Niektóre przepisy paktu stabilności i wzrostu mają na celu zapobieganie sytuacji, w której polityka budżetowa mogłaby iść w potencjalnie niebezpiecznym kierunku. Inne mają na celu korygowanie nadmiernych deficytów budżetowych lub nadmiernego długu publicznego.