fiskalinės valdybos (EFV) narys Mateuszas Szczurekas dalyvavo 10-ajame metiniame Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) parlamentinių biudžeto pareigūnų ir nepriklausomų fiskalinių institucijų tinklo susitikime Seule. Susitikimas suteikė puikią progą supažindinti tarptautinę auditoriją su EFV darbu ir pasikeisti geriausia patirtimi su kitomis nepriklausomomis fiskalinėmis institucijomis.

RENGINYS | 2018 m. liepos 2 d.

EFB event 2 July 2018

Liepos 2 d., pirmadienį, Europos fiskalinės valdybos pirmininkas prof. Nielsas Thygesenas ekspertų grupei „Bruegel“ Briuselyje pristatė naujausią ataskaitą.

RENGINYS | 2018 m. birželio 18 d.

EFB event 18 June 2018

Birželio 18 d., pirmadienį, Europos fiskalinė valdyba pateikė žiniasklaidai savo naujausią ataskaitą. Joje įvertinama makroekonominė padėtis, perspektyvos euro zonoje ir pateikiama nepriklausomų rekomendacijų dėl fiskalinės politikos bendros krypties bendros valiutos erdvėje. Joje taip pat aptariama, kaip pagerinti fiskalinę ekonominės ir pinigų sąjungos struktūrą.

RENGINYS | 2018 m. gegužės 10 d.

Roel Beetsma

2018 m. gegužės 10 d. Europos fiskalinė valdyba dalyvavo baigiamojoje mokslinių tyrimų projekto ADEMU konferencijoje, surengtoje Europos universitetiniame institute Florencijoje. Mokslinių tyrimų projekto ADEMU tikslas – iš naujo įvertinti bendrą ES ir ypač euro zonos fiskalinę ir pinigų sistemą. Europos fiskalinės valdybos narys ir Amsterdamo universiteto ekonomikos profesorius Roelis Beetsma buvo pakviestas kalbėti politikos ekspertų grupėje tema Nauja ekonominės ir pinigų sąjungos fiskalinė ir pinigų sistema? ES institucijų Pirmininkų 2018 m. veiksmų planas.

RENGINYS | 2018 m. balandžio 12 d.

EFB event 12 April

2018 m. balandžio 12 d. – Europos fiskalinės valdybos pirmininkas profesorius Nielsas Thygesenas Lisabonoje susitiko su Euro grupės pirmininku Portugalijos finansų ministru Mário Centeno. Tą pačią dieną jis taip pat kalbėjosi su Portugalijos nepriklausomos fiskalinės tarybos nariais.

RENGINYS | 2018 m. kovo 22 d.

EFB event 22 March 2018

2018 m. kovo 22 d. Europos fiskalinė valdyba dalyvavo 20-ajame „Banca d’Italia“ viešųjų finansų seminare „Fiskaliniai euro zonos uždaviniai: instituciniai ir politikos sprendimai“. Valdybos narys Roelis Beetsma buvo pakviestas į politikos ekspertų grupės diskusijas aptarti dabartinės ES fiskalinės sistemos. Prieš šias diskusijas buvo pristatyta Europos fiskalinės valdybos 2017 m. metinė ataskaita.

Kontaktiniai duomenys