Mandat

Odbor je osnovan na temelju izvješća petorice predsjednika „Dovršetak europske ekonomske i monetarne unije” radi jačanja postojećeg okvira ekonomskog upravljanja.

Glavne su zadaće Europskog fiskalnog odbora:

  • ocijeniti provedbu fiskalnog okvira Unije i primjerenost sadašnjeg fiskalnog smjera na razini europodručja i nacionalnoj razini
  • iznositi prijedloge za budući razvoj fiskalnog okvira Unije
  • na temelju ekonomske analize procijeniti smjer buduće fiskalne politike koja bi bila primjerena za europodručje u cijelosti te smjer fiskalnih politika koje bi bile primjerene na nacionalnoj razini, poštujući pravila Pakta o stabilnosti i rastu
  • surađivati s nacionalnim neovisnim fiskalnim vijećima
  • pružati ad hoc savjete predsjedniku Komisije

Sastav

U travnju 2019. Europska komisija odlučila je obnoviti mandat Europskog fiskalnog odbora na drugo i konačno trogodišnje razdoblje s učinkom od 20. listopada 2019.

Dana 9. rujna 2020. imenovala je Xaviera DEBRUNA novim članom Europskog fiskalnog odbora na mandat od tri godine.

THYGESEN, Niels

Predsjednik

THYGESEN Niels

Profesor emeritus međunarodne ekonomije na Sveučilištu u Kopenhagenu i bivši savjetnik vlade i međunarodnih institucija, Danska

PreuzimanjePDF - 220.6 KB

BEETSMA, Roel

Član

Professor Roel Beetsma

Profesor na Sveučilištu u Amsterdamu i zamjenik dekana Fakulteta ekonomije i poduzetništva, Nizozemska

PreuzimanjePDF - 189.2 KB

BORDIGNON, Massimo

Član

BORDIGNON Massimo

Profesor i direktor Odjela za ekonomiju i financije na Katoličkom sveučilištu u Milanu, Italija

PreuzimanjePDF - 81.3 KB

DEBRUN, Xavier

Član

DEBRUN Xavier

Savjetnik Odjela za istraživanje u Belgijskoj narodnoj banci

PreuzimanjePDF - 193 KB

SZCZUREK, Mateusz

Član

Szczurek Mateusz

Bivši ministar financija, profesor na Sveučilištu u Varšavi i pomoćni direktor Europske banke za obnovu i razvoj (EBOR), Poljska

PreuzimanjePDF - 4.6 KB

Tajništvo

LARCH, Martin

Voditelj tajništva

LARCH Martin

Upravlja tajništvom Europskog fiskalnog odbora (EFB).

Tajništvo se sastoji od voditelja tajništva i pomoćnog osoblja. Ono je odgovorno za sljedeće aktivnosti:

  1. pomaže Odboru u postupku donošenja odluka pripremanjem sastanaka Odbora
  2. pruža kvalitetnu analitičku, statističku, administrativnu i logističku podršku Odboru pod vodstvom njegova predsjednika
  3. osigurava suradnju s nacionalnim fiskalnim vijećima.

Izvješća i publikacije

20 October 2020

2020 annual report of the European Fiscal Board

The European Fiscal Board (EFB) published its fourth annual report
Report01 July 2020

Assessment of the fiscal stance appropriate for the euro area

The European Fiscal Board (EFB) has published its assessment of the general orientation of fiscal policy in the euro area
24 March 2020

Statement by the European Fiscal Board on Covid 19

Statement of European Fiscal Board on Covid 19
Report29 October 2019

2019 annual report of the European Fiscal Board

The European Fiscal Board (EFB) published its third annual report
Report11 September 2019

Assessment of EU fiscal rules with a focus on the six and two-pack legislation

The European Fiscal Board (EFB) published its assessment of EU fiscal rules with a focus on the six and two-pack legislation.
eBook24 July 2019

eBook on the EFB workshop on ‘Independent Fiscal Institutions in the EU Fiscal Framework'

The European Fiscal Board (EFB) published this ebook which contains articles presented at its 2019 workshop.
Report25 June 2019

Assessment of the prospective fiscal stance appropriate for the euro area

The European Fiscal Board (EFB) has published its assessment of the general orientation of fiscal policy in the euro area
Report10 October 2018

2018 annual report of the European Fiscal Board

The European Fiscal Board (EFB) published its second annual report
Report18 June 2018

Assessment of the prospective fiscal stance appropriate for the euro area

The European Fiscal Board (EFB) has published its assessment of the general orientation of fiscal policy in the euro area
06 March 2018

Relocation of the Danish Economic Council away from the Copenhagen area

The European Fiscal Board issued a statement on the relocation of the Danish Economic Council away from the Copenhagen area
Report15 November 2017

2017 annual report of the European Fiscal Board

The European Fiscal Board (EFB) published its first annual report

Report20 June 2017

Assessment of the prospective fiscal stance appropriate for the euro area

The European Fiscal Board published its first report on the overall direction of fiscal policy in the single currency area.

Istraživanje

Study15 January 2021

Study on ‘Do EU Fiscal Rules Support or Hinder Counter-Cyclical Fiscal Policy?

Our research was published in the Journal of International Money and Finance.
Study01 July 2020

Study on ‘Numerical compliance with EU fiscal rules: The compliance database of the Secretariat of the European Fiscal Board

This study presents a new database developed by the secretariat of the EFB that tracks numerical compliance with the four main rules of the SGP.
eBook24 July 2019

eBook on the EFB workshop on ‘Independent Fiscal Institutions in the EU Fiscal Framework'

The European Fiscal Board (EFB) published this ebook which contains articles presented at its 2019 workshop.
Study06 May 2019

Study on ‘Fiscal Policy and the Assessment of Output Gaps in Real Time: an Exercise in Risk Management’

Study on ‘Fiscal Policy and the Assessment of Output Gaps in Real Time: an Exercise in Risk Management’

Alat za praćenje usklađenosti

Proteklih nekoliko godina tajništvo Europskog fiskalnog odbora prikuplja informacije o proračunskim politikama u državama članicama EU-a u pogledu pravila Pakta o stabilnosti i rastu. Rezultati su sažeti i predstavljeni u ALATU ZA PRAĆENJE USKLAĐENOSTI koji je prilagođen korisnicima. Alatom se provodi kvantitativna analiza, a ne ocjenjuje se pravna usklađenost s pravilima Pakta o stabilnosti i rastu, tj. apstrahiraju se pravna tumačenja ili margine diskrecije dopuštene slovom ili duhom zakona te se procjenjuje jesu li relevantni fiskalni agregati – proračunski saldo, udio duga u BDP-u ili državni rashodi – u kvantitativnom smislu evoluirali u skladu s glavnim smjerom djelovanja koji proizlazi iz pravila.

Dokumenti

PreuzimanjePDF - 92.9 KB

Izvješće petorice predsjednika

Odluka Komisije (EU) 2015/1937 od 21. listopada 2015. o osnivanju neovisnog savjetodavnog Europskog fiskalnog odbora

Odluka Komisije (EU) 2016/221 od 12. veljače 2016. o izmjeni Odluke (EU) 2015/1937 o osnivanju neovisnog savjetodavnog Europskog fiskalnog odbora

Izmijenjeni Poslovnik Europskog fiskalnog odbora

Europski fiskalni odbor: Pitanja i odgovori

Događanja

Događanja EFB-a

DOGAĐANJE | 26. veljače 2021.

EFB 26 February event

Konferencija Europskog fiskalnog odbora „Velik dug, niske stope i ekstremni događaji – Fiskalni okviri u stresnim situacijama koji su utemeljeni na pravilima”). Potpuni program dostupan je ovdje.

NOVO – Govori, dokumenti i prezentacije dostupni su ovdje.

DOGAĐANJE | 28. siječnja 2021.

EFB event 21Jan

Predsjednik Europskog fiskalnog odbora dao je svoj doprinos na važnoj panel-diskusiji u okviru ovogodišnjeg internetskog seminara ECFIN-a o fiskalnoj politici, na kojem je sudjelovalo gotovo 400 sudionika.

DOGAĐANJE | 1. srpnja 2020.

EFB event 1 July

Predsjednik Europskog fiskalnog odbora predstavio je u Bruxellesu najnovije izvješće o fiskalnoj politici u europodručju. Sastao se s predsjednicom von der Leyen i Kolegijem povjerenika kako bi raspravili o ključnim porukama nove analize.

DOGAĐANJE | 2. ožujka 2020.

The EFB chair contributed to a high-level panel at the ECB on fiscal policy challenges at the current juncture

Predsjednik Europskog fiskalnog odbora sudjelovao je na ESB-ovu okruglom stolu na visokoj razini o trenutačnim izazovima u području fiskalne politike. Tom su se prilikom okupili stručnjaci za javne financije Europskog sustava središnjih banaka i neovisnih fiskalnih institucija.

DOGAĐANJE | 28. veljače 2020.

EFB Conference 28 February 2020

Konferencija Europskog fiskalnog odbora „Revidiranje europskoga fiskalnog okvira” u suorganizaciji s Centrom za istraživanje gospodarskih politika (CEPR) i Amsterdamskim centrom za europske studije (ACES). Potpuni program dostupan je ovdje.

Iskustva s trenutačnim europskim fiskalnim okvirom u najbolju su ruku različita, što se moglo vidjeti u nedavnom izvješću Europskog fiskalnog odbora o evaluaciji fiskalnih pravila EU-a. Upravo se vodi velika rasprava o tome kako bi se fiskalna pravila EU-a mogla najbolje revidirati pa će se razmotriti i na ovoj konferenciji. Osim toga, na konferenciji se rješenjima EU-a pristupa iz šire perspektive proučavanjem relevantnosti središnjeg fiskalnog kapaciteta i inovativnih mjera utemeljenih na korjenitoj reviziji sadašnjeg fiskalnog okvira.

NOVO – Videozapisi, dokumenti i prezentacije dostupni su ovdje.

DOGAĐANJE | 28. siječnja 2020.

EFB ECFIN

Europski fiskalni odbor je uz visoke predstavnike MMF-a, OECD-a i Europske središnje banke doprinio raspravi na temu „Fiskalna pravila u Europi – razrada i provedba” u organizaciji Glavne uprave Europske komisije za gospodarske i financijske poslove u Bruxellesu. 

DOGAĐANJE | 15. siječnja 2020.

EFB icon

Jedno mjesto člana Europskog fiskalnog odbora je slobodno. Poziv na iskaz interesa objavljen je u Službenom listu: 2020/C 13/08

DOGAĐANJE | 17. siječnja 2020.

EFB EVENT 17012020

Voditelj tajništva Europskog fiskalnog odbora Martin Larch imao je priliku stupiti u kontakt s predstavnicima nacionalnih parlamenata na događanju koje je Europski parlament organizirao u Bruxellesu.

DOGAĐANJE | 11. prosinca 2019.

Workshop of the ECON committee of the European Parliament

© Europska Unija 2019. – EP/fotograf

Prof. Niels Thysgesen sudjelovao je u stručnoj skupini koja je pozvana na radionicu Odbora Europskog parlamenta za ekonomsku i monetarnu politiku na kojoj se raspravljalo o načinima pojednostavnjenja Pakta o stabilnosti i rastu: http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/192044/Draft_programme_WS_on_SGP_simplification-original.pdf

DOGAĐANJE | 18. studenoga 2019.

EFB 18 November event

Mateusz Szczurek i Martin Larch u Pragu su posjetili najmlađu neovisnu nacionalnu fiskalnu instituciju u EU-u, češko fiskalno vijeće. Sastanak se održao pod pokroviteljskom predstavništva EU-a te je bio idealna prilika za izrazito korisnu razmjenu stajališta i iskustava.

DOGAĐANJE | 15. studenoga 2019.

15 November 2019 EFB Event

Član Europskog fiskalnog odbora prof. Roel Beetsma pozvan je na Godišnju konferenciji o istraživanju, koju je 15. studenoga 2019. organizirala Glavna uprava Europske komisije za gospodarske i financijske poslove, kako bi sudjelovao u raspravi o dokumentu Oliviera Blancharda o fiskalnoj politici u kontekstu niskih kamatnih stopa.

DOGAĐANJE | 24. rujna 2019.

Event 24 09 2019

U utorak, 24. rujna, predsjednik Europskog fiskalnog odbora prof. Niels Thygesen predstavio je u Europskom parlamentu u Bruxellesu ocjenu Europskog fiskalnog odbora u vezi s općim smjernicama fiskalne politike u europodručju za 2020.

DOGAĐANJE | 14. rujna 2019.

EFB 14092019 event

U subotu, 14. rujna 2019., predsjednik Europskog fiskalnog odbora prof. Niels Thygesen sudjelovao je na neslužbenom Vijeću ECOFIN u Helsinkiju kako bi predstavio nedavno izvješće Odbora o učinkovitosti fiskalnih pravila EU-a.

DOGAĐANJE | 8. srpnja 2019.

EFB event 09 July 2019

U ponedjeljak, 8. srpnja, predsjednik Europskog fiskalnog odbora prof. Niels Thygesen sudjelovao je na sastanku ministara financija europodručja u Bruxellesu. Predstavio je ocjenu Europskog fiskalnog odbora u vezi s općim smjernicama fiskalne politike u europodručju za 2020. i sudjelovao u raspravi. Prije samog sastanka prof. Thygesen razgovarao je s predsjednikom Euroskupine Máriom Centenom.

DOGAĐANJE EFB-a | 25. lipnja 2019.

250620119 efb event

U utorak, 25. lipnja 2019., Europski fiskalni odbor objavio je ocjenu o općim smjernicama fiskalne politike u europodručju za 2020. Odbor zaključuje da je za europodručje u cjelini u 2020. prikladan neutralan smjer fiskalne politike s obzirom na to da se za gospodarstvo očekuje da će djelovati na razini svojeg potencijala.

DOGAĐANJE EFB-a | 28. veljače 2019.

First Workshop by the European Fiscal Board

U četvrtak, 28. veljače 2019., u Bruxellesu je održana prva radionica Europskog fiskalnog odbora radi razmjene najbolje prakse kako bi se dugoročno poboljšala učinkovitost neovisnih fiskalnih institucija.

Vanjska događanja

DOGAĐANJE | 4. i 5. veljače 2019.

Meeting MS Lisbon OECDNetworkCopyright OECD

Član Europskog fiskalnog odbora (EFB) Mateusz Szczurek sudjelovao je 4. i 5. veljače 2019. na 11. godišnjem sastanku OECD-ove Mreže službenika za parlamentarni proračun i neovisnih fiskalnih institucija u Lisabonu. Sastanak je bio odlična prilika za predstavljanje rada EFB-a međunarodnoj publici te za razmjenu najbolje prakse s drugim neovisnim fiskalnim institucijama.

DOGAĐANJE | 28. studenoga 2018.

EFB 28 November 2018 event

U četvrtak, 28. studenoga, predsjednik Europskog fiskalnog odbora prof. Niels Thygesen predstavio je Godišnje izvješće Odbora za 2018. u međuvladinoj organizaciji Europski stabilizacijski mehanizam (ESM) u Luxembourgu.

DOGAĐANJE | 22. studenoga 2018.

EFB Bruegel© Bruegel 2018

U četvrtak, 22. studenoga, predsjednik Europskog fiskalnog odbora prof. Niels Thygesen predstavio je Godišnje izvješće Odbora za 2018. u centru za ekonomska istraživanja Bruegel u Bruxellesu. Videozapis događanja dostupan je na internetskoj stranici centra Bruegel.

DOGAĐANJE | 22. studenoga 2018.

EFB EP© European Union 2018 – EP/photographer

U četvrtak, 22. studenoga, članica tajništva EFB-a Eloïse Orseau predstavila je Godišnje izvješće za 2018. na sastanku s upravama nacionalnih parlamenata u Europskom parlamentu. Radionica je organizirana kako bi se poboljšala suradnja te kako bi se razmjenom znanja i najbolje prakse uprave nacionalnih parlamenata EU-a bolje upoznale s glavnim koracima i instrumentima procesa europskog semestra.

DOGAĐANJE | 3. i 4. srpnja 2018.

Event - 3-4 July 2018 - Seoul

Član Europskog fiskalnog odbora (EFB) Mateusz Szczurek sudjelovao je 3. i 4. srpnja 2018. na 10. godišnjem sastanku OECD-ove Mreže službenika za parlamentarni proračun i neovisnih fiskalnih institucija u Seulu. Sastanak je bio odlična prilika za predstavljanje rada EFB-a međunarodnoj publici te za razmjenu najbolje prakse s drugim neovisnim fiskalnim institucijama.

DOGAĐANJE | 2. srpnja 2018.

EFB event 2 July 2018

U ponedjeljak, 2. srpnja, predsjednik Europskog fiskalnog odbora prof. Niels Thygesen predstavio je najnovije izvješće Odbora u centru za ekonomska istraživanja Bruegel u Bruxellesu.

DOGAĐANJE | 18. lipnja 2018.

EFB event 18 June 2018

Europski fiskalni odbor predstavio je u ponedjeljak, 18. lipnja, najnovije izvješće za medije. U izvješću se procjenjuju makroekonomsko stanje i izgledi u europodručju te se nudi neovisni savjet o općem smjeru fiskalne politike u području jedinstvene valute. Ono uključuje i raspravu o tome kako poboljšati fiskalnu strukturu ekonomske i monetarne unije.

DOGAĐANJE | 10. svibnja 2018.

Roel Beetsma

Europski fiskalni odbor sudjelovao je 10. svibnja 2018. u završnoj konferenciji istraživačkog projekta ADEMU-a na Europskom sveučilišnom institutu u Firenci. Cilj je istraživačkog projekta ADEMU-a preispitati opći fiskalni i monetarni okvir EU-a te, posebno, europodručja. Roel Beetsma, član Europskog fiskalnog odbora i profesor ekonomije na Sveučilištu u Amsterdamu, pozvan je na panel-diskusiju na temu „Novi fiskalni i monetarni okvir za ekonomsku i monetarnu uniju? Plan predsjednikâ EU-a za 2018.”.

DOGAĐANJE | 12. travnja 2018.

EFB event 12 April

12. travnja 2018. predsjednik Europskog fiskalnog odbora prof. Niels Thygesen sastao se u Lisabonu s predsjednikom Euroskupine, portugalskim ministrom financija Máriom Centenom. Tog dana razgovarao je i s članovima portugalskog neovisnog fiskalnog vijeća.

DOGAĐANJE | 22. ožujka 2018.

EFB event 22 March 2018

Europski fiskalni odbor sudjelovao je 22. ožujka 2018. na 20. radionici o javnim financijama pod nazivom „Fiskalni izazovi za europodručje: institucijska i politička rješenja”, koju je organizirala Banca d’Italia. Član Odbora prof. Roel Beetsma pozvan je na panel-diskusiju o preispitivanju trenutačnog fiskalnog okvira EU-a. Prije panel-diskusije predstavljeno je Godišnje izvješće Europskog fiskalnog odbora za 2017.

Kontakt