Uzņēmējdarbības vide

Lai uzņēmumiem būtu vieglāk radīt darbvietas un labklājību, liela nozīme ir normatīvajai videi un sabiedriskajiem labumiem.

Finanšu stabilitāte

Ekonomikas un finanšu krīze parādīja, ka finanšu stabilitāte ir ilgstošas ekonomiskās labklājības priekšnoteikums.

Zaļā ekonomika

Dabas resursu krājums ir ierobežots: tie jāizmanto lietderīgi.

Valsts pārvalde

Tas, kā darbojas valsts pārvalde, atsaucas uz valsts izaugsmes potenciālu un tās iedzīvotāju labklājību.

Darba tirgi un prasmes

Spējīgi darba ņēmēji un augsts nodarbinātības līmenis ir svarīgi faktori, kas nosaka valsts ekonomikas potenciālu un iedzīvotāju labklājību.

Social protection and cohesion

Social protection and cohesion are important characteristics of EU countries' economic and social models.

Fiskālā stabilitāte

Uz stabilitāti orientēta fiskālā politika ļauj ar publiskajiem izdevumiem izlīdzināt saimnieciskās darbības cikliskās svārstības un vajadzības gadījumā palīdz mazināt krīzi.