Vissa av stabilitets- och tillväxtpaktens regler ska motverka att EU-länderna för en finanspolitik som kan orsaka problem. Andra regler ska se till att EU-länderna kommer till rätta med alltför stora budgetunderskott eller statsskulder.