Het doel van het stabiliteits- en groeipact is enerzijds mogelijke begrotingsproblemen te voorkomen en anderzijds buitensporige begrotingstekorten of overheidsschulden te corrigeren.