Podnikateľské prostredie

Podnikateľské prostredie

Regulačné prostredie a verejné statky sú dôležité na to, aby mohli podniky vytvárať pracovné miesta a blahobyt.

Finančná stabilita

Finančná stabilita

Hospodárska a finančná kríza ukázala, že finančná stabilita je predpokladom trvalého hospodárskeho blahobytu.

Ekologické hospodárstvo

Ekologické hospodárstvo

Objem prírodných zdrojov je obmedzený: musia sa využívať efektívne.

Verejná správa

Verejná správa

Vplyvy verejnej správy na potenciál rastu jednotlivých krajín a blahobyt občanov.

Trhy práce a zručnosti

Trhy práce a zručnosti

Kľúčovými faktormi hospodárskeho potenciálu krajiny a blahobytu jej občanov sú produktívna pracovná sila a vysoká zamestnanosť.

Social protection and cohesion

Social protection and cohesion

Social protection and cohesion are important characteristics of EU countries' economic and social models.

Fiškálna stabilita

Fiškálna stabilita

Daňová politika zameraná na stabilitu umožňuje zmierniť cyklické výkyvy hospodárskej činnosti prostredníctvom verejných výdavkov a v prípade potreby podporuje zmierňovanie krízy.