Ettevõtluskeskkond

Ettevõtluskeskkond

Õiguskeskkond ja avalikud hüved on olulised, et ettevõtjad saaksid luua uusi töökohti ja aidata kaasa ühiskonna heaolule.

Finantsstabiilsus

Finantsstabiilsus

Majandus- ja finantskriis näitas, et finantsstabiilsuseta on püsiv majanduslik heaolu võimatu.

Keskkonnahoidlik majandus

Keskkonnahoidlik majandus

Loodusvarade maht on piiratud ja neid tuleb kasutada targasti.

Avalik haldus

Avalik haldus

Haldusasutuste toimimine mõjutab riikide kasvupotentsiaali ja nende kodanike heaolu.

Tööturg ja oskused

Tööturg ja oskused

Tootlik tööjõud ja tööhõive kõrge tase on riigi majandusliku potentsiaali ja kodanike heaolu seisukohalt võtmetähtsusega.

Social protection and cohesion

Social protection and cohesion

Social protection and cohesion are important characteristics of EU countries' economic and social models.

Fiskaalstabiilsus

Fiskaalstabiilsus

Stabiilsusele orienteeritud fiskaalpoliitika võimaldab avaliku sektori kulutuste abil pehmendada majandustegevuse tsüklilisi muutusi ja aitab vajaduse korral leevendada kriise.