Otoczenie biznesu

Otoczenie regulacyjne i dobra publiczne są ważne, aby przedsiębiorstwa mogły tworzyć nowe miejsca pracy i dobrobyt.

Stabilność finansowa

Kryzys gospodarczy i finansowy wykazał, że stabilność finansowa jest niezbędnym warunkiem trwałego dobrobytu gospodarczego.

Zielona gospodarka

Podaż zasobów naturalnych jest ograniczona, dlatego musimy nimi efektywnie gospodarować.

Administracja publiczna

W jaki sposób funkcjonowanie administracji publicznej wpływa na potencjał poszczególnych krajów w zakresie wzrostu gospodarczego i dobrobytu obywateli.

Rynki pracy i umiejętności

Wydajni pracownicy i wysoka stopa zatrudnienia to czynniki mające zasadnicze znaczenie dla rozwoju potencjału gospodarczego poszczególnych krajów i dobrobytu obywateli.

Social protection and cohesion

Social protection and cohesion are important characteristics of EU countries' economic and social models.

Stabilność budżetowa

Dzięki polityce budżetowej nastawionej na stabilność wydatki publiczne mogą zostać wykorzystane do łagodzenia cyklicznych zmian w koniunkturze gospodarczej oraz ograniczania skutków ewentualnych kryzysów.