Nekatera pravila pakta za stabilnost in rast preprečujejo, da bi fiskalne politike skrenile v potencialno napačno smer, druga so namenjena odpravi presežnega javnofinančnega primanjkljaja in previsokega javnega dolga.