Εντολή

Το Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε συνέχεια της έκθεσης των πέντε προέδρων «Η ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης», με στόχο να ενισχυθεί το ισχύον πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης.

Οι κύριες αρμοδιότητες του ΕΔΣ είναι:

  • να αξιολογεί την εφαρμογή του δημοσιονομικού πλαισίου της ΕΕ και την καταλληλότητα του πραγματικού δημοσιονομικού προσανατολισμού τόσο σε επίπεδο ευρωζώνης όσο και σε εθνικό επίπεδο
  • να διατυπώνει προτάσεις για τη μελλοντική εξέλιξη του δημοσιονομικού πλαισίου της Ένωσης
  • να αξιολογεί την καταλληλότητα, αφενός, του μελλοντικού δημοσιονομικού προσανατολισμού για το σύνολο της ευρωζώνης με βάση οικονομικά κριτήρια, και, αφετέρου, των εθνικών δημοσιονομικών προσανατολισμών, στο πλαίσιο των κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης
  • να συνεργάζεται με τα ανεξάρτητα εθνικά δημοσιονομικά συμβούλια
  • να παρέχει ad-hoc συμβουλές στον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Σύνθεση

Τον Απρίλιο του 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να ανανεώσει την εντολή του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου για μια δεύτερη και τελευταία τριετία, από τις 20 Οκτωβρίου 2019.

Στις 9 Σεπτεμβρίου 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διόρισε τον Xavier DEBRUN ως νέο μέλος του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου για τριετή θητεία.

THYGESEN Niels

Πρόεδρος

THYGESEN Niels

Ομότιμος καθηγητής Διεθνών Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης και πρώην σύμβουλος κυβερνήσεων και διεθνών οργανισμών, Δανία.

ΤηλεφόρτωσηPDF - 220.6 KB

BEETSMA Roel

Μέλος

Professor Roel Beetsma

Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ και αναπληρωτής κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Κάτω Χώρες.

ΤηλεφόρτωσηPDF - 189.2 KB

BORDIGNON Massimo

Μέλος

BORDIGNON Massimo

Καθηγητής και διευθυντής του τμήματος Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών Σπουδών του Καθολικού Πανεπιστημίου του Μιλάνου, Ιταλία.

ΤηλεφόρτωσηPDF - 81.3 KB

DEBRUN Xavier

Μέλος

DEBRUN Xavier

Σύμβουλος στο Τμήμα Έρευνας της Εθνικής Τράπεζας του Βελγίου.

ΤηλεφόρτωσηPDF - 193 KB

SZCZUREK Mateusz

Μέλος

Szczurek Mateusz

Πρώην υπουργός Οικονομικών, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας και αναπληρωτής διευθυντής στην ΕΤΑΑ, Πολωνία.

ΤηλεφόρτωσηPDF - 4.6 KB

Γραμματεία

LARCH Martin

Προϊστάμενος γραμματείας

LARCH Martin

Διοίκηση της γραμματείας του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου (ΕΔΣ).

Η γραμματεία αποτελείται από τον προϊστάμενο της γραμματείας καθώς και από προσωπικό υποστήριξης σε αποκλειστική απασχόληση. Είναι υπεύθυνη για τις παρακάτω εργασίες:

  1. βοηθά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων του συμβουλίου προετοιμάζοντας τις συνεδριάσεις του·
  2. παρέχει υψηλής ποιότητας αναλυτική, στατιστική, διοικητική και υλικοτεχνική υποστήριξη στο ΕΔΣ, υπό την καθοδήγηση του προέδρου·
  3. εξασφαλίζει τη συνεργασία με τα εθνικά δημοσιονομικά συμβούλια.

Εκθέσεις και δημοσιεύσεις

20 October 2020

2020 annual report of the European Fiscal Board

The European Fiscal Board (EFB) published its fourth annual report
Report01 July 2020

Assessment of the fiscal stance appropriate for the euro area

The European Fiscal Board (EFB) has published its assessment of the general orientation of fiscal policy in the euro area
24 March 2020

Statement by the European Fiscal Board on Covid 19

Statement of European Fiscal Board on Covid 19
Report29 October 2019

2019 annual report of the European Fiscal Board

The European Fiscal Board (EFB) published its third annual report
Report11 September 2019

Assessment of EU fiscal rules with a focus on the six and two-pack legislation

The European Fiscal Board (EFB) published its assessment of EU fiscal rules with a focus on the six and two-pack legislation.
eBook24 July 2019

eBook on the EFB workshop on ‘Independent Fiscal Institutions in the EU Fiscal Framework'

The European Fiscal Board (EFB) published this ebook which contains articles presented at its 2019 workshop.
Report25 June 2019

Assessment of the prospective fiscal stance appropriate for the euro area

The European Fiscal Board (EFB) has published its assessment of the general orientation of fiscal policy in the euro area
Report10 October 2018

2018 annual report of the European Fiscal Board

The European Fiscal Board (EFB) published its second annual report
Report18 June 2018

Assessment of the prospective fiscal stance appropriate for the euro area

The European Fiscal Board (EFB) has published its assessment of the general orientation of fiscal policy in the euro area
06 March 2018

Relocation of the Danish Economic Council away from the Copenhagen area

The European Fiscal Board issued a statement on the relocation of the Danish Economic Council away from the Copenhagen area
Report15 November 2017

2017 annual report of the European Fiscal Board

The European Fiscal Board (EFB) published its first annual report
Report20 June 2017

Assessment of the prospective fiscal stance appropriate for the euro area

The European Fiscal Board published its first report on the overall direction of fiscal policy in the single currency area.

Έρευνα

Study01 July 2020

Study on ‘Numerical compliance with EU fiscal rules: The compliance database of the Secretariat of the European Fiscal Board

This study presents a new database developed by the secretariat of the EFB that tracks numerical compliance with the four main rules of the SGP.
Study15 January 2021

Study on ‘Do EU Fiscal Rules Support or Hinder Counter-Cyclical Fiscal Policy?

Our research was published in the Journal of International Money and Finance.
eBook24 July 2019

eBook on the EFB workshop on ‘Independent Fiscal Institutions in the EU Fiscal Framework'

The European Fiscal Board (EFB) published this ebook which contains articles presented at its 2019 workshop.
Study06 May 2019

Study on ‘Fiscal Policy and the Assessment of Output Gaps in Real Time: an Exercise in Risk Management’

Study on ‘Fiscal Policy and the Assessment of Output Gaps in Real Time: an Exercise in Risk Management’

Compliance tracker (Εργαλείο παρακολούθησης της συμμόρφωσης)

Τα τελευταία χρόνια, η γραμματεία του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου συλλέγει πληροφορίες για τις δημοσιονομικές πολιτικές στα κράτη μέλη της ΕΕ στο πλαίσιο των κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ). Τα αποτελέσματα συνοψίζονται και παρουσιάζονται στο πλαίσιο ενός εύχρηστου εργαλείου, του COMPLIANCE TRACKER. Η βάση δεδομένων στην οποία βασίζεται το εργαλείο αξιολογεί την αριθμητική και όχι τη νομική συμμόρφωση με τους κανόνες του ΣΣΑ. Ανεξάρτητα από τις νομικές ερμηνείες ή τα περιθώρια διακριτικής ευχέρειας που επιτρέπει το γράμμα ή το πνεύμα του νόμου, αξιολογεί κατά πόσον, με καθαρά ποσοτικούς όρους, τα σχετικά δημοσιονομικά συγκεντρωτικά μεγέθη – το δημοσιονομικό ισοζύγιο, ο δείκτης δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ ή οι δημόσιες δαπάνες – εξελίσσονται σύμφωνα με τις κύριες κατευθύνσεις που βασίζονται στους κανόνες.

Έγγραφα

ΤηλεφόρτωσηPDF - 92.9 KB

Έκθεση των πέντε προέδρων

Απόφαση (ΕΕ) 2015/1937 της Επιτροπής, της 21ης Οκτωβρίου 2015, για τη σύσταση ανεξάρτητου συμβουλευτικού Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου

Απόφαση (ΕΕ) 2016/221 της Επιτροπής, της 12ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με την τροποποίηση της απόφασης (ΕΕ) 2015/1937 για τη σύσταση ανεξάρτητου συμβουλευτικού Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου

Τροποποιημένος εσωτερικός κανονισμός του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου

Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο: Ερωτήσεις και απαντήσεις

Εκδηλώσεις

Εκδηλώσεις του ΕΔΣ

ΠΡΟΣΕΧΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗ | 26 Φεβρουαρίου 2021

Το Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο θα πραγματοποιήσει την τρίτη ετήσια διάσκεψή του το 2021. Το φετινό θέμα είναι «High Debt, Low Rates and Tail Events: Rules-Based Fiscal Frameworks under Stress”. Το πλήρες πρόγραμμα είναι διαθέσιμο εδώ.

Εγγραφείτε μέσω αυτού του συνδέσμου έως την Παρασκευή 12.02.2021.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ | 1η Ιουλίου 2020

EFB event 1 July

Ο πρόεδρος του ΕΔΣ παρουσίασε στις Βρυξέλλες την τελευταία έκθεση σχετικά με τη δημοσιονομική πολιτική στη ζώνη του ευρώ. Συναντήθηκε με την πρόεδρο φον ντερ Λάιεν και το Σώμα των Επιτρόπων και συζήτησε μαζί τους τα βασικά σημεία της νέας έκθεσης.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ | 2 Μαρτίου 2020

The EFB chair contributed to a high-level panel at the ECB on fiscal policy challenges at the current juncture

Ο πρόεδρος του ΕΔΣ συμμετείχε σε μια ομάδα υψηλού επιπέδου της ΕΚΤ όπου εξετάστηκαν οι προκλήσεις της δημοσιονομικής πολιτικής στην παρούσα συγκυρία. Στην εκδήλωση προσήλθαν εμπειρογνώμονες δημόσιων οικονομικών του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και ανεξάρτητων δημοσιονομικών ιδρυμάτων.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ | 28 Φεβρουαρίου 2020

EFB Conference 28 February 2020

Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου με θέμα «Επανεξέταση του ευρωπαϊκού δημοσιονομικού πλαισίου», που διοργανώνεται από κοινού με το Κέντρο Έρευνας για την Οικονομική Πολιτική (CEPR) και το Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών (ACES) του Άμστερνταμ. Το πλήρες πρόγραμμα είναι διαθέσιμο εδώ.

Η εμπειρία από το τρέχον ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο είναι στην καλύτερη περίπτωση αντιφατική, όπως συνάγεται από την πρόσφατη έκθεση του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου σχετικά με την αξιολόγηση των δημοσιονομικών κανόνων της ΕΕ. Ως εκ τούτου, διεξάγεται εκτεταμένη συζήτηση για τον καλύτερο τρόπο με τον οποίο αυτοί οι κανόνες θα μπορούσαν να αναθεωρηθούν. Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα επανεξεταστούν οι δημοσιονομικοί κανόνες της ΕΕ. Θα εξεταστούν επίσης γενικότερα οι ρυθμίσεις της ΕΕ και θα διερευνηθεί η δυνατότητα καθιέρωσης μιας κεντρικής δημοσιονομικής δομής και καινοτόμων μέτρων με βάση την πλήρη αναμόρφωση του ισχύοντος δημοσιονομικού πλαισίου.

ΝΕΟ – Εδώ μπορείτε να βρείτε πλήρη αρχεία, έγγραφα και παρουσιάσεις.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ | 28 Ιανουαρίου 2020

EFB ECFIN

Το ΕΔΣ συμμετείχε, μαζί με τους υψηλού επιπέδου εκπροσώπους του ΔΝΤ, του ΟΟΣΑ και της ΕΚΤ, σε συζήτηση με θέμα «Δημοσιονομικοί κανόνες στην Ευρώπη: Σχεδιασμός και επιβολή», που διοργάνωσε η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες. 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ | 15 Ιανουαρίου 2020

EFB icon

Μία θέση μέλους του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου είναι κενή. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα: 2020/C 13/08

ΕΚΔΗΛΩΣΗ | 17 Ιανουαρίου 2020

EFB EVENT 17012020

Ο Martin Larch, προϊστάμενος της γραμματείας του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου, είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με εκπροσώπους των εθνικών κοινοβουλίων στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ | 11 Δεκεμβρίου 2019

Workshop of the ECON committee of the European Parliament

© European Union 2019 – EP/photographer

Ο Niels Thysgesen συμμετείχε σε ομάδα εμπειρογνωμόνων που προσκλήθηκαν σε εργαστήριο της επιτροπής ECON του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να συζητήσουν σχετικά με τους τρόπους απλούστευσης του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης: http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/192044/Draft_programme_WS_on_SGP_simplification-original.pdf

ΕΚΔΗΛΩΣΗ | 18 Νοεμβρίου 2019

EFB 18 November event

Ο Mateusz Szczurek και ο Martin Larch συμμετείχαν σε συνεδρίαση που διοργάνωσε στην Πράγα το τσεχικό δημοσιονομικό συμβούλιο, το νεότερο ανεξάρτητο εθνικό δημοσιονομικό ίδρυμα στην ΕΕ. Η συνεδρίαση χρηματοδοτήθηκε από την αντιπροσωπεία της ΕΕ και προσέφερε την ευκαιρία για μια πολύ γόνιμη ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ | 15 Νοεμβρίου 2019

15 November 2019 EFB Event

Στις 15 Νοεμβρίου 2019, ο καθηγητής Roel Beetsma, μέλος του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου, κλήθηκε να συμμετάσχει σε συζήτηση σχετικά με μια εργασία του Olivier Blanchard για τη δημοσιονομική πολιτική σε ένα περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων στο ετήσιο ερευνητικό συνέδριο που διοργανώνει η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ | 24 Σεπτεμβρίου 2019

Event 24 09 2019

Στις 24 Σεπτεμβρίου, ο καθηγητής Niels Thygesen, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου (ΕΔΣ), παρουσίασε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες την αξιολόγηση του ΕΔΣ σχετικά με τον γενικό προσανατολισμό της δημοσιονομικής πολιτικής στη ζώνη του ευρώ για το 2020.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ | 14 Σεπτεμβρίου 2019

EFB 14092019 event

Στις 14 Σεπτεμβρίου 2019, ο Niels Thygesen, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου, συμμετείχε στο άτυπο Συμβούλιο ECOFIN στο Ελσίνκι για να παρουσιάσει την πρόσφατη έκθεση του Συμβουλίου σχετικά με την αποτελεσματικότητα των δημοσιονομικών κανόνων της ΕΕ.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ | 8 Ιουλίου 2019

EFB event 09 July 2019

Στις 8 Ιουλίου, ο καθηγητής Niels Thygesen, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου (ΕΔΣ), συμμετείχε στη συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών της ζώνης του ευρώ στις Βρυξέλλες. Παρουσίασε την αξιολόγηση του ΕΔΣ σχετικά με τον γενικό προσανατολισμό της δημοσιονομικής πολιτικής στη ζώνη του ευρώ για το 2020 και συμμετείχε σε σχετική συζήτηση. Πριν από τη συνεδρίαση, ο καθηγητής Thygesen πραγματοποίησε ανταλλαγή απόψεων με τον πρόεδρο του Eurogroup Mario Centeno.

Εκδήλωση του ΕΔΣ | 25 Ιουνίου 2019

250620119 efb event

Στις 25 Ιουνίου 2019, το Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο δημοσίευσε την αξιολόγησή του σχετικά με τον γενικό προσανατολισμό της δημοσιονομικής πολιτικής στη ζώνη του ευρώ για το 2020. Το Συμβούλιο καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, σε μια οικονομία που αναμένεται να λειτουργεί με άξονα τις δυνατότητές της, ενδείκνυται ουδέτερος δημοσιονομικός προσανατολισμός για το σύνολο της ζώνης του ευρώ το 2020.

Εκδήλωση του ΕΔΣ 28 Φεβρουαρίου 2019

First Workshop by the European Fiscal Board

Στις 28 Φεβρουαρίου 2019, πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες το πρώτο εργαστήριο του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Στόχος του ήταν η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για να ενισχυθεί σταθερά η αποτελεσματικότητα των ΔΧΙ.

Εξωτερικά γεγονότα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ | 4-5 Φεβρουαρίου 2019

Meeting MS Lisbon OECDNetworkCopyright OECD

Στις 4-5 Φεβρουαρίου 2019, ο Mateusz Szczurek, μέλος του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου (ΕΔΣ), συμμετείχε στην 11η ετήσια συνεδρίαση του δικτύου των αρμοδίων των προϋπολογισμών των κοινοβουλίων και των ανεξάρτητων δημοσιονομικών οργάνων στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ, που πραγματοποιήθηκε στη Λισαβόνα. Η συνεδρίαση προσέφερε σημαντική ευκαιρία για την παρουσίαση του έργου του ΕΔΣ σε ένα διεθνές κοινό και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών με άλλα ανεξάρτητα δημοσιονομικά όργανα.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ | 28 Νοεμβρίου 2018

EFB 28 November 2018 event

Στις 28 Νοεμβρίου, ο καθηγητής Niels Thygesen, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου, παρουσίασε την ετήσια έκθεση 2018 του Συμβουλίου στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ) στο Λουξεμβούργο.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ | 22 Νοεμβρίου 2018

EFB Bruegel© Bruegel 2018

Στις 22 Νοεμβρίου, ο καθηγητής Niels Thygesen, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου, παρουσίασε την ετήσια έκθεση 2018 του Συμβουλίου στο Bruegel, την ομάδα προβληματισμού για οικονομικές υποθέσεις με έδρα τις Βρυξέλλες. Βίντεο της εκδήλωσης διατίθεται στον ιστότοπο του Bruegel.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ | 22 Νοεμβρίου 2018

EFB EP© European Union 2018 – EP/photographer

Στις 22 Νοεμβρίου, η Eloïse Orseau από τη γραμματεία του ΕΔΣ παρουσίασε την ετήσια έκθεση 2018 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε συνεδρίαση όπου συμμετείχαν διοικήσεις των εθνικών κοινοβουλίων. Στόχος του εργαστηρίου ήταν η ενίσχυση της συνεργασίας και η βελτίωση της κατανόησης μεταξύ των διοικήσεων των εθνικών κοινοβουλίων της ΕΕ σχετικά με τα κύρια στάδια και τα εργαλεία της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, μέσω της ανταλλαγής γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ | 3-4 Ιουλίου 2018

Event - 3-4 July 2018 - Seoul

Στις 3-4 Ιουλίου 2018, ο Mateusz Szczurek, μέλος του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου (ΕΔΣ), συμμετείχε στη 10η ετήσια συνεδρίαση του δικτύου των αρμοδίων των προϋπολογισμών των κοινοβουλίων και των ανεξάρτητων δημοσιονομικών οργάνων στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ, που πραγματοποιήθηκε στη Σεούλ. Η συνεδρίαση προσέφερε σημαντική ευκαιρία για την παρουσίαση του έργου του ΕΔΣ σε ένα διεθνές κοινό και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών με άλλα ανεξάρτητα δημοσιονομικά όργανα.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ | 2 Ιουλίου 2018

EFB event 2 July 2018

Στις 2 Ιουλίου, ο καθηγητής Niels Thygesen, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου, παρουσίασε την τελευταία έκθεση του Συμβουλίου στο Bruegel, την ομάδα προβληματισμού για οικονομικές υποθέσεις με έδρα τις Βρυξέλλες.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ | 18 Ιουνίου 2018

EFB event 18 June 2018

Στις 18 Ιουνίου, το Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο παρουσίασε την τελευταία του έκθεση στον Τύπο. Η έκθεση παρέχει αξιολόγηση της μακροοικονομικής κατάστασης και των προοπτικών στη ζώνη του ευρώ, καθώς και ανεξάρτητες συμβουλές σχετικά με τον γενικό προσανατολισμό της δημοσιονομικής πολιτικής στη ζώνη του ενιαίου νομίσματος. Περιλαμβάνει επίσης μια συζήτηση σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης της δημοσιονομικής αρχιτεκτονικής της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ | 10 Μαΐου 2018

Roel Beetsma

Στις 10 Μαΐου 2018, το Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο συμμετείχε στην τελική διάσκεψη του ερευνητικού έργου της ADEMU στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας. Στόχος του ερευνητικού έργου της ADEMU είναι να αξιολογήσει εκ νέου το συνολικό δημοσιονομικό και νομισματικό πλαίσιο της ΕΕ και, ειδικότερα, της ζώνης του ευρώ. Ο Roel Beetsma, μέλος του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου και καθηγητής Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ, προσκλήθηκε να μιλήσει σε μια ομάδα διαμόρφωσης πολιτικής με θέμα Ένα νέο Δημοσιονομικό και Νομισματικό Πλαίσιο για την ΟΝΕ; Ο χάρτης πορείας των προέδρων της ΕΕ το 2018.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ | 12 Απριλίου 2018

EFB event 12 April

12 Απριλίου 2018 - Ο καθηγητής Niels Thygesen, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου, συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Ευρωομάδας και υπουργό Οικονομικών της Πορτογαλίας Mário Centeno στη Λισαβόνα. Την ίδια ημέρα προέβη επίσης σε ανταλλαγή απόψεων με μέλη του ανεξάρτητου πορτογαλικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ | 22 Μαρτίου 2018

EFB event 22 March 2018

Στις 22 Μαρτίου 2018, το Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο έλαβε μέρος στο 20ό εργαστήριο της Banca d’ Italia για τα δημόσια οικονομικά, «Fiscal challenges for the Euro area: institutional and policy fixes". Ο Roel Beetsma, μέλος του ΕΔΣ, κλήθηκε να συμμετάσχει σε ομάδα διαμόρφωσης πολιτικής με θέμα την επανεξέταση του τρέχοντος δημοσιονομικού πλαισίου της ΕΕ. Πριν από τη συνεδρίαση της ομάδας αυτής παρουσιάστηκε η ετήσια έκθεση του ΕΔΣ για το 2017.

Επικοινωνία